Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T80

Zapleti zaradi nastavitve infuzije, transfuzije in dajanja injekcij
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione

T80.0

Zračna embolija po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione

T80.1

Zapleti na žilah po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares

T80.2

Okužbe po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Infectio ex infusione, tranfusione et injectione

T80.3

Reakcija zaradi ABO inkompatibilnosti
Reactio in incompatibilitatem ABO

T80.4

Reakcija zaradi Rh inkompatibilnosti
Reactio in incompatibilitatem Rh

T80.5

Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi seruma
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T80.6

Druge serumske reakcije
Reactiones in serum aliae

T80.8

Drugi zapleti po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione aliae

T80.9

Neopredeljeni zaplet po infuziji, transfuziji in dajanju injekcij
Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata

T81

Zapleti zaradi posegov, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes procedurales, non alibi classificates

T81.0

Krvavitev in hematom kot zaplet posega, ki ni uvrščen drugje
Hamorrhagia et haematoma ut complicationes procedurae medicinalis, non alibi classificatae

T81.1

Šok med posegom ali zaradi posega, ki ni uvrščen drugje
Afflictus (shock) per sive post proceduram, non alibi classificatus

T81.2

Nenamerna punkcija ali raztrganina med posegom, ki ni uvrščena drugje
Punctura et laceratio accidentalis inter proceduram, non alibi classificata

T81.3

Razprtje kirurške rane, ki ni uvrščeno drugje
Disruptio vulneris operativum non alibi classificata

T81.4

Okužba rane po posegu, ki ni uvrščena drugje
Infectio post proceduram, non alibi classificata

T81.5

Tujek, nenamerno puščen v telesni votlini ali kirurški rani po posegu
Corpus alienum vulneris post operationem

T81.6

Akutna reakcija na tujo snov, nenamerno puščeno med posegom
Reactio ad substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta

T81.7

Žilni zapleti po posegu, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes vasculares post proceduram, non alibi classificatae

T81.8

Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes post proceduram aliae, non alibi classificatae

T81.81

Zaplet inhalacijske terapije

T81.82

Persistentna postproceduralna fistula, ki ni uvrščena drugje

T81.83

Bolečina po posegu, ki ni uvrščena drugje

T81.84

Postproceduralni emfizem

T81.89

Drugi zapleti po posegih, ki niso uvrščeni drugje

T81.9

Neopredeljeni zaplet posega
Complicatio procedurae, non specificata

T82

Zapleti zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)
Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata

T82.0

Mehanični zaplet na protezi srčnih zaklopk
Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica

T82.1

Mehanični zaplet na elektronski napravi na srcu
Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum, mechanica

T82.2

Mehanični zaplet obvoda koronarne arterije in presadkov zaklopke
Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechanica

T82.3

Mehanični zaplet drugih žilnih presadkov
Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae

T82.4

Mehanični zaplet zaradi žilnega katetra pri dializi
Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica

T82.5

Mehanični zaplet drugih srčnih in žilnih sredstev in implantatov
Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios

T82.51

Mehanski zaplet z osrednjim žilnim katetrom

T82.52

Mehanski zaplet s perifernim žilnim katetrom

T82.53

Mehanski zaplet s kirurško ustvarjeno arteriovensko fistulo in spojem

T82.54

Mehanski zaplet s pripomočkom z žilnim balonom [za kontrapulzacijo]

T82.55

Mehanski zaplet z umetnim srcem

T82.56

Mehanski zaplet s pripomočkom za votlo veno

T82.59

Mehanski zaplet z drugimi opredeljenimi srčnimi in žilnimi pripomočki ter vsadki

T82.6

Okužba in vnetna reakcija zaradi proteze srčne zaklopke
Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T82.7

Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih srčnih in žilnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki ni uvrščena drugje
Infectio et reactio inflamatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata.

T82.71

Okužba in vnetna reakcija zaradi elektronskega srčnega pripomočka

T82.72

Okužba in vnetna reakcija zaradi presadkov pri obvodu koronarne arterije in presadkov zaklopk

T82.73

Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih žilnih presadkov

T82.74

Okužba in vnetna reakcija zaradi osrednjega žilnega katetra

T82.75

Okužba in vnetna reakcija zaradi perifernega žilnega katetra

T82.76

Okužba in vnetna reakcija zaradi kirurško ustvarjene arteriovenske fistule in spoja

T82.77

Okužba in vnetna reakcija zaradi žilnega katetra za dializo

T82.79

Okužba in vnetna reakcija zaradi srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov, ki nista uvrščeni drugje

T82.8

Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi srčnih in žilnih pripomočkov, vsadkov in presadkov
Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae

T82.81

Krvavitev in hematom po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.82

Embolija in tromboza po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.83

Bolečina po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.84

Stenoza po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.85

Žilna disekcija po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.86

Anevrizma po vstavitvi srčnih in žilnih protez, vsadkov in presadkov

T82.89

Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi protetičnih sredstev na srcu in žilah, vsadkov in presadkov

T82.9

Neopredeljeni zaplet zaradi srčnih in žilnih protetičnih sredstev, implantatov in presadkov
Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non specificata

T83

Zapleti zaradi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata

T83.0

Mehanični zaplet zaradi (stalnega) urinskega katetra
Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica

T83.1

Mehanični zaplet drugih sredstev in vsadkov v urinarnem traktu
Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica

T83.2

Mehanični zaplet zaradi presadka v sečilih
Complicatio propter transplantationem organi urinarii, mechanica

T83.3

Mehanični zaplet zaradi intrauterinega sredstva
Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica

T83.4

Mehanični zaplet zaradi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v genitalnem traktu
Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systemate genitali mechanica

T83.5

Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v sečilih
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6

Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnega sredstva, vsadka, presadka v genitalnem traktu
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

T83.8

Drugi zapleti zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov v urogenitalnem traktu
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

T83.81

Krvavitev in hematom po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.82

Embolija in tromboza po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.83

Bolečina po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.84

Stenoza po vstavitvi urogenitalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.85

Erozija urogenitalne mrežice in drugih protetičnih materialov

T83.89

Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi urogenitalnih sredstev, vsadkov in presadkov

T83.9

Neopredeljeni zaplet zaradi protetičnega sredstva, vsadka in presadka v urogenitalnem traktu
Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata

T84

Zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)
Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum, orthopedicorum internorum, implantatorum et transplantatorum

T84.0

Mehanični zaplet zaradi notranje sklepne proteze
Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica

T84.1

Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo kosti uda
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica

T84.2

Mehanični zaplet zaradi sredstva za interno fiksacijo drugih kosti
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica

T84.3

Mehanični zaplet zaradi drugih sredstev na kosteh, vsadkov in presadkov
Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica

T84.4

Mehanični zaplet zaradi drugih notranjih ortopedskih sredstev, vsadkov in presadkov
Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica

T84.5

Okužba in vnetna reakcija zaradi notranje sklepne proteze
Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam

T84.6

Okužba in vnetna reakcija zaradi sredstva za notranjo fiksacijo [kjer koli]
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)

T84.7

Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih ortopedskih protez, vsadkov, presadkov
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T84.8

Drugi zapleti zaradi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos, implantata et transplantata orthopedica aliae

T84.81

Krvavitev in hematom po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.82

Embolija in tromboza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.83

Bolečina po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.84

Stenoza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.85

Metaloza po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.89

Drugi opredeljeni zapleti po vstavitvi notranjih ortopedskih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T84.9

Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega ortopedskega protetičnega sredstva, vsadka in presadka
Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata, non specificata

T85

Zapleti zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov (implantatov) in presadkov (transplantatov)
Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata

T85.0

Mehanični zaplet zaradi ventrikularnega intrakranialnega šanta
Complicatio propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem, mechanica

T85.1

Mehanični zaplet zaradi implantiranega električnega stimulatorja živčnega sistema
Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica

T85.2

Mehanični zaplet znotrajočesne leče
Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica

T85.3

Mehanični zaplet zaradi drugih očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos, implantata et transplantata, mechanica

T85.4

Mehanični zaplet zaradi protez in vsadkov na dojki
Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica

T85.5

Mehanični zaplet zaradi gastrointestinalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata. mechanica

T85.6

Mehanski zaplet zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov, presadkov, ki ni uvrščen drugje
Complicatio propter apparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata, mechanica

T85.61

Mehanski zaplet z dihalnimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki

T85.62

Mehanski zaplet s slušnimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki

T85.63

Mehanski zaplet s katetrom za intraperitonealno dializo

T85.64

Mehanski zaplet s katetrom za epiduralno in subduralno infundiranje

T85.65

Mehanski zaplet s kirurškim materialom in suturami

T85.69

Mehanski zaplet z notranjimi protetičnimi sredstvi, vsadki in presadki, ki ni uvrščen drugje

T85.7

Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T85.71

Okužba in vnetna reakcija zaradi peritonealnega dializnega katetra

T85.72

Okužba in vnetna reakcija zaradi nevroloških protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.73

Okužba in vnetna reakcija zaradi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov za prebavila

T85.74

Okužba in vnetna reakcija zaradi dihalnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.75

Okužba in vnetna reakcija zaradi protez in vsadkov za dojke

T85.76

Okužba in vnetna reakcija zaradi očesnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.77

Okužba in vnetna reakcija zaradi notranjih slušnih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.78

Okužba in vnetna reakcija zaradi drugih notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.8

Drugi zapleti zaradi notranjih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes propter apparatus protheticos internos, implantata et transplantata aliae, non alibi classificatae

T85.81

Drugi zapleti po vstavitvi nevroloških protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.82

Drugi zapleti po vstavitvi protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov za prebavila

T85.83

Krvavitev in hematom po vstavitvi drugih protez, vsadkov in presadkov

T85.84

Embolija in tromboza po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.85

Bolečina po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.86

Stenoza po vstavitvi drugih protetičnih sredstev, vsadkov in presadkov

T85.88

Drugi zapleti zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka, ki ni uvrščen drugje

T85.9

Neopredeljeni zaplet zaradi notranjega protetičnega sredstva, vsadka in presadka
Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata

T86

Odpoved in zavrnitev presajenih organov ter tkiv in drugi zapleti z njimi
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum

T86.0

Zavrnitev presajenega kostnega mozga
Rejectio medullae ossium transplantatae

T86.1

Odpoved in zavrnitev presajene ledvice
Insufficientia et rejectio renis transplantati

T86.2

Odpoved in zavrnitev presajenega srca
Insufficientia et rejectio cordis transplantati

T86.3

Odpoved in zavrnitev presajenega srca in pljuč
Insufficientia et rejectio transplantati cardio-pulmonalis

T86.4

Odpoved in zavrnitev presajenih jeter
Insufficientia et rejectio transplantati hepatis

T86.5

Neuspešna presaditev in zavrnitev matičnih celic

T86.8

Odpoved in zavrnitev presajenih organov ter tkiv in drugi zapleti z njimi, ki niso uvrščeni drugje
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum

T86.81

Odpoved in zavrnitev presajenih pljuč

T86.82

Odpoved in zavrnitev presajenega pankreasa ali pankreatičnih otočkov

T86.83

Odpoved in zavrnitev črevesnega presadka

T86.84

Odpoved in zavrnitev kostnega presadka

T86.85

Odpoved in zavrnitev presadka roženice

T86.86

Odpoved in zavrnitev kožnega presadka in krpe

T86.88

Odpoved in zavrnitev presajenih organov ali tkiv, ki nista uvrščeni drugje

T86.89

Drugi zapleti s presajenimi organi in tkivi, ki niso uvrščeni drugje

T87

Zapleti, značilni za replantacijo in amputacijo
Complicationes propter reunionem et amputationem

T87.0

Zapleti po replantaciji (dela) zgornjega uda
Complicationes partis extremitatis superioris reunitae

T87.1

Zapleti po replantaciji (dela) spodnjega uda
Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae

T87.2

Zapleti po replantaciji drugih delov telesa
Complicationes partis corporis reunitae, alterius

T87.3

Nevrinom na amputacijskem krnu
Neuroma trunculi amputati

T87.4

Okužba na amputacijskem krnu
Infectio trunculi amputati

T87.5

Nekroza na amputacijskem krnu
Necrosis trunculi amputati

T87.6

Drugi in neopredeljeni zapleti na amputacijskem krnu
Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae

T88

Drugi zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

T88.0

Okužba po cepljenju
Infectio post immunisationem

T88.1

Drugi zapleti po cepljenju, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes post immunisationem aliae, non alibi classificatae

T88.2

Šok zaradi anestezije
Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T88.3

Maligna hipertermija zaradi anestezije
Hyperthermia maligna propter anaesthesiam

T88.4

Napačna ali otežena intubacija
Intubatio inefficax sive gravis

T88.41

Neuspešna intubacija

T88.42

Težavna intubacija

T88.5

Zapleti pri anesteziji, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes propter anaesthesiam, aliae

T88.51

Hipotermija po anesteziji

T88.52

Glavobol zaradi anestezije

T88.53

Neuspešna anestezija

T88.59

Zapleti anestezije, ki niso uvrščeni drugje

T88.6

Anafilaksija in anafilaktični šok zaradi škodljivega učinka ustrezne droge ali zdravila, danega na pravilen način
Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati adversum

T88.7

Neopredeljeni škodljivi učinek droge ali zdravila
Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

T88.8

Drugi opredeljeni zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae, non alibi classificatae

T88.9

Zaplet kirurške in medicinske oskrbe, neopredeljen
Complicatio curae chirurgicae et medicalis, non specificata

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.