Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S10

Površinska povreda vrata
Laesio traumatica colli superficialis

S10.0

Nagnječenje grla
Contusio juguli

S10.1

Ostale i neoznačene površinske povrede grla
Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae et non specificatae

S10.7

Višestruke površinske povrede vrata
Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices

S10.8

Površinska povreda drugih delova vrata
Laesio traumatica partium colli aliairum superficialis

S10.9

Površinska povreda vrata, neoznačenog dela
Laesio traumatica colli superficialis parte non specificata

S11

Otvorena rana vrata
Vulnus apertum colli

S11.0

Otvorena rana grkljana i dušnika
Vulnus apertum laryngis et tracheae

S11.1

Otvorena rana štitaste žlezde
Vulnus apertum glanduale thyreoideae

S11.2

Otvorena rana ždrela i vratnog dela jednjaka
Vulnus apertum pharyngis et oesophagi, pars cervicalis

S11.7

Višestruka otvorena rana vrata
Vulnera aperta colli multiplicia

S11.8

Otvorena rana drugih delova vrata
Vulnus apertum partium colli aliarum

S11.9

Otvorena rana dela vrata, neoznačena
Vulnus apertum partis colli, non specificatum

S12

Prelom vrata
Fractura colli

S12.0

Prelom prvog vratnog pršljena
Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.1

Prelom drugog vratnog pršljena
Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.2

Prelom drugog označenog vratnog pršljena
Fractura vertebrae cervicalis aliae specificatae

S12.7

Višestruki prelomi vratnog dela kičme
Fractureae columnae vertebralis cervicalis multiplices

S12.8

Prelom ostalih delova vrata
Fractura aliarum partium colli

S12.9

Prelom neoznačenog dela vrata
Fractura partis colli, non specificatae

S13

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza vrata
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

S13.0

Traumatska ruptura vratnog medjupršljenskog diska
Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis

S13.1

Iščašenje vratnog pršljena
Luxatio vertebrae cervicalis

S13.2

Iščašenje drugih i neoznačenih delova vrata
Luxatio partium colli aliarum et non specificarum

S13.3

Višestruko iščašenje vrata
Luxatio colli multiplex

S13.4

Uganuće i istegnuće vratnog dela kičme
Distorsio et distensio columnae vertebrlis cervicalis

S13.5

Uganuće i istegnuće u predelu štitaste žlezde
Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S13.6

Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih i neoznačenih delova vrata
Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum et non specificatarum

S14

Povreda živaca i kičmene moždine u nivou vrata
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli

S14.0

Potres i edem vratnog dela kičmene moždine
Commotio et oedema medullae spinalis cervicalis

S14.1

Druge i neoznačene povrede vratnog dela kičmene moždine
Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae et non specificatae

S14.2

Povreda korena vratnog kičmenog živca
Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis

S14.3

Povreda ramenog živčanog spleta
Laesio traumatica plexus brachialis

S14.4

Povreda perifernih živaca vrata
Laesio traumatica nervorum cervicalium periphericorum

S14.5

Povreda simpatičkih živaca vrata
Laesio traumatica nervorum sympatheticorum colli

S14.6

Povreda drugih i neoznačenih živaca vrata
Laesio traumatica nervorum colli aliorum et non specificatorum

S15

Povreda krvnih sudova u nivou vrata
Laesio traumatica vasorum colli

S15.0

Povrede glavne arterije vrata
Laesio traumatica arteriae carotidis

S15.1

Povreda arterije kičme
Laesio traumatica arteriae vertebralis

S15.2

Povreda spoljašnje vene vrata
Laesio traumatica venae jugularis externae

S15.3

Povreda unutrašnje vene vrata
Laesio traumatica venae jugularis internae

S15.7

Povreda više krvnih sudova u nivou vrata
Laesio traumatica vasorum colli multiplicium

S15.8

Povreda drugih krvnih sudova u nivou vrata
Laesio traumatica vasorum colli aliorum

S15.9

Povreda neoznačenog krvnog suda u nivou vrata
Laesio traumatica vasis colli, non specificati

S16

Povreda mišića i tetive vrata
Laesio traumatica musculi et tendinis colli

S17

Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
Conquassatio colli

S17.0

Povreda grkljana i dušnika uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio laryngis et tracheae

S17.8

Povreda drugog dela vrata uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio colli, aliarum partium

S17.9

Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem, neoznačenog dela
Conquassatio colli, parte non specificata

S18

Traumatska amputacija u nivou vrata
Amputatio traumatica regionis colli

S19

Druge i neoznačene povrede vrata
Laesiones traumatica colli aliae et non specificatae

S19.7

Višestruke povrede vrata
Laesiones traumaticae colli multiplices

S19.8

Druge označene povrede vrata
Laesiones traumaticae coli aliae, specificatae

S19.9

Povreda vrata, neoznačena
Laesio traumatica colli, non specificata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.