Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T08

Zlom hrbtenice, predel neopredeljen
Fractura columnae vertebralis regionis non specificata

T08.0

Zlom hrbtenice, predel neopredeljen, zaprt

T08.1

Zlom hrbtenice, predel neopredeljen, odprt

T09

Druge poškodbe hrbtenice in trupa, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae columnae vertebralis et trunci regionis non specificatae, aliae

T09.0

Površinska poškodba trupa, predel neopredeljen
Laesio traumatica trunci regionis superficialis, non specificatae

T09.00

Neopredeljena površinska poškodba trupa, predel neopredeljen

T09.01

Odrgnina trupa, neopredeljen nivo

T09.02

Podplutba trupa, neopredeljen nivo

T09.03

Pik žuželke trupa, neopredeljen nivo

T09.04

Tujek trupa, neopredeljen nivo

T09.05

Udarnina trupa, neopredeljen nivo

T09.08

Odrgnina trupa, neopredeljen nivo, drugo

T09.1

Rana na trupu, predel neopredeljen
Vulnus apertum trunci regionis non specificatae

T09.2

Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na trupu
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci, non specificati

T09.3

Poškodba hrbtnega mozga, predel neopredeljen
Laesio traumatica medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4

Poškodba neopredeljenega živca, živčne korenine in pleteža na trupu
Laesio traumatica nervi, radicis spinalis et plexus nervorum trunci non specificati

T09.5

Poškodba neopredeljene mišice in tetive na trupu
Laesio traumatica musculi et tendinis trunci non specificatae

T09.6

Poškodbena amputacija na trupu, predel neopredeljen
Amputatio traumatica trunci, regionis non specificatae

T09.8

Druge opredeljene poškodbe trupa, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae trunci regionis non specificatae aliae, specificatae

T09.9

Neopredeljena poškodba trupa, predel neopredeljen
Laesio traumatica trunci non specificata, regionis non specificatae

T10

Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen
Fractura extremitatis superioris regionis non specificatae

T10.0

Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen, zaprt

T10.1

Zlom zgornjega uda, predel neopredeljen, odprt

T11

Druge poškodbe zgornjega uda, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae aliae

T11.0

Površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen
Laesio traumatica extremitatis superioris regionis superficialis non specificatae

T11.00

Neopredeljena površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.01

Odrgnina zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.02

Podplutba zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.03

Pik žuželke zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.04

Tujek zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.05

Udarnina zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.08

Druga površinska poškodba zgornjega uda, predel neopredeljen

T11.1

Rana na zgornjem udu, predel neopredeljen
Vulnus apertum extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.2

Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na zgornjem udu, predel neopredeljen
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris regionis non specficata

T11.3

Poškodba neopredeljenega živca na zgornjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica nervi extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.4

Poškodba neopredeljene krvne žile na zgornjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica vasis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.5

Poškodba neopredeljene mišice in tetive na zgornjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis superioris regionis non specificatae

T11.6

Poškodbena amputacija zgornjega uda, predel neopredeljen
Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T11.8

Druge opredeljene poškodbe na zgornjem udu, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

T11.9

Neopredeljena poškodba na zgornjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica non specificata extremitatis superioris regionis non specificatae

T12

Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen
Fractura extremitatis inferioris regionis non specificatae

T12.0

Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen, zaprt

T12.1

Zlom spodnjega uda, predel neopredeljen, odprt

T13

Druge poškodbe spodnjega uda, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae extremitatis iferioris regionis non specificatae, aliae

T13.0

Površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen
Laesio traumatica extramitatis inferioris regionis non specificatae, superficialis

T13.00

Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.01

Odrgnina spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.02

Podplutba spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.03

Pik žuželke spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.04

Tujek spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.05

Udarnina spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.08

Neopredeljena površinska poškodba spodnjega uda, predel neopredeljen

T13.1

Rana na spodnjem udu, predel neopredeljen
Vulnus apertum extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.2

Izpah, izvin in nateg neopredeljenega sklepa in vezi na spodnjem udu, predel neopredeljen
Luxatio, distrosio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.3

Poškodba neopredeljenega živca na spodnjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica nervi extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.4

Poškodba neopredeljene krvne žile na spodnjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica vasis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.5

Poškodba neopredeljene mišice in tetive na spodnjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis inferioris regionis non specificatae

T13.6

Poškodbena amputacija spodnjega uda, predel neopredeljen
Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T13.8

Druge opredeljene poškodbe na spodnjem udu, predel neopredeljen
Laesiones traumaticae extremitatis inferioris regionis non specificatae aliae, specificatae

T13.9

Neopredeljena poškodba na spodnjem udu, predel neopredeljen
Laesio traumatica extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae

T14

Poškodba na neopredeljenem področju telesa
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae

T14.0

Površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa
Laesio traumatica corporis regionis non specificatae, superficialis

T14.00

Neopredeljena površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

T14.01

Odrgninana neopredeljenem področju telesa

T14.02

Podplutba na neopredeljenem področju telesa

T14.03

Pik žuželke na neopredeljenem področju telesa

T14.04

Tujek na neopredeljenem področju telesa

T14.05

Udarnina na neopredeljenem področju telesa

T14.08

Druga površinska poškodba na neopredeljenem področju telesa

T14.1

Rana na neopredeljenem področju telesa
Vulnus apertum corporis regionis non specificatae

T14.2

Zlom na neopredeljenem področju telesa
Fractura corporis regionis non specificatae

T14.20

Zlom na neopredeljenem področju telesa, zaprt

T14.21

Zlom na neopredeljenem področju telesa, odprt

T14.3

Izpah, izvin in nateg na neopredeljenem področju telesa
Luxatio, distorsio et distensio regionis corporis non specificatae

T14.4

Poškodba živca(-ev) na neopredeljenem področju telesa
Laesio traumatica nervi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.5

Poškodba krvnih(-e) žil(-e) na neopredeljenem področju telesa
Laesio traumatica vasis (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.6

Poškodba mišic in tetiv na neopredeljenem področju telesa
Laesio traumatica tendinis (-um) et musculi (-orum) regionis corporis non specificatae

T14.7

Crush poškodbe in poškodbena amputacija na neopredeljenem področju telesa
Conquassatio et amputatio traumatica regionis corporis non specificatae

T14.8

Druge poškodbe na neopredeljenem področju telesa
Laesiones traumaticae regionis corporis non specificatae, aliae

T14.9

Poškodba, neopredeljena
Laesio traumatica, non specificata

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.