MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T51

Toksični učinek alkohola
Effectus alcoholis toxicus

T51.0

Etanol
Aethanolum

T51.1

Metanol
Methanolum

T51.2

2-propanol
2-propanolum

T51.3

Patoka
Oleum in spiritu

T51.8

Drugi alkoholi
Spiritus alii

T51.9

Neopredeljeni alkohol
Spiritus, non specificatus

T52

Toksični učinek organskih topil
Effectus solventium organicorum toxici

T52.0

Izdelki iz nafte
Producta petrolei

T52.1

Benzen
Benzenum

T52.2

Homologi benzena
Homologa cum benzeno

T52.3

Glikoli
Glycolia

T52.4

Ketoni
Ketona

T52.8

Druga organska topila
Solventes organici alii

T52.9

Neopredeljena organska topila
Solventi organici, non specificati

T53

Toksični učinek halogeniranih derivatov alifatskih in aromatskih ogljikovodikov
Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

T53.0

Ogljikov tetraklorid
Carbo- tetrachloridum

T53.1

Kloroform
Chloroformium

T53.2

Trikloroetilen
Trichloroethylenum

T53.3

Tetrakloretilen
Tetrachloroethylenum

T53.4

Diklormetan
Dichloromethanum

T53.5

Klorofluoroogljiki
Chlorofluorocarbones

T53.6

Drugi halogeni derivati alifatskih ogljikovodikov
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia alia

T53.7

Drugi halogeni derivati aromatskih ogljikovodikov
Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia

T53.9

Neopredeljeni derivati alifatskih in aromatskih ogljikovodikov
Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia, non specificata

T54

Toksični učinek jedkih snovi
Effectus substantiarum corrosivarum toxicus

T54.0

Fenol in homologi fenola
Phenolum et eius homologa

T54.1

Druge jedke organske spojine
Mixturae organicae corosivae aliae

T54.2

Jedke kisline in kislinam podobne snovi
Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T54.3

Jedke lužine in lužinam podobne snovi
Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T54.9

Jedka snov, neopredeljena
Substantia corrosiva, non specificata

T55

Toksični učinek mil in detergentov
Effectus saponum et detergentium toxicus

T56

Toksični učinek kovin
Effectus metallorum toxicus

T56.0

Svinec in njegove spojine
Plumbum et composita plumbi

T56.1

Živo srebro in njegove spojine
Hydrargyrum et composita hydrargyri

T56.2

Krom in njegove spojine
Chromium et composita chromi

T56.3

Kadmij in njegove spojine
Cadmium et composita cadmii

T56.4

Baker in njegove spojine
Cuprum et composita cupri

T56.5

Cink in njegove spojine
Zincum et composita zinci

T56.6

Kositer in njegove spojine
Stannum et composita stanni

T56.7

Berilij in njegove spojine
Beryllium et composita berylli

T56.8

Druge kovine
Metalla alia

T56.9

Kovina, neopredeljena
Metallum, non specificatum

T57

Toksični učinek drugih anorganskih snovi
Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus

T57.0

Arzen in njegove spojine
Arsenum et composita arseni

T57.1

Fosfor in njegove spojine
Phosphorum et composita phosphori

T57.2

Mangan in njegove spojine
Manganum et composita mangani

T57.3

Cianovodik
Hydrogenium cyanidum

T57.8

Druge opredeljene anorganske snovi
Substantiae anorganicae aliae, specificatae

T57.9

Anorganska snov, neopredeljena
Substantia anorganica, non specificata

T58

Toksični učinek ogljikovega monoksida
Effectus carbomonoxidi toxicus

T59

Toksični učinek drugih plinov, hlapov in par
Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus

T59.0

Dušikovi oksidi
Oxyda nitrogenii

T59.1

Žveplov dioksid
Dioxidum sulphuricum

T59.2

Formaldehid
Formaldehydum

T59.3

Solzilni plin
Vapor (gas) lacrimoferens

T59.4

Klorov plin
Vapor (gas) chloricus

T59.5

Fluorov plin in fluorovodik
Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum

T59.6

Žveplovodik
Hydrogenium- sulfidum

T59.7

Ogljikov dioksid
Arbodioxidum

T59.8

Drugi opredeljeni plini, hlapi in pare
Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae

T59.9

Plini, hlapi in pare, neopredeljeni
Vapores (gas), fumi et exhalationes, non specificatae

T60

Toksični učinek pesticidov
Effectus pesticidorum toxicus

T60.0

Organofosforni in karbamatni insekticidi
Organophosphata et insecticida carbamata

T60.1

Halogenizirani insekticidi
Insecticida halogenisata (mercurialia)

T60.2

Drugi ali neopredeljeni insekticidi
Insecticida alia

T60.3

Herbicidi in fungicidi
Herbicida et fungicida

T60.4

Rodenticidi
Rodenticida

T60.8

Drugi pesticidi
Pesticida alia

T60.9

Pesticidi, neopredeljeni
Pesticidum, non specificatum

T61

Toksični učinek škodljivih snovi, zaužitih kot morski sadež
Effectus substantiarum nocivarum, ut alimentum maritimum ingestarum toxicus

T61.0

Zastrupitev z ribo ciguatera
Intoxicatio pisce Ciguatera

T61.1

Zastrupitev z ribo skombroid
Intoxicatio pisce scombroidi

T61.2

Druga zastrupitev z ribo in školjko
Intoxicatio pisce alio et concha

T61.8

Toksični učinek drugih morskih sadežev
Effectus allmenti maritimi alterius toxicus

T61.9

Toksični učinek neopredeljenega morskega sadeža
Effectus allmenti maritimi non specificati toxicus

T62

Toksični učinek drugih škodljivih snovi, zaužitih kot hrana
Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus

T62.0

Zaužite glive (gobe)
Fungi ingesti

T62.1

Zaužite jagode
Baccae ingestae

T62.2

Druge zaužite rastline ali deli rastlin
Plantae ingestae aliae

T62.8

Druge opredeljene škodljive snovi, zaužite kot hrana
Substantiae nocivae, ut alimentum ingestae, aliae, specificatae

T62.9

Škodljiva snov, zaužita kot hrana, neopredeljena
Substantia nociva, ut alimentum ingesta, alia, non specificata

T63

Toksični učinek stika s strupenimi živalmi
Effectus contactus cum animalibus venenosis toxicus

T63.0

Ugriz kače
Morsus serpentis venenosi

T63.1

Strup drugih plazilcev
Morsus reptilium venenosorum

T63.2

Strup škorpijona
Morsus scorpionis venenosi

T63.3

Strup pajka
Morsus arachnae venenosae

T63.4

Strup drugih členonožcev
Morsus arthropodarum aliorum

T63.5

Toksični učinek zaradi stika z ribo
Effectus contactus cum pisce toxicus

T63.6

Toksični učinek zaradi stika z drugimi morskimi živalmi
Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus

T63.8

Toksični učinek zaradi stika z drugimi strupenimi živalmi
Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus

T63.9

Toksični učinek zaradi stika z neopredeljeno strupeno živaljo
Effectus contactus cum animalibus venenosis non specificatis toxicus

T64

Toksični učinek aflatoksina in drugega mikotoksina, ki kontaminira hrano
Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus

T65

Toksični učinek drugih in neopredeljenih snovi
Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus

T65.0

Cianidi
Cyanida

T65.1

Strihnin in njegove soli
Strychninum et sales strichnini

T65.2

Tobak in nikotin
Tabaccum et nicotinum

T65.3

Nitroderivati in aminoderivati benzena in njegovi homologi
Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni

T65.4

Ogljikov disulfid
Carbo- disulfidum

T65.5

Nitroglicerin in druge dušičnate kisline in estri
Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri

T65.6

Premazi in barve, ki niso uvrščeni drugje
Colores et pigmenta, non alibi classificata

T65.8

Toksični učinek drugih opredeljenih snovi
Effectus substantiarum aliarum specificatarum toxicus

T65.9

Toksični učinek neopredeljene snovi
Effectus substantiarum non specificatarum toxicus

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.