Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S70

Površinska povreda u predelu kuka i butine
Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

S70.0

Nagnječenje kuka
Contusio coxae

S70.1

Nagnječenje butine
Contusio femoris

S70.7

Višestruka površinska povreda u predelu kuka i butine
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, multiplex

S70.8

Druge površinske povrede u predelu kuka i butine
Laesiones traumaticae regionis coxae et femoris superficiales aliae

S70.9

Površinska povreda u predelu kuka i butine, neoznačena
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, non specificata

S71

Otvorena rana u predelu kuka i butine
Vulnus apertum regionis coxae et femoris

S71.0

Otvorena rana kuka
Vulnus apertum coxae

S71.1

Otvorena rana butine
Vulnus apertum femoris

S71.7

Višestruka otvorena rana u predelu kuka i butine
Vulnus apertum regionis coxae et femoris multiplex

S71.8

Otvorena rana drugih neoznačenih delova karličnog pojasa
Vulnus apertum partium cinguli pelvici aliarum, non specificatarum

S72

Prelom butnjače
Fractura femoris

S72.0

Prelom vrata butnjače
Fractura colli femoris

S72.1

Pretrohanterni prelom
Fractura praetrochanterica

S72.2

Prelom ispod trohantera
Fractura subtrochanterica

S72.3

Prelom tela butnjače
Fractura corporis femoris

S72.4

Prelom donjeg okrajka butnjače
Fractura femoris extremitas distalis

S72.7

Višestruki prelom butnjače
Fractura femoris multiplex

S72.8

Prelomi drugih delova butnjače
Fracturae partium femoris aliarum

S72.9

Prelom neoznačenog dela butnjače
Fractura femoris, pars non specificata

S73

Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

S73.0

Iščašenje kuka
Luxatio coxae

S73.1

Uganuće i iščašenje kuka
Distorsio et distensio coxae

S74

Povreda živaca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris

S74.0

Povreda sedalnog živca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervi ischiadici regionis coxae et femoris

S74.1

Povreda butnog živca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervi femoralis regionis coxae et femoris

S74.2

Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis coxae et femoris

S74.7

Povreda više živaca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris multiplicium

S74.8

Povreda drugih živaca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris aliorum

S74.9

Povreda neoznačenog živca u predelu kuka i butine
Laesio traumatica nervi regionis coxae et femoris, non specificati

S75

Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

S75.0

Povreda butne arterije
Laesio traumatica arteriae femoris

S75.1

Povreda vene buta u predelu kuka i butine
Laesio traumatica venae femoralis regionis coxae et femoris

S75.2

Povreda velike površinske vene noge u predelu kuka i butine
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis coxae et femoris

S75.7

Povreda više krvnih sudova u predelu kuka i butine
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris multiplicium

S75.8

Povreda drugih krvnih sudova u predelu kuka i butine
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris aliorum

S75.9

Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu kuka i butine
Laesio traumatica vasis regionis coxae et femoris, non specificati

S76

Povreda mišića i tetive u predelu kuka i butine
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0

Povreda mišića i tetive kuka
Laesio traumatica musculi et tendinis coxae

S76.1

Povreda četvoroglavog mišica natkolenice i njegove tetive
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) quadricipitis femoris

S76.2

Povreda mišića primicača butine i njegove tetive
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) adductoris femoris

S76.3

Povreda mišića i tetive zadnje lože u predelu butine
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis femoris posterioris

S76.4

Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva butine
Laesio traumatica musculorum et tendinum femoris aliorum, non specificatarum

S76.7

Povreda više mišića i tetiva u predelu kuka i butine
Laesio traumatica musoulorum et tendinum regionis coxae et femoris multiplicium

S77

Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kuka i butine
Conquassatio coxae et conquassatio femoris

S77.0

Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka
Conquassatio coxae

S77.1

Rana uzrokovana zdrobljavanjem butine
Conquassatio femoris

S77.2

Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka i butine
Conquassatio coxae et femoris

S78

Traumatska amputacija kuka i butine
Amputatio traumatica coxae et femoris

S78.0

Traumatska amputacija u zglobu kuka
Amputatio traumatica ad articulationem coxae

S78.1

Traumatska amputacija u nivou između kuka i kolena
Amputatio traumatica inter regionem coxae et genus

S78.9

Traumatska amputacija kuka i butine, neoznačenog nivoa
Amputatio traumatica coxae et femoris, regionis non specificatae

S79

Druge neoznačene povrede kuka i butine
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, non specificatae

S79.7

Višestruke povrede kuka i butine
Laesiones traumaticae coxae et femoris multiplices

S79.8

Druge označene povrede kuka i butine
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, specificatae

S79.9

Povreda kuka i butine, neoznačena
Laesio traumatica coxae et femoris, non specificata

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.