Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S80

Površinska povreda potkolenice
Laesio traumatica cruris superficialis

S80.0

Nagnječenje kolena
Contusio genus

S80.1

Nagnječenje drugih neoznačenih delova potkolenice
Contusio partium cruris aliarum, non specificatarum

S80.7

Višestruka površinska povreda potkolenice
Laesio traumatica cruris, superficialis multiplex

S80.8

Druge površinske povrede potkolenice
Laesiones traumaticae cruris, superficiales aliae

S80.9

Površinska povreda potkolenice, neoznačena
Laesio traumatica cruris, superficialis, non specificata

S81

Otvorena rana potkolenice
Vulnus apertum cruris

S81.0

Otvorena rana kolena
Vulnus apertum genus

S81.7

Višestruka otvorena rana potkolenice
Vulnus apertum cruris multiplex

S81.8

Otvorena rana drugih delova potkolenice
Vulnus apertum partium cruris aliarum

S81.9

Otvorena rana neoznačenog dela potkolenice
Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S82

Prelom potkolenice uključujući i predeo skočnog zgloba
Fractura cruris, regionem talocruralem includens

S82.0

Prelom čašice
Fractura patellae

S82.1

Prelom gornjeg okrajka golenjače
Fractura tibiae, pars proximalis

S82.2

Prelom tela golenjače
Fractura corporis tibiae

S82.3

Prelom donjeg okrajka golenjače
Fractura tibiae, pars distalis

S82.4

Prelom lisnjače
Fractura fibulae

S82.5

Prelom unutrašnjeg gležnja
Fractura malleoli medialis

S82.6

Prelom spoljnjeg gležnja
Fractura malleoli lateralis

S82.7

Višestruki prelom potkolenice
Fractura cruris multiplex, pars distalis

S82.8

Prelom drugih delova potkolenice
Fractura partium cruris aliarum

S82.9

Prelom neoznačenog dela potkolenice
Fractura cruris, pars non specificata

S83

Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza kolena
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

S83.0

Iščašenje čašice
Luxatio patellae

S83.1

Iščašenje kolena
Luxatio genus

S83.2

Rascep meniskusa, skorašnji
Fissura menisci traumatica recens

S83.3

Rascep zglobne hrskavice kolena, skorašnji
Fissura cartilaginis genus recens

S83.4

Uganuće i istegnuće (spoljašnje) (unutrašnje) pobočne veze kolena
Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)

S83.5

Uganuće i istegnuće (prednje) (zadnje) ukrštene veze kolena
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)

S83.6

Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova kolena
Distorsio et distensio partium genus aliarum, non specificatarum

S83.7

Povreda više delova kolena
Laesio traumatica partium genus multiplicium

S84

Povreda živaca potkolenice
Laesio traumatica nervorum cruris

S84.0

Povreda golenjačnog živca u predelu potkolenice
Laesio traumatica nervi tibialis regionis cruris

S84.1

Povreda lisnjačnog živca u predelu potkolenice
Laesio traumatica nervi peronaealis regionis cruris

S84.2

Povreda kožnog senzitivnog živca potkolenice
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi cruris

S84.7

Povreda više živaca potkolenice
Laesio traumatica nervorum cruris multiplicium

S84.8

Povreda drugih živaca potkolenice
Laesio traumatica nervorum cruris aliorum

S84.9

Povreda neoznačenog živca potkolenice
Laesio traumatica nervi cruris, non specificati

S85

Povreda krvnih sudova potkolenice
Laesio traumatica vasorum cruris

S85.0

Povreda zatkolene arterije
Laesio traumatica arteriae popliteae

S85.1

Povreda (prednje) (zadnje) golenjačne arterije
Laesio traumatica arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)

S85.2

Povreda lisnjačne arterije
Laesio traumatica arteriae fibularis

S85.3

Povreda velike površinske vene nogu u predelu potkolenice
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis cruris

S85.4

Povreda male površine vene noge u predelu potkolenice
Laesio traumatica venae saphenae parvae regionis cruris

S85.5

Povreda zatkolene vene
Laesio traumatica venae popliteae

S85.7

Povreda više krvnih sudova potkolenice
Laesio traumatica vasorum cruris multiplicium

S85.8

Povreda drugih krvnih sudova potkolenice
Laesio traumatica vasorum cruris aliorum

S85.9

Povreda neoznačenog krvnog suda potkolenice
Laesio traumatica vasis cruris, non specificati

S86

Povreda mišića i tetive potkolenice
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

S86.0

Povreda Ahilove tetive
Laesio traumatica tendinis Achillis

S86.1

Povreda drugog mišića i tetive (drugih mišića i tetiva) u zadnjem predelu potkolenice
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) alterius regionis cruris, posterioris

S86.2

Povreda mišića i tetive (mišića i tetiva) u prednjem predelu potkolenice
Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris, anterioris

S86.3

Povreda mišića i njegove tetive (mišića i tetiva) u lisnjačnom predelu potkolenice
Laesio traumatica musculi peronaei (et tendinis eius) (musculorum et tendinum) regionis cruris

S86.7

Povreda više mišića i tetiva potkolenice
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris multiplicium

S86.8

Povreda neoznačenih mišića i tetiva potkolenice
Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris non specificatae

S86.9

Povreda neoznačenog mišića i tetive potkolenice
Laesio traumatica musculi et tendinis cruris non specificatae

S87

Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kolena i potkolenice
Conquassatio genus et conquassatio cruris

S87.0

Povreda uzrokovana zdrobljavanjem kolena
Conquassatio genus

S87.8

Povreda uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova potkolenice
Conquassatio partium cruris aliarum, non specificatarum

S88

Traumatska amputacija potkolenice
Amputatio traumatica cruris

S88.0

Traumatska amputacija u nivou kolena
Amputatio traumatica in altitudine genus

S88.1

Traumatska amputacija u nivou između kolena i gležnja
Amputatio traumatica inter genum et tarsum

S88.9

Traumatska amputacija potkolenice, neoznačenog nivoa
Amputatio traumatica cruris, regione non specificata

S89

Druge neoznačene povrede potkolenice
Laesiones traumatica cruris aliae, non specificatae

S89.7

Višestruke povrede potkolenice
Laesiones traumaticae cruris multiplices

S89.8

Druge označene povrede potkolenice
Laesiones traumaticae cruris aliae, specificatae

S89.9

Povreda potkolenice, neoznačena
Laesio traumatica cruris, non specificata

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.