MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T29

Opekotine i razjedi u više predela tela
Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium

T29.0

Opekotine u više predela naoznačenog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.1

Opekotine u više predela prvog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus primi

T29.2

Opekotine u više predela drugog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus secundi

T29.3

Opekotine u više predela trećeg stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus tertii

T29.4

Razjedi u više predela neoznačenog stepena
Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati

T29.5

Razjed više predela, samo do prvog stepena
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum primum majoris non citati

T29.6

Razjedi više predela, samo do drugog stepena
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum secundum majoris non citati

T29.7

Razjedi više predela samo do trećeg stepena
Corrosio regionum multiplicium, ad gradum tertium majoris non citati

T30

Opekotina i razjed tela u neoznačenom predelu
Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae

T30.0

Opekotina u neoznačenom predelu tela, neoznačenog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.1

Opekotina u neoznačenom predelu tela, prvog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.2

Opekotina u neoznačenom predelu tela, drugog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus secundi

T30.3

Opekotina u neoznačenom predelu tela, trećeg stepena
Combustio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T30.4

Razjed u neoznačenom predelu tela, neoznačenog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus non specificati

T30.5

Razjed u neoznačenom predelu tela, prvog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus primi

T30.6

Razjed u neoznačenom predelu tela, drugog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus secundi

T30.7

Razjed u neoznačenom predelu tela, trećeg stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae, gradus tertii

T31

Opekotine svrstane prema obimu zahvaćene telesne površine
Combustiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T31.0

Opekotine koje zahvataju manje od 10% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%

T31.1

Opekotine koje zahvataju 10-19% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%

T31.2

Opekotine koje zahvataju 20-29% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%

T31.3

Opekotine koje zahvataju 30-39% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%

T31.4

Opekotine koje zahvataju 40-49% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%

T31.5

Opekotine koje zahvataju 50-59% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%

T31.6

Opekotine koje zahvataju 60-69% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%

T31.7

Opekotine koje zahvataju 70-79% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%

T31.8

Opekotine koje zahvataju 80-89% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%

T31.9

Opekotine koje zahvataju 90% ili više telesne površine
Combustiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%

T32

Razjedi svrstani prema obimu zahvaćene telesne površine
Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T32.0

Razjedi koji zahvataju manje od 10% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%

T32.1

Razjedi koji zahvataju 10-19% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%

T32.2

Razjedi koji zahvataju 20-29% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%

T32.3

Razjedi koji zahvataju 30-39% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%

T32.4

Razjedi koji zahvataju 40-49% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%

T32.5

Razjedi koji zahvataju 50-59% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%

T32.6

Razjedi koji zahvataju 60-69% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%

T32.7

Razjedi koji zahvataju 70-79% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%

T32.8

Razjedi koji zahvataju 80-89% telesne površine
Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%

T32.9

Razjedi koji zahvataju 90% ili više telesne površine
Corrosiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.