Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S50

Površinska povreda podlaktice
Laesio traumatica antebrachii, superficialis

S50.0

Nagnječenje lakta
Contusio cubiti

S50.1

Nagnječenje drugih neoznačenih delova podlaktice
Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum

S50.7

Višestruka površinska povreda podlaktice
Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex

S50.8

Druge površinske povrede podlaktice
Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae

S50.9

Površinska povreda podlaktice, neoznačena
Laesio traumatica antebrachii, superficialis, non specificata

S51

Otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii

S51.0

Otvorena rana lakta
Vulnus apertum cubiti

S51.7

Višestruka otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii multiplex

S51.8

Druga otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii aliud

S51.9

Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice
Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae

S52

Prelom podlaktice
Fractura antebrachii

S52.0

Prelom gornjeg okrajka lakatne kosti
Fractura ulnae, extremitas proximalis

S52.1

Prelom gornjeg okrajka žbice
Fractura radii, extremitas proximalis

S52.2

Prelom tela lakatne kosti
Fractura corporis ulnae

S52.3

Prelom tela žbice
Fractura corporis radii

S52.4

Prelom tela lakatne kosti i žbice
Fractura corporis ulnae et radii

S52.5

Prelom donjeg okrajka žbice
Fractura radii, extremitas distalis

S52.6

Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i žbice
Fractura ulnae et radii, extremitatis distalis

S52.7

Višestruki prelom podlaktice
Fractura antebrachii multiplex

S52.8

Drugi prelom podlaktice
Fractura antebrachii alia

S52.9

Prelom neoznačenog dela podlaktice
Fractura partis antebrachii non specificata

S53

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

S53.0

Iščašenje glave žbice
Luxatio capitis radii

S53.1

Iščašenje lakta, neoznačeno
Luxatio cubiti, non specificata

S53.2

Traumatska ruptura žbične pobočne veze
Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis

S53.3

Traumatska ruptura lakatne pobočne veze
Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis

S53.4

Uganuće i istegnuće lakta
Distorsio et distensio cubiti

S54

Povreda živaca podlaktice
Laesio traumatica nervorum antebrachii

S54.0

Povreda lakatnog živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii

S54.1

Povreda središnjeg živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii

S54.2

Povreda zbičnog živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii

S54.3

Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii

S54.7

Povreda više živaca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium

S54.8

Povreda drugih živaca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum

S54.9

Povreda neoznačenog živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati

S55

Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

S55.0

Povreda lakatne arterije u predelu podlaktice
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii

S55.1

Povreda žbične arterije u predelu podlaktice
Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii

S55.2

Povreda vene u predelu podlaktice
Laesio traumatica venae regionis antebrachii

S55.7

Povreda više krvnih sudova u predelu podlaktice
Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii

S55.8

Druga povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia

S55.9

Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu podlaktice
Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati

S56

Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

S56.0

Povreda mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii

S56.1

Povreda mišića pregibača prstiju i njegove tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii

S56.2

Povreda drugog mišića savijača i njegove tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii

S56.3

Povreda mišića opružača ili odmicača palca i njihovih tetiva u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regionis antebrachii

S56.4

Povreda mišića opružača prsta (prstiju) i njegove tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii

S56.5

Druga povreda mišića opružača i njegove tetive u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia

S56.7

Povreda više mišića i tetiva u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium

S56.8

Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva u predelu podlaktice
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliorum, non specificatorum

S57

Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
Conquassatio antebrachii

S57.0

Rana lakta uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio cubiti

S57.8

Druga rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem
Conquassatio antebrachii alia

S57.9

Rana uzrokovana zdrobljavanjem neoznačenog dela podlaktice
Conquassatio partis antebrachii non specificatae

S58

Traumatska amputacija podlaktice
Amputatio traumatica antebrachii

S58.0

Traumatska amputacija u nivou lakta
Amputatio traumatica regionis cubiti

S58.1

Traumatska amputacija u nivou između lakta i ručnog zgloba
Amputatio traumatica inter regionem cubiti et carpi

S58.9

Traumatska amputacija podlaktice, neoznačenog nivoa
Amputatio traumatica antebrachii, regione non specificata

S59

Druge neoznačene povrede podlaktice
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

S59.7

Višestruke povrede podlaktice
Laesiones traumaticae antebrachii multiplices

S59.8

Druge označene povrede podlaktice
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, specificatae

S59.9

Povreda podlaktice, neoznačena
Laesio traumatica antebrachii, non specificata

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.