MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

S00-S09

Povrede glave

S10-S19

Povrede vrata

S20-S29

Povrede grudnog koša

S30-S39

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice

S40-S49

Povrede ramena i nadlaktice

S50-S59

Povrede lakta i podlaktice

S60-S69

Povrede ručja i šake

S70-S79

Povrede kuka i povrede butine

S80-S89

Povrede kolena i povrede potkolenice

S90-S99

Povrede skočnog zgloba i stopala

T00-T07

Povrede više delova tela

T08-T14

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova

T15-T19

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

T20

Opekotina i razjed glave i vrata
Combustio et corrosio capitis et colli

T20.0

Opekotina glave i vrata, neoznačenog stepena
Combustio capitis et colli, gradus non specificati

T20.1

Opekotina glave i vrata prvog stepena
Combustio capitis et colli, gradus primi

T20.2

Opekotina glave i vrata drugog stepena
Combustio capitis et colli, gradus secundi

T20.3

Opekotina glave i vrata trećeg stepena
Combustio capitis et colli, gradus tertii

T20.4

Razjed glave i vrata neoznačenog stepena
Corrosio capitis et colli, gradus non specificati

T20.5

Razjed glave i vrata prvog stepena
Corrosio capitis et colli, gradus primi

T20.6

Razjed glave i vrata drugog stepena
Corrosio capitis et colli, gradus secundi

T20.7

Razjed glave i vrata trećeg stepena
Corrosio capitis et colli, gradus tertii

T21

Opekotina i razjed trupa
Combustio et corrosio trunci

T21.0

Opekotina trupa neoznaenog stepena
Combustio trunci, gradus non specificati

T21.1

Opekotina trupa prvog stepena
Combustio trunci, gradus primi

T21.2

Opekotina trupa drugog stepena
Combustio trunci, gradus secundi

T21.3

Opekotina trupa trećeg stepena
Combustio trunci, gradus tertii

T21.4

Razjed trupa neoznačenog stepena
Corrosio trunci, gradus non specificati

T21.5

Razjed trupa prvog stepena
Corrosio trunci, gradus primi

T21.6

Razjed trupa drugog stepena
Corrosio trunci, gradus secundi

T21.7

Razjed trupa trećeg stepena
Corrosio trunci, gradus tertii

T22

Opekotine i razjed ruke izuzev predela ručja i šake
Combustio et corrosio extremitatis superioris (excl. carpus et manus)

T22.0

Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena
Combustio extremitatis superioris, gradus non specificati (excl. carpus et manus)

T22.1

Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena
Combustio extremitatis superioris, gradus primi (excl. carpus et manus)

T22.2

Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena
Combustio extremitatis superioris, gradus secundi (excl.carpus et manus)

T22.3

Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, trećeg stepena
Combustio extremitatis superioris, gradus tertii (excl.carpus et manus)

T22.4

Razjed ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena
Corrosio extremitatis superioris, gradus non specificati (excl.carpus et manus)

T22.5

Razjed ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena
Corrosio extremitatis superioris, gradus primi (excl.carpus et manus)

T22.6

Razjed ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena
Corrosio extremitatis superioris, gradus secundi (excl.carpus et manus)

T22.7

Razjed ruke, izuzev ručja i šake, trešeg stepena
Corrosio extremitatis superioris, gradus tertii (excl.carpus et manus)

T23

Opekotina i razjed ručja i šake
Combustio et corrosio carpi et manus

T23.0

Opekotine ručja i šake neoznačenog stepena
Combustio carpi et manus, gradus non specificati

T23.1

Opekotina ručja i šake prvog stepena
Combustio carpi et manus, gradus primi

T23.2

Opekotina ručja i šake drugog stepena
Combustio carpi et manus, gradus secundi

T23.3

Opekotina ručja i šake trećeg stepena
Combustio carpi et manus, gradus tertii

T23.4

Razjed ručja i šake neoznačenog stepena
Corrosio carpi et manus, gradus non specificati

T23.5

Razjed ručja i šake prvog stepena
Corrosio carpi et manus, gradus primi

T23.6

Razjed ručja i šake drugog stepena
Corrosio carpi et manus, gradus secundi

T23.7

Razjed ručja i šake trećeg stepena
Corrosio carpi et manus, gradus tertii

T24

Opekotina i razjed kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Combustio et corrosio coxae et extremitatis inferioris (excl.regio malleoli et pes)

T24.0

Opekotina kuka i noge neoznačenog stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala
Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus non specificati (excl.regio malleoli et pes)

T24.1

Opekotina kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Combustio coxae extremitatis inferioris, gradus primi (excl.regio malleoli et pes)

T24.2

Opekotina kuka i noge drugog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (excl.regio malleoli et pes)

T24.3

Opekotina kuka i noge trećeg stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (excl.regio malleoli et pes)

T24.4

Razjed kuka i noge, neoznačenog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Corrosio coxae et extremitatis inferioris gradus non specificati (excl.regio malleoli et pes)

T24.5

Razjed kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus primi (excl. regio malleoli et pes)

T24.6

Razjed kuka i noge drugog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (excl.regio malleoli et pes)

T24.7

Razjed kuka i noge trećeg stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala
Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (excl.regio malleoli et pes)

T25

Opekotina i razjed u predelu skočnog zgloba i stopala
Combustio et corrosio regionis malleoli et pedis

T25.0

Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena
Combustio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati

T25.1

Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena
Combustio regionis malleoli et pedis gradus primi

T25.2

Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena
Combustio regionis malleoli et pedis, gradus secundi

T25.3

Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena
Combustio regionis malleoli et pedis, gradus tertii

T25.4

Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena
Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati

T25.5

Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena
Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus primi

T25.6

Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena
Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus secundi

T25.7

Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena
Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus tertii

T26-T28

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa

T29-T32

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela

T33-T35

Promrzline

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

T66-T78

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora

T79-T79

Neke rane komplikacije povrede

T80-T88

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu

T90-T98

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.