Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S00

Površinska poškodba glave
Laesio traumatica capitis, superficialis

S00.0

Površinska poškodba skalpa
Laesio traumatica capillitii, superficialis

S00.00

Površinska poškodba skalpa, neopredeljena

S00.01

Površinska poškodba skalpa, odrgnina

S00.02

Površinska poškodba skalpa, hematom (modrica)

S00.03

Površinska poškodba skalpa, pik žuželke

S00.04

Površinska poškodba skalpa, tujek

S00.05

Površinska poškodba skalpa, udarnina

S00.08

Površinska poškodba skalpa, drugo

S00.1

Udarnina na veki in v očesnem predelu
Contusio palpebrae et periocularis

S00.2

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares, superficiales aliae

S00.20

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, neopredeljena

S00.21

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, odrgnina

S00.22

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, hematom (modrica)

S00.23

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, pik žuželke

S00.24

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, tujek

S00.28

Druge površinske poškodbe zrkla in očesnega predela, drugo

S00.3

Površinska poškodba nosu
Laesio traumatica nasi, superficialis

S00.30

Površinska poškodba nosu, neopredeljena

S00.31

Površinska poškodba nosu, odrgnina

S00.32

Površinska poškodba nosu, hematom (modrica)

S00.33

Površinska poškodba nosu, pik žuželke

S00.34

Površinska poškodba nosu, tujek

S00.35

Površinska poškodba nosu, udarnina

S00.38

Površinska poškodba nosu, drugo

S00.4

Površinska poškodba ušesa
Laesio traumatica auris, superficialis

S00.40

Površinska poškodba ušesa, neopredeljena

S00.41

Površinska poškodba ušesa, odrgnina

S00.42

Površinska poškodba ušesa, hematom (modrica)

S00.43

Površinska poškodba ušesa, pik žuželke

S00.44

Površinska poškodba ušesa, tujek

S00.45

Površinska poškodba ušesa, udarnina

S00.48

Površinska poškodba ušesa, drugo

S00.5

Površinska poškodba ustnice in ustne votline
Lasio traumatica labii et cavitatis oris, superficialis

S00.50

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, neopredeljena

S00.51

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, odrgnina

S00.52

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, hematom (modrica)

S00.53

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, pik žuželke

S00.54

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, tujek

S00.55

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, udarnina

S00.58

Površinska poškodba ustnice in ustne votline, drugo

S00.7

Multiple površinske poškodbe glave
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices

S00.8

Površinska poškodba drugih delov glave
Laesio traumatica partium capitis aliarum, superficialis

S00.80

Površinska poškodba drugih delov glave, neopredeljena

S00.81

Površinska poškodba drugih delov glave, odrgnina

S00.82

Površinska poškodba drugih delov glave, hematom (modrica)

S00.83

Površinska poškodba drugih delov glave, pik žuželke

S00.84

Površinska poškodba drugih delov glave, tujek

S00.85

Površinska poškodba drugih delov glave, udarnina

S00.88

Površinska poškodba drugih delov glave, drugo

S00.9

Površinska poškodba glave, del neopredeljen
Laesio traumatica capitis superficialis, partium non specificatarum

S00.90

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, neopredeljena

S00.91

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, odrgnina

S00.92

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, hematom (modrica)

S00.93

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, pik žuželke

S00.94

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, tujek

S00.95

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, udarnina

S00.98

Površinska poškodba glave, del neopredeljen, drugo

S01

Rane na glavi
Vulnus apertum capitis

S01.0

Rana na skalpu
Vulnus apertum capillitii

S01.1

Rana zrkla in očesnega predela
Vulnus apertum palpebrae et perioculare

S01.2

Rana na nosu
Vulnus apertum nasi

S01.20

Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena

S01.21

Rana na nosu, kožna rana

S01.22

Rana na nosu, nosnici

S01.23

Rana na nosu, pretin

S01.29

Rana na nosu, rane na različnih delih nosu

S01.3

Rana na zunanjem ušesu
Vulnus apertum auris

S01.30

Rana na zunanjem ušesu, neopredeljen del

S01.31

Rana na zunanjem ušesu, mečica

S01.33

Rana na zunanjem ušesu, uhelj

S01.34

Rana na zunanjem ušesu, zunanji sluhovod

S01.35

Rana na zunanjem ušesu, Eustahijeva cev

S01.36

Rana na zunanjem ušesu, koščice

S01.37

Rana na zunanjem ušesu, bobnič

S01.38

Rana na zunanjem ušesu, notranje uho

S01.39

Rana na zunanjem ušesu, številne rane na več mestih

S01.4

Rana na licu in temporomandibularnem predelu
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.41

Rana na licu in temporomandibularnem predelu, lice

S01.42

Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel zgornje čeljusti

S01.43

Rana na licu in temporomandibularnem predelu, predel spodnje čeljusti

S01.49

Rana na licu in temporomandibularnem predelu, številne rane na obrazu

S01.5

Rana na ustnici in v ustni votlini
Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.50

Rana na ustnici in v ustni votlini, neopredeljen predel

S01.51

Rana na ustnici in v ustni votlini, ustnica

S01.52

Rana na ustnici in v ustni votlini, ustna sluznica

S01.53

Rana na ustnici in v ustni votlini, dlesen

S01.54

Rana na ustnici in v ustni votlini, jezika in ustnega dna

S01.55

Rana na ustnici in v ustni votlini, neba

S01.59

Rana na ustnici in v ustni votlini, več ran na različnih delih ustne votline

S01.7

Multiple rane na glavi
Vulnera aperta capitis multiplicia

S01.8

Rana na drugih delih glave
Vulnus apertum capitis (aliarum) partium

S01.81

Rana na drugih delih glave, komunicira z zlomom

S01.82

Rana na drugih delih glave, komunicira z izpahom

S01.83

Rana na drugih delih glave, komunicira z intrakranialno poškodbo

S01.88

Rana na drugih delih glave

S01.9

Rana na glavi, del neopredeljen
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium

S02

Zlom lobanjskih in obraznih kosti
Fractura cranii et fractura ossium faciei

S02.0

Zlom svoda
Fractura calvarii

S02.1

Zlom lobanjskega dna
Fractura basis cranii

S02.2

Zlom nosnih kosti
Fractura ossium nasalium

S02.3

Zlom dna orbite
Fractura orbite, pars inferior

S02.4

Zlom ličnih kosti in kosti zgornje čeljustnice
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris

S02.5

Zlom zoba
Fractura dentis

S02.6

Zlom spodnje čeljustnice
Fractura mandibulae

S02.60

Zlom spodnje čeljustnice, neopredeljen del

S02.61

Zlom spodnje čeljustnice, kondilarni odrastek

S02.62

Zlom spodnje čeljustnice, subkondilarni

S02.63

Zlom spodnje čeljustnice, koronoidni odrastek

S02.64

Zlom spodnje čeljustnice, veje

S02.65

Zlom spodnje čeljustnice, čeljustnega kota

S02.66

Zlom spodnje čeljustnice, simfize

S02.67

Zlom spodnje čeljustnice, alveolarni nastavek

S02.68

Zlom spodnje čeljustnice, telo spodnje čeljusti

S02.69

Zlom spodnje čeljustnice, na več mestih

S02.7

Multipli zlomi, ki prizadenejo lobanjske in obrazne kosti
Fractura cranii et fractura ossium faciei multiplex

S02.8

Zlomi drugih lobanjskih in obraznih kosti
Fracturae aliorum ossium cranii et faciei

S02.9

Zlom lobanjskih in obraznih kosti, del neopredeljen
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei, non specificatarum

S03

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na glavi
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

S03.0

Izpah čeljustnega sklepa
Luxatio mandibulae

S03.1

Izpah nosnega pretina
Luxatio cartilaginis septi nasi

S03.2

Omajanje zoba
Luxatio denti

S03.3

Izpah drugih in neopredeljenih delov glave
Luxatio partium aliarum et non specificatarum capitis

S03.4

Zvin in nateg čeljustnega sklepa
Distorsio et distensio mandibulae

S03.5

Zvin in nateg sklepov in vezi na drugih in neopredeljenih delih glave
Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum et non specificatarum

S04

Poškodba možganskih živcev
Laesiones traumaticae nervorum cranialium

S04.0

Poškodba optičnega živca in optičnega traktusa
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici

S04.1

Poškodba okulomotornega živca
Laesio traumatica nervi oculomotorii

S04.2

Poškodba trohlearnega živca
Laesio traumatica nervi trochlearis

S04.3

Poškodba trigeminusa
Laesio traumatica nervi trigemini

S04.4

Poškodba abducensa
Laesio traumatica nervi abducentis

S04.5

Poškodba obraznega živca
Laesio traumatica nervi facialis

S04.6

Poškodba akustičnega živca
Laesio traumatica nervi acustici

S04.7

Poškodba akcesornega živca
Laesio traumatica nervi accessorii

S04.8

Poškodba drugih možganskih živcev
Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum

S04.9

Poškodba neopredeljenega možganskega živca
Laesio traumatica nervi cranialis non specificati

S05

Poškodba očesa in orbite
Laesio traumatica oculi et orbitae

S05.0

Poškodba veznice in abrazija roženice, tujek ni omenjen
Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1

Udarnina zrkla in orbitalnega tkiva
Contusio bulbi oculi et textus orbitae

S05.2

Raztrganina očesa in ruptura s prolapsom ali izgubo znotrajočesnega tkiva
Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3

Raztrganina očesa brez prolapsa ali izgube znotrajočesnega tkiva
Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4

Penetrantna rana orbite s tujkom ali brez njega
Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5

Globoka rana zrkla s tujkom
Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6

Globoka rana zrkla brez tujka
Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7

Izluščenje očesa
Avulsio oculi

S05.8

Druge poškodbe očesa in orbite
Laesiones traumaticae oculi et orbitae aliae

S05.9

Poškodba očesa in orbite, neopredeljena
Laesio traumatica oculi et orbitae, non specificata

S06

Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba
Laesio traumatica intracranialis

S06.0

Pretres - znotrajlobanjska poškodba
Commotio cerebri

S06.00

Pretres - znotrajlobanjska poškodba

S06.01

Izguba zavesti neopredeljenega trajanja

S06.02

Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut)

S06.03

Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur)

S06.04

Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur), s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti

S06.05

Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur), brez povrnitve prvotnega stanja zavesti

S06.1

Poškodbeni možganski edem
Oedema cerebri traumaticum

S06.2

Difuzna poškodba možganov
Laesio traumatica cerebri diffusa

S06.20

Difuzna poškodba možganov, velikih in malih, neopredeljena

S06.21

Difuzna poškodba možganov, velikih

S06.22

Difuzna poškodba možganov, malih

S06.23

Multiple poškodbe možganovine

S06.28

Difuzne poškodbe možganovine

S06.3

Žariščna poškodba možganov
Laesio traumatica cerebri focalis

S06.30

Žariščna poškodba možganovine, neopredeljena

S06.31

Žariščna poškodba velikih možganov

S06.32

Žariščna poškodba malih možganov

S06.33

Žariščni hematom velikih možganov

S06.34

Žariščni hematom malih možganov

S06.38

Druge žariščne poškodbe možganovine

S06.4

Epiduralni hematom
Haemorrhagia epiduralis

S06.5

Poškodbeni subduralni hematom
Haemorrhagia subduralis traumatica

S06.6

Poškodbena subarahnoidalna krvavitev
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica

S06.8

Druge znotrajlobanjske poškodbe
Laesiones traumaticae intracraniales aliae

S06.9

Znotrajlobanjska poškodba, neopredeljena
Laesio traumatica intracranialis, non specificata

S07

Crush poškodbe glave
Conquassatio capitis

S07.0

Crush poškodba obraza
Conquassatio faciei

S07.1

Crush poškodba lobanje
Conquassatio cranii

S07.8

Crush poškodba drugih delov glave
Conquassatio partium capitis aliarum

S07.9

Crush poškodba glave, del ni opredeljen
Conquassatio capitis parte non specificata

S08

Poškodbena amputacija dela glave
Amputatio traumatica partis capitis

S08.0

Odluščenje skalpa
Avulsio capillitii

S08.1

Poškodbena amputacija ušesa
Amputatio traumatica auris

S08.8

Poškodbena amputacija drugih delov glave
Amputatio traumatica partium capitis aliarum

S08.9

Poškodbena amputacija neopredeljenega dela glave
Amputatio traumatica partis capitis non specificatae

S09

Druge in neopredeljene poškodbe glave
Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

S09.0

Poškodba žil na glavi, ki ni uvrščena drugje
Laesio traumatica vasorum capitis, non alibi classificatae

S09.1

Poškodba mišic in tetiv na glavi
Laesio traumatica musculi et tendinis capitis

S09.2

Poškodbeno raztrganje bobniča
Ruptura traumatica membranae tympani

S09.7

Multiple poškodbe na glavi
Laesio traumatica capitis multiplex

S09.8

Druge opredeljene poškodbe glave
Laesiones traumaticae capitis aliae, specificatae

S09.9

Neopredeljena poškodba glave
Laesio traumatica capitis, non specificata

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.