MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T00

Površinske poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium superficiales

T00.0

Površinske poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Laesiones tramuaticae capitis et colli superficiales

T00.1

Površinske poškodbe, ki zajemajo prsni koš in trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Laesiones traumaticae thoracis, abdominis, regionis lumbalis (et pelvis) superficiales

T00.2

Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Laesio traumatica extremitatis (-um) superioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.3

Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Laesio traumatica extremitatis (-um) inferioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.6

Površinske poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Laesio traumatica extremitatis (-um)) superioris (-um) et inferioris (-um) superficialis multiplex

T00.8

Površinske poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
Laesio traumatica regionum corporis aliarum superficialis combinata

T00.9

Multiple površinske poškodbe, neopredeljene
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, non specificatae

T01

Rane, ki zajemajo več telesnih področij
Vulnus apertum regionum corporis multiplicium

T01.0

Rana, ki zajema glavo in vrat
Vulnus apertum capitis (et colli)

T01.1

Rane, ki zajemajo prsni koš, trebuh, spodnji del hrbta in medenico
Vulnus apertum thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T01.2

Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3

Rane, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6

Rane, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) in spodnjega(-ih) uda(-ov)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris et extremitatis inferioris multiplicium

T01.8

Rane, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
Vulnus apertum regionum corporis aliarum combinatum

T01.9

Multiple rane, neopredeljene
Vulnus apertum corporis multiplex, non specificatum

T02

Zlomi, ki zajemajo več telesnih področij
Fracturae regionum corporis multiplicium

T02.0

Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat
Fracturae capitis et colli

T02.00

Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat, zaprti

T02.01

Zlomi, ki zajemajo glavo in vrat, odprti

T02.1

Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.10

Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico, zaprti

T02.11

Zlomi, ki zajemajo prsni koš, spodnji del hrbta in medenico, odprti

T02.2

Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda
Fractura regionum extremitatis superioris unae multiplicium

T02.20

Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda, zaprti

T02.21

Zlomi, ki zajemajo več področij enega zgornjega uda, odprti

T02.3

Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda
Fractura regionum extremitatis inferioris unae multiplicium

T02.30

Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda, zaprti

T02.31

Zlomi, ki zajemajo več področij enega spodnjega uda, odprti

T02.4

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov
Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.40

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov, zaprti

T02.41

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh zgornjih udov, odprti

T02.5

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov
Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.50

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov, zaprti

T02.51

Zlomi, ki zajemajo več področij obeh spodnjih udov, odprti

T02.6

Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov)
Fracturae regionum extremitatis superioris (-um) et inferioris (-um) multiplicium

T02.60

Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov), zaprti

T02.61

Zlomi, ki zajemajo več področij zgornjega (-ih) uda (-ov) in spodnjega (-ih) uda (-ov), odprti

T02.7

Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i)
Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T02.70

Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i), zaprti

T02.71

Zlomi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico z udom(-i), odprti

T02.8

Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij
Fracturae regionum corporis aliarum combinatae

T02.80

Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij, zaprti

T02.81

Zlomi, ki zajemajo druge kombninacije telesnih področij, odprti

T02.9

Multipli zlomi, neopredeljeni
Fractura multipliex, non specificata

T02.90

Multipli zlomi, neopredeljeni, zaprti

T02.91

Multipli zlomi, neopredeljeni, odprti

T03

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več telesnih področij
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium

T03.0

Izpahi izvini in nategi, ki prizadenejo glavo in vrat
Luxatio, distorsio et distensio capitis et colli

T03.1

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo prsni koš s spodnjim delom hrbta in medenico
Luxatio, distorsio et distensio thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T03.3

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Luxatio, distorsio et distensio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T03.4

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo več področij spodnjega (-ih) uda (-ov) in zgornjega (-ih) uda (-ov)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris (-um)

T03.8

Izpahi, izvini in nategi, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis aliarum combinata

T03.9

Multipli izpahi, izvini in nategi, neopredeljeni
Luxatio, distrosio et distensio multiplex, non specificata

T04

Crush poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0

Crush poškodbe, ki zajemajo glavo in vrat
Conquassatio capitis et colli

T04.1

Crush poškodbe, ki zajemajo prsni koš s trebuhom, spodnjim delom hrbta in medenico
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2

Crush poškodbe, ki zajemajo več področij zgornjega(-ih) uda(-ov)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T04.3

Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T04.4

Crush poškodbe, ki zajemajo več področij spodnjega(-ih) uda(-ov) in zgornjega(-ih) uda(-ov)
Conquassatio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris(-um) multiplex

T04.7

Crush poškodbe prsnega koša s trebuhom, spodnjega dela hrbta in medenice z udom(-i)
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T04.8

Crush poškodbe, ki zajemajo druge kombinacije telesnih področij
Conquassatio regionum corporis aliarum, combinata

T04.9

Multiple crush poškodbe, neopredeljene
Conquassatio multiplex, non specificata

T05

Poškodbena amputacija, ki zajema več telesnih področij
Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.0

Poškodbena amputacija obeh rok
Amputatio traumatica manus, bilateralis

T05.1

Poškodbena amputacija ene roke in drugega zgornjega uda (kateri koli predel, razen roke)
Amputatio traumatica manus unius et membri superioris alterius [in qualibet regione manu exclusa]

T05.2

Poškodbena amputacija obeh zgornjih udov (kateri koli predel)
Amputatio traumatica extremitatis superioris bilateralis [in qualibet regione]

T05.3

Poškodbena amputacija obeh stopal
Amputatio traumatica pedis bilateralis

T05.4

Poškodbena amputacija enega stopala in drugega spodnjega uda (kateri koli predel, razen stopala)
Amputatio traumatica pedis et membri inferioris alterius [in qualibet regione, excepto pede]

T05.5

Poškodbena amputacija obeh spodnjih udov (kateri koli predel)
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis indefinitae bilateralis [in qualibet regione]

T05.6

Poškodbena amputacija zgornjih in spodnjih udov, katera koli kombinacija (kateri koli predel)
Amputatio traumatica extremitatum superiorum et inferiorum, combinata [in qualibet regione]

T05.8

Poškodbene amputacije, ki prizadenejo druge kombinacije telesnih področij
Amputationes traumaticae combinatae regionum corporis aliarum

T05.9

Multiple poškodbene amputacije, neopredeljene
Amputationes multiplices traumaticae, non specificatae

T06

Druge poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij, ki niso uvrščene drugje
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium aliae, non alibi classificatae

T06.0

Poškodbe možganov in možganskih živcev s poškodbami živcev in hrbtnega mozga v predelu vratu
Laesio traumatica cerebri et nervorum cranialium cum traumatis nervorum et medullae spinalis reginis colli

T06.1

Poškodbe živcev in hrbtnega mozga, ki zajemajo več drugih telesnih področij
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis regionum corporis multiplicium aliarum

T06.2

Poškodbe živcev, ki zajemajo več telesnih področij
Laesio traumatica nervorum regionum corporis multiplicium

T06.3

Poškodbe krvnih žil, ki zajemajo več telesnih področij
Laesiones traumaticae vasorum regionum corporis multiplicum

T06.4

Poškodbe mišic in tetiv, ki zajemajo več telesnih področij
Laesiones traumaticae musculi et tendinis regionum corporis multiplicium

T06.5

Poškodbe prsnih organov s trebušnimi organi in organi v medenici
Laesio traumatica organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8

Druge opredeljene poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij
Laesio traumatica regionum corporis multiplicium alia, specificata

T07

Neopredeljene multiple poškodbe
Laesiones traumataicae mutiplices, non specificatae

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.