Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

Q00-Q07

Urođene malformacije nervnog sistema

Q10-Q18

Urođene malformacije oka, uva, lica i vrata

Q20-Q28

Urođene malformacije cirkulatornog sistema

Q30-Q34

Urođene malformacije sistema za disanje

Q35-Q37

Rascep usne i rascep nepca

Q38-Q45

Druge urođene malformacije sistema za varenje

Q50-Q56

Urođene malformacije polnih organa

Q60-Q64

Urođene malformacije mokraćnog sistema

Q65-Q79

Urođene malformacije i deformacije mišićno–koštanog sistema

Q80-Q89

Druge urođene malformacije

Q80

Urođena krljuštica
Ichthyosis congenita

Q80.0

Obična krljuštica
Ichthyosis vulgaris

Q80.1

Krljuštica vezana za X-hromozom
Ichthyosis X-connexa

Q80.2

Ljuspasta krljuštica
Ichthyosis lamellosa

Q80.3

Urođeno plikovito crvenilo kože slično krljuštici
Erythoderma ichthyosiforme bullosum congenitum

Q80.4

Plod čudnog izgleda
Fetus ridiculus

Q80.8

Druga urođena krljuštica
Ichthyosis congenita alia

Q80.9

Urođena krljuštica, neoznačena
Ichthyosis congenita, non specificata

Q81

Mehurasto ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa

Q81.0

Obično mehurasto ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1

Smrtonosno mehurasto ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2

Mehurasto ljuštenje pokožice uzrokovano lošom ishranom kože
Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

Drugo mehurasto ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa alia

Q81.9

Mehurasto ljuštenje pokožice, neoznačeno
Epidermolysis bullosa, non specificata

Q82

Druge urođene malformacije kože
Malformationes cutis congenitae aliae

Q82.0

Hereditarni limfedem
Lymphoedema hereditarium

Q82.1

Pigmentovana suva koža
Xeroderma pigmentosum

Q82.2

Mastocitoza
Mastocytosis

Q82.3

Nezadržavanje pigmenta
Incontinentia pigmenti

Q82.4

Ektodermatički poremećaj razvoja
Dysplasia ectodematica (anhydrica)

Q82.5

Urođeni dobroćudni mladež
Naevus non malignus congenitus

Q82.8

Druge urođene označene malformacije kože
Malformationes cutis congenitae aliae, specificatae

Q82.9

Urođena malformacija kože, neoznačena
Malformatio cutis congenita, non specificata

Q83

Urođene malformacije dojke
Malformationes mammae congenitae

Q83.0

Urođeni nedostatak dojke i bradavice dojke
Aplasia mammae et papillae mammillae congenita

Q83.1

Prekobrojna dojka
Mamma accessoria

Q83.2

Nedostatak bradavice dojke
Aplasia mamillae

Q83.3

Prekobrojna bradavica dojke
Mamilla accessoria

Q83.8

Druge urođene malformacije dojke
Malformationes mammae congenitae aliae

Q83.9

Urođena malformacija dojke, neoznačena
Malformatio mammae congenita, non specificata

Q84

Druge urođene malformacije kože i kožnih adneksa
Malformationes integumenti congenitae aliae

Q84.0

Urođeno opadanje kose
Alopecia congenita

Q84.1

Urođene morfološke promene dlake, neklasifikovane na drugom mestu
Dysmorphologiae capilli, non alibi classificatae

Q84.2

Druge urođene malformacije dlaka
Malformationes pilorum congenitae aliae

Q84.3

Nedostatak nokta
Anonychia

Q84.4

Bela mrlja nokta
Leukonychia congenita

Q84.5

Velik i zadebljao nokat
Unguis auctus et hypertrophicus

Q84.6

Druge urođene malformacije nokta
Malformationes unguium congenitae aliae

Q84.8

Druge urođene označene malformacije kože i kožnih adneksa
Malformationes integumenti congenitae aliae, specificatae

Q84.9

Urođena malformacija kože i kožnih adneksa, neoznačena
Malformatio integumenti congenita, non specificata

Q85

Fakomatoze – tumori sočiva oka, neklasifikovane na drugom mestu
Phakomatoses, non alibi classificatae

Q85.0

Mnogobrojni dobroćudni tumori vezivnog tkiva živca
Neurofibromatosis (non maligna)

Q85.1

Kvrgasto otvrdnuće tkiva
Sclerosis tuberosa

Q85.8

Druge fakomatoze, neklasifikovane na drugom mestu
Phakomatoses aliae, non alibi classificatae

Q85.9

Fakomatoza, neoznačena
Phakomatosis, non specificata

Q86

Sindromi urođenih malformacija izazvani poznatim spoljnjim uzrocima, neklasifikovani na drugom mestu
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum, non alibi classificata

Q86.0

Sindrom ploda majke alkoholičara
Syndroma fetus matris alcoholicae

Q86.1

Sindrom ploda oštećenog hidantoinom
Syndroma fetus hyndantoino laesi

Q86.2

Dismorfizam uzrokovan varfarinom
Dysmorphosis warfarini

Q86.8

Drugi sindromi urođenih malformacija izazvani poznatim spoljnim uzrocima
Syndromata malformationum congenitarum causis exogenibus notis excitatarum alia

Q87

Drugi označeni sindromi urođenih malformacija više sistema
Syndromata malformationum systematum multiplicium congenitarum alia, specificata

Q87.0

Sindromi urođenih malformacija pretežno lica
Syndromata malformationum congenitarum praesertim faciei

Q87.1

Sindromi urođenih malformacija pretežno povezani sa malim rastom
Syndromata malformationum congenitarum, cum praesertim nanosimae

Q87.2

Sindromi urođenih malformacija koji pretežno zahvataju udove
Syndromata malformationum congenitarum praesertim extremitatum

Q87.3

Sindromi urođenih malformacija koji uključuju rani prekomerni rast
Syndromata malformationum incermenti enormis praecocis congenitarum

Q87.4

Marfanov sindrom
Syndroma Marfan

Q87.5

Drugi sindromi urođenih malformacija sa drugim promenama kostiju
Syndromata malformationum congenitarum alia, cum mutationibus sceleti aliis

Q87.8

Drugi označeni sindromi urođenih malformacija, neklasifikovani na drugom mestu
Syndromata malformationum congenitarum alia specificata, non alibi classificata

Q89

Druge urođene malformacije, neklasifikovane na drugom mestu
Malformationes congenitae aliae, non alibi classificatae

Q89.0

Urođene anomalije slezine
Malformationes lienis congenitae

Q89.1

Urođene malformacije nadbubrežne žlezde
Malformationes glandulae suprarenalis congenitae

Q89.2

Urođene malformacije drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Malformatines glandularum endocrinarum aliarum congenitae

Q89.3

Obrnuti položaj organa
Situs inversus

Q89.4

Spojeni blizanci
Gemelli conjuncti

Q89.7

Mnogostruke urođene malformacije, neklasifikovane na drugom mestu
Malformationes multiplices congenitae, non alibi classificatae

Q89.8

Druge urođene označene malformacije
Malformationes congenitae aliae, specificatae

Q89.9

Urođena malformacija, neoznačena
Malformatio congenita, non specificata

Q90-Q99

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.