Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q20

Urođene malformacije pretkomore i komore srca
Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae

Q20.0

Zajedničko stablo arterija
Truncus arteriosus communis

Q20.1

Dvostruki otvor desne komore srca
Orificium ventriculi dextri duplex

Q20.2

Dvostruki otvor leve komore
Orificium ventriculi sinistri duplex

Q20.3

Neskladan komorno-arterijski otvor
Connexio ventriculoarterialis discordans

Q20.4

Međukomorni otvor srca
Ventriculus cordis communis

Q20.5

Neskladni pretkomorno-komorni otvor
Connexio atrioventricularis discordans

Q20.6

Jednakost pripojaka pretkomora
Isomeria appendicum atrialium

Q20.8

Druge urođene malformacije pretkomore i komore srca
Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae aliae

Q20.9

Urođena malformacija pretkomore i komore srca, neoznačena
Malformatio atrii et ventriculi cordis congenita, non specificata

Q21

Urođene malformacije pregrade srca
Malformationes septi cordis congenitae

Q21.0

Defekt pregrade komora srca
Defectus septi ventriculorum cordis

Q21.1

Defekt pregrade pretkomora srca
Defectus septi atriorum cordis

Q21.2

Defekt pregrade između pretkomora i komora srca
Defectus septi atrioventriculorum

Q21.3

Fallotova tetrada - urođena kombinovana anomalija srca
Tetras Fallot

Q21.4

Defekt aorto-plućnog otvora
Defectus aortopulmonalis

Q21.8

Druge urođene anomalije pregrade srca
Malformationes septi cordis congenitae, aliae

Q21.9

Urođena malformacija pregrade srca, neoznačena
Malformatio septi cordis congenita, non specificata

Q22

Urođene malformacije plućnih i trolisnih zalistaka
Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae

Q22.0

Urođena pregrada plućnog zaliska
Atresia valvulae pulmonalis

Q22.1

Urođeno suženje plućnog zaliska
Stenosis valvulae pulmonalis congenita

Q22.2

Urođena nedovoljna funkcija plućnog zaliska
Insufficientia valvulae pulmonalis congenita

Q22.3

Druge urođene malformacije plućnog zaliska
Malformationes valvulae pulmonalis congenitae aliae

Q22.4

Urođeno suženje trolisnog zaliska
Stenosis tricuspidalis congenita

Q22.5

Ebsteinova anomalija
Anomalia Ebstein

Q22.6

Sindrom zakržljalosti desnog srca
Syndroma hypoplasiae cordis dextri

Q22.8

Druge urođene malformacije trolisnog zaliska
Malformationes valvulae tricuspidalis congenitae aliae

Q22.9

Urođena malformacija trolisnog zaliska, neoznačena
Malformatio valvulae tricuspidalis congenita, non specificata

Q23

Urođene malformacije aortnog i mitralnog zaliska
Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae

Q23.0

Urođeno suženje aortnog zaliska
Stenosis valvulae aortae congenita

Q23.1

Urođena nedovoljna funkcija aortnog zaliska
Insufficientia valvulae aortae congenita

Q23.2

Urođeno suženje mitralnog ušća
Stenosis mitralis congenita

Q23.3

Urođena mitralna nedovoljna funkcija
Insufficientia mitralis congenita

Q23.4

Sindrom zakržljalosti levog srca
Syndroma hypoplasiae cordis sinistri

Q23.8

Druge urođene malformacije aortnog i mitralnog zaliska
Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae aliae

Q23.9

Urođena malformacija aortnog i mitralnog zaliska, neoznačena
Malformatio valvulae aortae et mitralis congenita, non specificata

Q24

Druge urođene malformacije srca
Malformationes cordis congenitae aliae

Q24.0

Desni položaj srca
Dextrocardia

Q24.1

Levi položaj srca
Sinistrocardia

Q24.2

Srce sa tri pretkomore
Cor triatriale

Q24.3

Suženje plućnog levka
Stenosis infundibuli pulmonalis

Q24.4

Urođeno suženje nižih delova aorte
Stenosis subaortae congenita

Q24.5

Malformacije krvnih sudova srca
Malformatio vasorum coronariorum

Q24.6

Urođeni blok rada srca
Block cordis congenitus

Q24.8

Druge urođene označene malformacije srca
Malformationes cordis congenitae aliae, specificatae

Q24.9

Urođena malformacija srca, neoznačena
Malformatio cordis congenita, non specificata

Q25

Urođene malformacije velikih arterija
Malformationes arteriarum magnarum congenitae

Q25.0

Otvoreni arterijski kanal
Ductus arteriosus patens

Q25.1

Suženje aorte
Coarctatio aortae

Q25.2

Začepljenost aorte
Atresia aortae

Q25.3

Suženost aorte
Stenosis aortae

Q25.4

Druge urođene malformacije aorte
Malformationes aortae congenitae aliae

Q25.5

Urođena pregrada plućne arterije
Atresia arteriae pulmonalis

Q25.6

Suženje plućne arterije
Stenosis arteriae pulmonalis

Q25.7

Druge urođene malformacije plućne arterije
Malformationes arteriae pulmonalis congenitae aliae

Q25.8

Druge urođene malformacije velikih arterija
Malformationes arteriarum magnarum congenitae, aliae

Q25.9

Urođena malformacija velikih arterija, neoznačena
Malformatio arteriarum magnarum congenita, non specificata

Q26

Urođene malformacije velikih vena
Malformationes venarum magnarum congenitae

Q26.0

Urođena stenoza šuplje vene
Stenosis venae cavae congenita

Q26.1

Postojana gornja leva šuplja vena
Vena cava superior sinistra persistens

Q26.2

Potpuna anomalija povezanosti vena pluća
Anomalia totalis connexus venarum pulmonalium

Q26.3

Delimična anomalija povezanosti vena pluća
Anomalia partialis connexus venarum pulmonalium

Q26.4

Anomalija povezanosti vena pluća, neoznačena
Anomalia connexus venarum pulmonalium, non specificata

Q26.5

Anomalija vene porte
Anomalia venae portae

Q26.6

Fistula vene porte - hepatične arterije
Fistula venae portae-arteriae hepaticae

Q26.8

Druge urođene malformacije velikih vena
Malformationes venarum magnarum congenitae aliae

Q26.9

Urođena malformacija velikih vena, neoznačena
Malformatio venarum magnarum congenita, non specificata

Q27

Druge urođene malformacije perifernog sudovnog sistema
Malformationes systematis vascularis peripherici congenitae aliae

Q27.0

Urođen nedostatak ili zakržljalost pupčane arterije
Absentia et hypoplasia arteriae umbilicalis congenita

Q27.1

Urođeno suženje bubrežne arterije
Stenosis arteriae renalis congenita

Q27.2

Druge urođene malformacije bubrežne arterije
Malformationes arteriae renalis congenitae, aliae

Q27.3

Periferna arteriovenska malformacija
Malformatio arteriovenosa peripherica

Q27.4

Urođeno proširenje vena
Phlebectasia congenita

Q27.8

Druge urođene označene malformacije perifernog sudovnog sistema
Malformationes systematis vascularis peripherici congenitae specificatae, aliae

Q27.9

Urođena malformacija perifernog sudovnog sistema, neoznačena
Malformatio systematis vascularis peripherici congenita, non specificata

Q28

Druge urođene malformacije sistema krvotoka
Malformationes systematis circulatorii congenitae aliae

Q28.0

Arteriovenska malformacija precerebralnih sudova
Malformatio vasorum arteriovenosorum praecerebralium

Q28.1

Druge malformacije precerebralnih sudova
Malformationes vasorum praecerebralium aliae

Q28.2

Arteriovenska malformacija sudova mozga
Malformatio vasorum arteriovenosorum cerebralium

Q28.3

Druge malformacije sudova mozga
Malformationes vasorum arteriovenosorum cerebralium aliae

Q28.8

Druge urođene označene malformacije sistema krvotoka
Malformationes systematis circulatorii congenitae, specificatae

Q28.9

Urođena malformacija sistema krvotoka, neoznačena
Malformatio systematis circulatorii congenita, non specificata

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.