MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

S90

Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

S90.0

Udarnina skočnega sklepa
Contusio regionis malleoli

S90.1

Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Contusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S90.2

Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
Contusio digiti (digitorum) pedis cum laesione uguis

S90.3

Udarnina drugih in neopredeljenih delov stopala
Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum

S90.7

Multiple površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis

S90.8

Druge površinske poškodbe skočnega sklepa in stopala
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae

S90.81

Odrgnina gležnja in stopala

S90.82

Podplutba gležnja in stopala

S90.83

Pik žuželke gležnja in stopala

S90.84

Tujek gležnja in stopala

S90.88

Druge površinske poškodbe gležnja in stopala

S90.9

Površinska poškodba skočnega sklepa in stopala, neopredeljena
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata

S91

Rana na skočnem sklepu in stopalu
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

S91.0

Rana na skočnem sklepu
Vulnus apertum regionis malleoli

S91.1

Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S91.2

Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.3

Rana na drugih delih stopala
Vulnus apertum partium pedis aliarum

S91.7

Multiple rane na skočnem sklepu in stopalu
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex

S91.8

Druge rane gležnja in stopala

S91.81

Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom

S91.82

Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom

S92

Zlom stopala, brez skočnega sklepa
Fractura pedis (excl.regio malleoli)

S92.0

Zlom petnice
Fractura calcanei

S92.1

Zlom skočnice
Fractura tali

S92.2

Zlom drugih(-e) nartnic(-e)
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius

S92.20

Zlom drugih(-e) nartnic(-e), neopredeljen

S92.21

Zlom navikularne kosti stopala

S92.22

Zlom kuboidne kosti stopala

S92.23

Zlom kuneiformne kosti stopala

S92.28

Zlom drugih tarzalnih kosti

S92.3

Zlom stopalnice
Fractura ossis metatarsi

S92.4

Zlom palca na nogi
Fractura hallucis

S92.5

Zlom kakega drugega prsta
Fractura digiti pedis alterius

S92.7

Multipli zlomi stopala
Fractura pedis multiplex

S92.9

Zlom stopala, neopredeljen
Fractura pedis, non specificata

S93

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu skočnega sklepa in stopala
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.0

Izpah skočnega sklepa
Luxatio articuli talocruralis

S93.1

Izpah prsta(-ov)
Luxatio digiti (digitorum) pedis

S93.10

Neopredeljen izpah prsta na nogi

S93.11

Izpah metatarzofalangealnega sklepa

S93.12

Izpah interfalangealnega sklepa prsta na nogi

S93.2

Ruptura vezi v predelu skočnega sklepa in stopala
Ruptura ligamentorum regionis malleoli et pedis

S93.3

Izpah drugih in neopredeljenih delov stopala
Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum

S93.30

Izpah stopala, neopredeljen

S93.31

Izpah tarzalne kosti, neopredeljen sklep

S93.32

Izpah v področju tarzalnega sklepa

S93.33

Izpah tarzometatarzalnega sklepa

S93.34

Izpah metatarzalne kosti, neopredeljen sklep

S93.38

Izpah drugega dela stopala

S93.4

Izvin in nateg skočnega sklepa
Distorsio et distensio articuli talocruralis

S93.40

Zvin in nateg skočnega sklepa, neopredeljen

S93.41

Zvin in nateg deltoidnega ligamenta

S93.42

Zvin in nateg kalkaneofibularnega ligamenta

S93.43

Zvin in nateg tibiofibularnega ligamenta

S93.48

Zvin in nateg drugih delov skočnega sklepa

S93.5

Zvin in nateg prsta(-ov)
Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis

S93.6

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov stopala
Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum

S94

Poškodba živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis

S94.0

Poškodba zunanjega plantarnega živca
Laesio traumatica nervi plantaris lateralis

S94.1

Poškodba notranjega plantarnega živca
Laesio traumatica nervi plantaris medialis

S94.2

Poškodba globokega peronealnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis

S94.3

Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)

S94.7

Poškodba več živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S94.8

Poškodba drugih živcev v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius

S94.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati

S95

Poškodba krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis

S95.0

Poškodba dorzalne arterije na stopalu
Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis

S95.1

Poškodba plantarne arterije na stopalu
Laesio traumatica arteriae plantaris pedis

S95.2

Poškodba dorzalne vene na stopalu
Laesio traumatica venae dorsalis pedis

S95.7

Poškodba več krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium

S95.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum

S95.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati

S96

Poškodba mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis

S96.0

Poškodba mišice in tetive dolgega fleksorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculi et (tendinis eius) flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis

S96.1

Poškodba mišice in tetive dolgega ekstenzorja prsta v predelu skočnega sklepa in stopa
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis

S96.2

Poškodba intrinzične mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis

S96.7

Poškodba več mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium

S96.8

Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum

S96.9

Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati

S97

Crush poškodba skočnega sklepa in stopala
Conquassatio regionis malleoli et pedis

S97.0

Crush poškodba skočnega sklepa
Conquassatio regionis malleoli

S97.1

Crush poškodba prsta(-ov) na nogi
Conquassatio digiti (digitorum) pedis

S97.8

Crush poškodba drugih delov skočnega sklepa in stopala
Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum

S98

Poškodbena amputacija skočnega sklepa in stopala
Amputatio traumatica tarsi et pedis

S98.0

Poškodbena amputacija v predelu skočnega sklepa in stopala
Amputatio traumatica in regione tarsi et pedis

S98.1

Poškodbena amputacija enega prsta
Amputatio traumatica digiti pedis singularis

S98.2

Poškodbena amputacija dveh ali več prstov na nogi
Amputatio traumatica duorum vel plurium digitorum pedis

S98.3

Poškodbena amputacija drugih delov stopala
Amputatio traumatica partium pedis aliarum

S98.4

Poškodbena amputacija stopala, predel neopredeljen
Amputatio traumatica pedis, regionis non specificatae

S99

Druge in neopredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae

S99.7

Multiple poškodbe skočnega sklepa in stopala
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis multiplices

S99.8

Druge opredeljene poškodbe skočnega sklepa in stopala
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae, specificatae

S99.9

Neopredeljena poškodba skočnega sklepa in stopala
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, non specificata

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.