MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

T90

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis

T90.0

Kasne posledice po površinski poškodbi glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales

T90.1

Kasne posledice po rani na glavi
Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2

Kasne posledice po zlomu lobanje in obraznih kosti
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3

Kasne posledice po poškodbi možganskih živcev
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii

T90.4

Kasne posledice po poškodbi očesa in orbite
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae

T90.5

Kasne posledice po intrakranialni poškodbi
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis

T90.8

Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum

T90.9

Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae

T91

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah vratu in trupa
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci

T91.0

Kasne posledice po površinski poškodbi in rani na vratu in trupu
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1

Kasne posledice po zlomu hrbtenice
Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2

Kasne posledice po druge vrste zlomu na prsnem košu in medenici
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3

Kasne posledice po poškodbi hrbtnega mozga
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis

T91.4

Kasne posledice po poškodbi intratorakalnih organov
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis

T91.5

Kasne posledice po intraabdominalni poškodbi in poškodbi organov v medenici
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis

T91.8

Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah vratu in trupa
Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci aliarum specificatarum

T91.9

Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi vratu in trupa
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae

T92

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah zgornjega uda
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris

T92.0

Kasne posledice po rani na zgornjem udu
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1

Kasne posledice po zlomu nadlakti
Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2

Kasne posledice po zlomu v predelu zapestja in roke
Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3

Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na zgornjem udu
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4

Kasne posledice po poškodbi živca na zgornjem udu
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris

T92.5

Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na zgornjem udu
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6

Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji zgornjega uda
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8

Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah zgornjega uda
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum

T92.9

Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi zgornjega uda
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae

T93

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah spodnjega uda
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris

T93.0

Kasne posledice po rani na spodnjem udu
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1

Kasne posledice po zlomu stegnenice
Sequelae fracturae femoris

T93.2

Kasne posledice po drugih zlomih na spodnjem udu
Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3

Kasne posledice po izpahu, izvinu in nategu na spodnjem udu
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4

Kasne posledice po poškodbi živca na spodnjem udu
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris

T93.5

Kasne posledice po poškodbi mišice in tetive na spodnjem udu
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6

Kasne posledice po crush poškodbi in poškodbeni amputaciji spodnjega uda
Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputatione extremitatis inferioris

T93.8

Kasne posledice po drugih opredeljenih poškodbah spodnjega uda
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum

T93.9

Kasne posledice po neopredeljeni poškodbi spodnjega uda
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae

T94

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, ki prizadenejo več področij telesa in neopredeljena področja telesa
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicum, non specificatarum

T94.0

Kasne posledice po poškodbah, ki prizadenejo več telesnih področij
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicium

T94.1

Kasne posledice po poškodbah, ki niso opredeljene glede na telesno področje
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum

T95

Kasne posledice (sekvele) po opeklinah in korozijah (kemičnih opeklinah) in ozeblinah
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis

T95.0

Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na glavi in vratu
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1

Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na trupu
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2

Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na zgornjem udu
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3

Kasne posledice po opeklinah in korozijah ter ozeblinah na spodnjem udu
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4

Kasne posledice po opeklinah in korozijah, uvrščenih glede na velikost prizadete telesne površine
Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8

Kasne posledice po drugih opredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius specificatae

T95.9

Kasne posledice po neopredeljenih opeklinah in korozijah ter ozeblinah
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96

Kasne posledice (sekvele) po zastrupitvi z drogami, zdravili in biološkimi snovmi
Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis

T97

Kasne posledice (sekvele) po toksičnih učinkih snovi, predvsem nemedicinskega izvora
Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus

T98

Kasne posledice (sekvele) drugih in neopredeljenih učinkov zunanjih vzrokov
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.0

Kasne posledice po delovanju tujkov, ki so vstopili skozi naravno telesno odprtino
Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1

Kasne posledice po drugih in neopredeljenih učinkih zunanjih dejavnikov
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2

Kasne posledice določenih zgodnjih zapletov poškodbe
Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3

Kasne posledice po zapletih kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščene drugje
Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis, non alibi classificatae

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.