MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T36

Zastrupitev s sistemskimi antibiotiki
Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0

Penicilini
Penicillina

T36.1

Cefalosporini in drugi beta laktamski antibiotiki
Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica

T36.2

Skupina kloramfenikola
Chloramphenicol-classis

T36.3

Makrolidi
Macrolida

T36.4

Tetraciklini
Tetracyclina

T36.5

Aminoglikozidi
Aminoglycosida

T36.6

Rifamicini
Rifamycina

T36.7

Protiglivični antibiotiki, uporabljeni sistemsko
Antibiotica antifungalia systemica applikata

T36.8

Drugi sistemski antibiotiki
Antibiotica systemica alia

T36.9

Sistemski antibiotik, neopredeljen
Antibiotica systemica, non specificata

T37

Zastrupitev z drugimi sistemskimi protimikrobnimi (antiinfektivnimi) in protiparazitskimi sredstvi
Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0

Sulfonamidi
Sulfonamida

T37.1

Zdravila proti mikobakteriji
Medicamenta antimycobacterialia

T37.2

Antimalariki in zdravila, ki učinkujejo na druge protozoje v krvi
Medicamenta antimalarica et remedia, ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum

T37.3

Druga zdravila proti protozojem
Medicamenta antiprotozoica alia

T37.4

Antihelmintiki
Antihelminthica

T37.5

Zdravila proti virusom
Medicamenta antiviralia

T37.8

Druga opredeljena sistemska protivnetna in protiparazitska sredstva
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia specificata

T37.9

Sistemsko antiinfektivno in protiparazitsko sredstvo, neopredeljeno
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica, non specificata

T38

Zastrupitev s hormoni, sintetičnimi nadomestili in antagonisti, ki niso uvrščeni drugje
Intoxicatio hormonis, substitutis syntheticis eorum et antagonistis, non alibi classificatis

T38.0

Glukokortikoidi in analogna sintetična sredstva
Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici

T38.1

Hormoni ščitnice in njihova nadomestila
Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones

T38.2

Antitiroidna zdravila
Medicamenta antithyreoidea

T38.3

Insulin in oralna hipoglikemična (antidiabetična) zdravila
Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)

T38.4

Oralni kontraceptivi
Contraceptiva ad usum oralem

T38.5

Drugi estrogeni in progestogeni
Oestrogenia et progestrogenia alia

T38.6

Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, ki niso uvrščeni drugje
Intoxicatio per remedia antigonadotrophina, antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7

Androgeni in sorodna anabolična sredstva
Remedia androgenia et anabolica identica

T38.8

Drugi in neopredeljeni hormoni in njihovi sintetični nadomestki
Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum

T38.9

Drugi in neopredeljeni antagonisti hormonov
Antagonistae hormonorum alii, non specificati

T39

Zastrupitev z neopioidnimi analgetiki, antipiretiki in antirevmatiki
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0

Salicilati
Salicylata

T39.1

Derivati 4-aminofenola
Derivata 4-aminophenoli

T39.2

Derivati pirazolona
Derivata pyrazoloni

T39.3

Druga nesteroidna protivnetna zdravila [NSAID]
Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia

T39.4

Antirevmatiki, ki niso uvrščeni drugje
Antirheumatica, non alibi classificata

T39.8

Drugi neopioidni analgetiki in antipiretiki, ki niso uvrščeni drugje
Analgetica et antipyretica non opiatica alia, non alibi classificata

T39.9

Neopioidni analgetik, antipiretik in antirevmatik, neopredeljen
Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica, non specificata

T40

Zastrupitev z narkotiki in psihodisleptiki [halucinogeni]
Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis [hallucinogenibus]

T40.0

Opij
Opium

T40.1

Heroin
Heroinum

T40.2

Drugi opioidi
Opiata alia

T40.3

Metadon
Methadonum

T40.4

Drugi sintetični narkotiki
Narcotica synthetica alia

T40.5

Kokain
Cocainum

T40.6

Drugi in neopredeljeni narkotiki
Narcotica alia, non specificata

T40.7

Kanabis (derivati)
Cannabis (derivata)

T40.8

Lisergidi [LSD]
Lysergidum [LSD]

T40.9

Drugi in neopredeljeni psihodisleptiki [halucinogeni]
Psychodisleptica [hallucinogenia] alia et non specificata

T41

Zastrupitev z anestetiki in plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene
Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis

T41.0

Inhalacijski anestetiki
Anaesthetica inhalata

T41.1

Intravenski anestetiki
Anaesthetica intravenosa

T41.2

Drugi in neopredeljeni splošni anestetiki
Anaesthetica generalia alia et non specificata

T41.20

Neopredeljeni splošni anestetik

T41.21

Gama-hidroksibutirat

T41.22

Ketamin

T41.29

Drug opredeljen splošni anestetik

T41.3

Lokalni anestetiki
Anaesthetica localia

T41.4

Anestetik, neopredeljen
Anaesthetica, non specificata

T41.5

Plini, ki se uporabljajo v terapevtske namene
Vapores (gas) therapeutici

T42

Zastrupitev z antiepileptiki, sedativno-hipnotičnimi zdravili in antiparkinsoniki
Intoxicatio medicamentis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0

Derivati hidantoina
Derivata hydantoini

T42.1

Iminostilbeni
Iminostilbena

T42.2

Sukcinimidi in oksazolidinedioni
Succinimida et oxazolidinediona

T42.3

Barbiturati
Barbiturata

T42.4

Benzodiazepini
Benzodiazopina

T42.5

Kombinirani antiepileptiki, ki niso uvrščeni drugje
Mixturae antiepilepticae, non alibi classificatae

T42.6

Drugi antiepileptiki in sedativno-hipnotična zdravila
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7

Antiepileptična in sedativno-hipnotična zdravila, neopredeljena
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica, non specificata

T42.8

Antiparkinsoniki in drugi depresorji osrednjega mišičnega tonusa
Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii

T43

Zastrupitev s psihotropnimi zdravili, ki niso uvrščena drugje
Intoxicatio medicamentis psychotropicis, non alibi classificatis

T43.0

Triciklični in tetraciklični antidepresivi
Antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1

Antidepresivi iz skupine inhibitorjev monoaminooksidaze
Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis

T43.2

Drugi in neopredeljeni antidepresivi
Antidepressiva alia et non specificata

T43.3

Fenotiazinski antipsihotiki in nevroleptiki
Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4

Butirofenoni in tioksantenski nevroleptiki
Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5

Drugi in neopredeljeni antipsihotiki in nevroleptiki
Antipsychotica et neuroleptica alia et non specificata

T43.6

Psihostimulansi z možnostjo abuzusa
Psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.60

Neopredeljeni psihostimulansi z možnostjo zlorabe

T43.61

Psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih, metilamfetamin

T43.62

Metilendioksimetamfetamin

T43.69

Drugi psihostimulansi z možno uporabo pri boleznih

T43.8

Druga psihotropna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Medicamenta psychotropica alia, non alibi classificata

T43.9

Psihotropno zdravilo, neopredeljeno
Medicamenta psychotropica, non specificata

T44

Zastrupitev z zdravili, ki delujejo predvsem na avtonomni živčni sistem
Intoxicatio medicamentis ad systema nervosum autonomicum primum afficientibus

T44.0

Antiholinesterazni agensi
Instrumenta anticholinesterasica

T44.1

Drugi parasimpatikomimetiki [holinergiki]
Parasympathomimetica alia [cholinergica)]

T44.2

Ganglijski blokatorji, ki niso uvrščeni drugje
Medicamenta-inhibitores ganglionici, non alibi classificata

T44.3

Drugi parasimpatikolitiki ter spazmolitiki, ki niso uvrščeni drugje
Parasympathicolytica [anticholinergica et antimuscarinica] et spasmolitica alia, non alibi classificata

T44.4

Prevladujoči agonisti alfa-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.5

Prevladujoči agonisti beta-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.6

Antagonisti alfa-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Antagonistae alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.7

Antagonisti beta-adrenoreceptorjev, ki niso uvrščeni drugje
Antagonistae beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.8

Centralno delujoči in adrenergični nevron blokirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje
Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales, non alibi classificatae

T44.9

Druga in neopredeljena zdravila, ki prizadenejo predvsem avtonomni živčni sistem
Remedia systema ad nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata

T45

Zastrupitev s predvsem sistemskimi in hematološkimi agensi, ki niso uvrščeni drugje
Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis, non alibi classificatis

T45.0

Antialergijska in antiemetična zdravila
Remedia antiallergica et antiemetica

T45.1

Antineoplastična in imunosupresivna zdravila
Remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2

Vitamini, ki niso uvrščeni drugje
Vitamina, non alibi classificata

T45.3

Encimi, ki niso uvrščeni drugje
Enzymae, non alibi classificatae

T45.4

Železo in njegove spojine
Ferrum et composita ferri

T45.5

Antikoagulansi
Anticoagulantia

T45.6

Zdravila, ki povzročajo fibrinolizo
Remedia ad fibrinolysim afficientia

T45.7

Antikoagulantni antagonisti, vitamin K in drugi koagulansi
Antagonistae anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8

Drugi predvsem sistemski in hematološki agensi
Instrumenta primum systemica et haematologici alia

T45.9

Predvsem sistemski in hematološki agens, neopredeljen
Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata

T46

Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na kardiovaskularni sistem
Intoxicatio instrumentis ad systema cardiovasculare primum afficientibus

T46.0

Kardiostimulirajoči glikozidi in zdravila podobnega učinka
Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis

T46.1

Antagonisti kalcija
Inhibitores calcium-canalis

T46.2

Druga antidisritmična zdravila, ki niso uvrščena drugje
Remedia antidysrhythmica alia, non alibi classificata

T46.3

Koronarni vazodilatatorji, ki niso uvrščeni drugje
Vasodilatatores coronarii, non alibi clasificati

T46.4

Inhibitorji konvertaze angiotenzina
Inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5

Druga antihipertenzivna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Remedia antihypertensiva alia, non alibi classificata

T46.6

Zdravila proti hiperlipidemiji in arteriosklerozi
Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7

Periferni vazodilatatorji
Vasodilatatores peripherici

T46.8

Antivarikozna zdravila, vključno sredstva za sklerozacijo
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9

Drugi in neopredeljeni agensi, ki prizadenejo predvsem kardiovaskularni sistem
Instrumenta ad systema cardiovasculare primum afficientia alia et non specificata

T47

Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gastrointestinalni sistem
Intoxicatio instrumentis ad systema gastrointestinale primum afficientibus

T47.0

Antagonisti H2-receptorjev histamina
Antagonistae H2-receptoris histamini

T47.1

Drugi antacidi in zdravila proti gastrični sekreciji
Remedia antacida et anti secretionem gastricam alia

T47.2

Stimulirajoča odvajala
Laxativa stimulantia

T47.3

Salinična in osmotska odvajala
Laxativa salina et osmotica

T47.4

Druga odvajala
Laxativa alia

T47.5

Digestivi
Digestiva

T47.6

Antidiaroična zdravila
Remedia antidiarrhoeica

T47.7

Emetiki
Emetica

T47.8

Drugi agensi, ki prizadenejo predvsem gastrointestinalni sistem
Instrumenta ad systema gastrointestinale primum afficientia alia

T47.9

Agens, ki prizadene predvsem gastrointestinalni sistem, neopredeljen
Instrumenta systema ad gastrointestinale primum afficientia, non specificata

T48

Zastrupitev z agensi, ki delujejo predvsem na gladko in skeletno mišičje ter na dihala
Intoxicatio instrumentis ad textum muscularem non striatum et striatum (sceletalem) et systema respiratorium primum afficientibus

T48.0

Oksitocinska zdravila
Remedia oxytocica

T48.1

Relaksanti skeletnega mišičja [agensi nevromuskularne blokade]
Relaxantia textus muscularis sceletalis [inhibitores neuromusculares]

T48.2

Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na mišičje
Instrumenta musculos primum afficientia alia et non specificata

T48.3

Antitusiki
Antitussiva (remedia)

T48.4

Ekspektoransi
Expectorantia (remedia)

T48.5

Zdravila proti prehladu
Remedia contra frigus commune

T48.6

Antiastmatiki, ki niso uvrščeni drugje
Antiasthmatica, non alibi classificata

T48.7

Drugi in neopredeljeni agensi, ki delujejo predvsem na dihala
Instrumenta systema ad respiratorium primum afficientia alia et non specificata

T49

Zastrupitev z lokalnimi agensi, ki delujejo predvsem na kožo in sluznico, ter z zdravili, uporabljanimi v oftalmologiji, otorinolaringologiji in zobozdravstvu
Intoxicatio instrumentis localibus ad cutem et tunicam mucosam primum afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorhinolaryngologicis et dentalibus

T49.0

Lokalna antifungalna, antiinfekcijska in antiinflamatorna zdravila, ki niso uvrščena drugje
Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiinflammatoria localia, non alibi classificata

T49.1

Antipruriginozna sredstva
Instrumenta antipruriginosa

T49.2

Lokalni adstringensi in lokalni detergenti
Instrumenta adstrigentia et detergentes locales

T49.3

Mehčalci, blažila in zaščitna sredstva
Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita

T49.4

Keratolitiki, keratoplastiki ter druga zdravila in preparati za obravnavo las
Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii

T49.5

Zdravila in preparati v oftalmologiji
Remedia et praeparatus ophthalmologici

T49.6

Zdravila in preparati v otorinolaringologiji
Remedia et praeparatus otorhinolaryngologici antiinfectivi

T49.7

Zdravila v zobozdravstvu, ki se uporabljajo lokalno
Remedia dentalia, ad usum localem

T49.8

Drugi agensi, uporabljeni lokalno
Instrumenta localia alia

T49.9

Lokalno uporabljeni agens, neopredeljen
Instrumentum locale, non specificatum

T50

Zastrupitev z diuretiki ter drugimi in neopredeljenimi drogami, zdravili in biološkimi snovmi
Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis, medicamentis et substantiis biologicis

T50.0

Mineralokortikoidi in njihovi antagonisti
Mineralocorticoidae et antagonistae eorum

T50.1

Diuretiki skupine loop [high-ceilling]
Remedia diuretica ad ansam nephriticam afficientia

T50.2

Inhibitorji karboanhidraze, benzotiadiazidi in drugi diuretiki
Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia

T50.3

Agensi, ki vplivajo na elektrolitsko, toplotno in vodno ravnovesje
Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4

Zdravila, ki prizadenejo metabolizem sečne kisline
Remedia ad metabolismum acidi urici afticientia

T50.5

Zmanjševalci apetita
Deprimentia appetitus

T50.6

Antidoti in helirajoči agensi, ki niso uvrščeni drugje
Antidota et instrumenta chelatica, non alibi classificata

T50.7

Analeptiki in antagonisti opioidnih receptorjev
Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum

T50.8

Diagnostični agensi
Agentes diagnostici

T50.9

Druge in neopredeljene droge, zdravila in biološke snovi
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.