Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S20

Površinska poškodba prsnega koša
Laesio traumatica thoracis superficialis

S20.0

Udarnina dojke
Contusio mammae

S20.1

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae et non specificatae

S20.10

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, neopredeljena

S20.11

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, odrgnina

S20.12

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, hematom (modrica)

S20.13

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, pik žuželke

S20.14

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, tujek

S20.18

Druge in neopredeljene površinske poškodbe dojke, drugo

S20.2

Udarnina prsnega koša
Contusio thoracis

S20.3

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša
Laesiones trumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.30

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, neopredeljena

S20.31

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, odrgnina

S20.32

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, hematom (modrica)

S20.33

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, pik žuželke

S20.34

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, tujek

S20.38

Druge površinske poškodbe prednje stene prsnega koša, drugo

S20.4

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae

S20.40

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, neopredeljena

S20.41

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, odrgnina

S20.42

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, hematom (modrica)

S20.43

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, pik žuželke

S20.44

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, tujek

S20.48

Druge površinske poškodbe zadnje stene prsnega koša, drugo

S20.7

Multiple površinske poškodbe prsnega koša
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices

S20.8

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificarum superficialis

S20.80

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, neopredeljena

S20.81

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, odrgnina

S20.82

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, hematom (modrica)

S20.83

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, pik žuželke

S20.84

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, tujek

S20.88

Površinska poškodba drugih in neopredeljenih delov prsnega koša, drugo

S21

Rana na prsnem košu
Vulnus apertum thoracis

S21.0

Rana na dojki
Vulnus apertum mammae

S21.1

Rana na prednji steni prsnega koša
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2

Rana na zadnji steni prsnega koša
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7

Multiple rane na steni prsnega koša
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8

Rana na drugih delih prsnega koša
Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.81

Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z zlomom

S21.82

Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira z izpahom

S21.83

Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino

S21.88

Rana na drugih delih prsnega koša

S21.9

Rana na prsnem košu, del neopredeljen
Vulnus apertum thoracis, parte non specificata

S22

Zlom rebra (reber), prsnice in prsne hrbtenice
Fractura costae(costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

S22.0

Zlom prsnega vretenca
Fractura vertebrae thoracalis

S22.00

Zlom prsnega vretenca, neopredeljen nivo

S22.01

Zlom prsnega vretenca, T1 in T2

S22.02

Zlom prsnega vretenca, T3 in T4

S22.03

Zlom prsnega vretenca, T5 in T6

S22.04

Zlom prsnega vretenca, T7 in T8

S22.05

Zlom prsnega vretenca, T9 in T 10

S22.06

Zlom prsnega vretenca, T11 in T12

S22.1

Multipli zlomi prsne hrbtenice
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2

Zlom prsnice
Fractura sterni

S22.3

Zlom rebra
Fractura costae

S22.31

Zlom prvega rebra

S22.32

Zlom katerega koli rebra (razen prvega)

S22.4

Multipli zlomi reber
Fracturae costarum multiplices

S22.40

Multipli zlomi reber, neopredeljen

S22.41

Multipli zlomi reber, vključeno prvo rebro

S22.42

Multipli zlomi reber, vključeni dve rebri

S22.43

Multipli zlomi reber, vključena tri rebra

S22.44

Multipli zlomi reber, vključena štiri ali več reber

S22.5

Plapolajoča stena prsnega koša
Thorax fluitans

S22.8

Zlom drugih delov prsnega koša
Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9

Zlom na prsnem košu, del neopredeljen
Fractura ossis thoracis, parte non specificata

S23

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi na prsnem košu
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0

Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) prsnega dela hrbtenice
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis

S23.1

Izpah prsnega vretenca
Luxatio vertebrae thoracalis

S23.10

Izpah prsnega vretenca, neopredeljen nivo

S23.11

Izpah prsnega vretenca T1/T2 in T2/T3

S23.12

Izpah prsnega vretenca T3/T4 in T4/T5

S23.13

Izpah prsnega vretenca T5/T6 in T6/T7

S23.14

Izpah prsnega vretenca T7/T8 in T8/T9

S23.15

Izpah prsnega vretenca T9/t10 in T10/T11

S23.16

Izpah prsnega vretenca T11/T12

S23.17

Izpah prsnega vretenca T12/l1

S23.2

Izpah drugega in neopredeljenega dela prsnega koša
Luxatio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S23.3

Zvin in nateg prsne hrbtenice
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4

Zvin in nateg reber in prsnice
Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov prsnega koša
Distorsio et distensio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S24

Poškodba živcev in hrbtnega mozga v predelu prsnega koša
Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

S24.0

Pretres in oteklina hrbtnega mozga na prsnem delu
Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1

Druge in neopredeljene poškodbe hrbtnega mozga v predelu prsnega koša
Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae et non specificatae

S24.10

Neopredeljena poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice

S24.11

Popolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice

S24.12

Nepopolna poškodba hrbtnega mozga prsne hrbtenice

S24.2

Poškodba živčne korenine v hrbtenici v predelu prsnega koša
Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3

Poškodba perifernih živcev prsnega koša
Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis

S24.4

Poškodba simpatikusa v predelu prsnega koša
Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium

S24.5

Poškodba drugih živcev prsnega koša
Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum

S24.6

Poškodba neopredeljega živca prsnega koša
Laesio traumatica nervi thoracalis, non specificata

S24.7

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice

S24.70

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga prsne hrbtenice, neopredeljen nivo

S24.71

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T1

S24.72

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T2/T3

S24.73

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T4/T5

S24.74

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T6/T7

S24.75

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T8/T9

S24.76

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T10/T11

S24.77

Funkcionalna poškodba hrbtnega mozga, T12

S25

Poškodba krvnih žil prsnega koša
Laesio traumatica vasorum thoracis

S25.0

Poškodba aorte v prsnem košu
Laesio traumatica aortae thoracalis

S25.1

Poškodba arterije inominate ali arterije subklavije
Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2

Poškodba zgornje vene kave
Laesio traumatica venae cavae superioris

S25.3

Poškodba vene inominate in vene subklavije
Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4

Poškodba pljučnih krvnih žil
Laesio traumatica vasorum pulmonalium

S25.5

Poškodba medrebrnih krvnih žil
Laesio traumatica vasorum intercostalium

S25.7

Poškodba več krvnih žil prsnega koša
Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium

S25.8

Poškodba drugih krvnih žil prsnega koša
Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum

S25.9

Poškodba neopredeljenih krvnih žil prsnega koša
Laesio traumatica vasis thoracis, non specificati

S26

Poškodba srca
Laesio traumatica cordis

S26.0

Poškodba srca s hemoperikardom
Laesio traumatica cordis cum haemopericardio

S26.8

Druge poškodbe srca
Laesiones traumaticae cordis aliae

S26.81

Udarnina srca

S26.82

Raztrganina srca brez penetracije v srčno votlino

S26.83

Raztrganina srca s penetracijo v srčno votlino

S26.88

Druge poškodbe srca

S26.9

Poškodba srca, neopredeljena
Laesio traumatica cordis, non specificata

S27

Poškodba drugih in neopredeljenih prsnih organov
Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum, non specificatorum

S27.0

Poškodbeni pnevmotoraks
Pneumotorax traumaticus

S27.1

Poškodbeni hemotoraks
Haemothorax traumaticus

S27.2

Poškodbeni hemopnevmotoraks
Haemopneumothorax traumaticus

S27.3

Druge poškodbe pljuč
Laesiones traumatica pulmonis aliae

S27.31

Udarnina in hematom pljuč

S27.32

Strganina pljuč

S27.38

Druge in neopredeljene poškodb pljuč

S27.4

Poškodba bronhija
Laesio traumatica bronchi

S27.5

Poškodba prsnega dela sapnika
Laesio traumatica partis tracheae thoracalis

S27.6

Poškodba plevre
Laesio traumatica pleurae

S27.7

Multiple poškodbe prsnih organov
Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices

S27.8

Poškodba drugih opredeljenih prsnih organov
Laesio traumatica organorum thoracis aliorum, specificatorum

S27.81

Poškodba prepone

S27.82

Poškodba Ductus thoracicus

S27.83

Poškodba prsnega dela požiralnika

S27.84

Poškodba ščitnice

S27.88

Poškodba drugih prsnih organov in struktur

S27.9

Poškodba neopredeljenega prsnega organa
Laesio traumatica organi thoracis, non specificati

S28

Crush poškodba prsnega koša in poškodbena amputacije dela prsnega koša
Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0

Crush poškodba prsnega koša
Conquassatio thoracis

S28.1

Poškodbena amputacija dela prsnega koša
Amputatio traumatica partis thoracis

S29

Druge in neopredeljene poškodbe prsnega koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae et non specificatae

S29.0

Poškodba mišice in tetive na prsnem košu
Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis

S29.7

Multiple poškodbe prsnega koša
Laesiones traumaticae thoracis multiplices

S29.8

Druge opredeljene poškodbe prsnega koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae, specificatae

S29.9

Neopredeljena poškodba prsnega koša
Laesio traumatica thoracis, non specificata

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.