Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S40

Površinska poškodba rame in nadlakti
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis

S40.0

Udarnina rame in nadlakti
Contusio regionis deltoideae et brachii

S40.7

Multiple površinske poškodbe rame in nadlakti
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices

S40.8

Druge površinske poškodbe rame in nadlakti
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae

S40.81

Odrgnina rame in nadlakti

S40.82

Hematom rame in nadlakti

S40.83

Pik žuželke rame in nadlakti

S40.84

Tujek rame in nadlakti

S40.88

Druge povrhnje poškodbe rame in nadlakti

S40.9

Površinska poškodba rame in nadlakti, neopredeljena
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficialis, non specificata

S41

Rana na rami in nadlakti
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii

S41.0

Rana na rami
Vulnus apertum regionis deltoideae

S41.1

Rana na nadlakti
Vulnus apertum brachii

S41.7

Multiple rane na rami in nadlakti
Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia

S41.8

Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Vulnus apertum partium cinguli pectoralis aliarum et non specificatarum

S41.80

Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, neopredeljena

S41.81

Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z zlomom

S41.82

Rana drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča, ki komunicira z izpahom

S42

Zlom rame in nadlakti
Fractura regionis deltoideae et brachii

S42.0

Zlom ključnice
Fractura claviculae

S42.00

Zlom ključnice, neopredeljen del

S42.01

Zlom ključnice, notranji del

S42.02

Zlom ključnice, osrednji del

S42.03

Zlom ključnice, zunanji del

S42.09

Multipli zlomi ključnice

S42.1

Zlom lopatice
Fractura scapulae

S42.10

Zlom lopatice, neopredeljen del

S42.11

Zlom lopatice, telo

S42.12

Zlom lopatice, akromion

S42.13

Zlom lopatice, korakoidni odrastek

S42.14

Zlom lopatice, glenoid in vrat

S42.19

Multipli zlomi lopatice

S42.2

Zlom zgornjega dela nadlaktnice
Fractura humeri, extremitatis proximalis

S42.20

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, neopredeljen del

S42.21

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, glava

S42.22

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, kirurški vrat

S42.23

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, anatomski vrat

S42.24

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, velika grča

S42.29

Zlom zgornjega dela nadlaktnice, drugi in multipli deli

S42.3

Zlom diafize nadlaktnice
Fractura corporis humeri

S42.4

Zlom spodnjega dela nadlaktnice
Fractura humeri, extremitatis distalis

S42.40

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, neopredeljen

S42.41

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, suprakondilarni

S42.42

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, zunanji kondil

S42.43

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, notranji kondil

S42.44

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, obeh kondilov, neopredeljen

S42.45

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, T zlom

S42.49

Zlom spodnjega dela nadlaktnice, drugi zlomi in multipli zlomi

S42.7

Multipli zlomi ključnice, lopatice in nadlaktnice
Fractura claviculae, scapulae et humeri multiplex

S42.8

Zlom drugih delov na rami in nadlakti
Fractura regionis deltoideae et brachii alia

S42.9

Zlom ramenskega obroča, del neopredeljen
Fractura regionis deltoidae, non specificata

S43

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi ramenskega obroča
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

S43.0

Izpah ramenskega sklepa
Luxatio articuli humeroscapularis

S43.00

Izpah rame, neopredeljen

S43.01

Sprednji izpah ramenskega sklepa

S43.02

Zadnji izpah ramenskega sklepa

S43.03

Spodnji izpah ramenskega sklepa

S43.08

Izpah drugih delov rame

S43.1

Akromioklavikularna sindezmoliza
Luxatio articuli acromioclavicularis

S43.2

Sternoklavikularna sindezmoliza
Luxatio articuli sternoclavicularis

S43.3

Izpah drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum

S43.4

Zvin in nateg ramenskega sklepa
Distorsio et distensio articuli humeroscapularis

S43.5

Zvin in nateg akromioklavikularne sindezmoze
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis

S43.6

Zvin in nateg sternoklavikularne sindezmoze
Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis

S43.7

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov ramenskega obroča
Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum

S44

Poškodba živcev v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii

S44.0

Poškodba ulnarnega živca v predelu nadlakti
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii

S44.1

Poškodba medianega živca v predelu nadlakti
Laesio traumatica nervi mediani regionis brachii

S44.2

Poškodba radialnega živca v predelu nadlakti
Laesio traumatica nervi radialis regionis brachii

S44.3

Poškodba aksilarnega živca
Laesio traumatica nervi axillaris

S44.4

Poškodba muskulokutanega živca
Laesio traumatica nervi musculocutanei

S44.5

Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et brachii

S44.7

Poškodba več živcev v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S44.8

Poškodba drugih živcev v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica nervorum regionis axillaris et brachii aliorum

S44.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica nervi regionis deltoideae et brachii non specificati

S45

Poškodba krvnih žil v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii

S45.0

Poškodba aksilarne arterije
Laesio traumatica arteriae axillaris

S45.1

Poškodba brahialne arterije
Laesio traumatica arteriae brachialis

S45.2

Poškodba aksilarne ali brahialne arterije
Laesio traumatica venae axillaris sive venae brachialis

S45.3

Poškodba površinske vene v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica venae superficialis, regionis deltoideae et brachii

S45.7

Poškodba več krvnih žil v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii multiplicium

S45.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii aliorum

S45.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica vasis regionis deltoideae et brachii, non specificati

S46

Poškodba mišice in tetive v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

S46.0

Poškodba mišice (mišic) in tetive (tetiv) rotatorne manšete na rami
Laesio traumatica tendinis musculi rotatoris articuli humeri

S46.1

Poškodba mišice in tetive dolge glave bicepsa
Laesio traumatica capitis longi(et tendinis eius) musculi biciptis brachii

S46.2

Poškodba mišice in tetive drugih delov bicepsa
Laesio traumatica musculi(et tendinis eius) bicipitis brachii alia

S46.3

Poškodba mišice in tetive tricepsa
Laesio traumatica musculi et tendinis musculi tricipitis brachii

S46.7

Poškodba več mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica musculorum et tendinis regionis deitoideae et brachii multiplicium

S46.8

Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis deitoideae et brachii aliorum

S46.9

Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu rame in nadlakti
Laesio traumatica musculi et tendinis non specificatae, regionis deltoideae et brachii

S47

Crush poškodba rame in nadlakti
Conquassatio regionis deltoideae et brachii

S48

Poškodbena amputacija rame in nadlakti
Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii

S48.0

Poškodbena amputacija v ramenskem sklepu
Amputatio traumatica articuli humeroscapularis

S48.1

Poškodbena amputacija v predelu nadlakti
Amputatio traumatica inter regionem deltoideam et cubitum

S48.9

Poškodbena amputacija rame in nadlakti, predel neopredeljen
Amputatio traumatica humeri et brachii, non specificata

S49

Druge in neopredeljene poškodbe rame in nadlakti
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae

S49.7

Multiple poškodbe rame in nadlakti
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii multiplices

S49.8

Druge opredeljene poškodbe rame in nadlakti
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, specificatae

S49.9

Neopredeljena poškodba rame in nadlakti
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, non specificata

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.