MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I05

Reumatická choroba mitrálnej chlopne
Morbus valvulae mitralis rheumaticus

I05.0

Mitrálna stenóza
Stenosis mitralis

I05.1

Reumatická mitrálna insuficiencia
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I05.2

Mitrálna stenóza s insuficienciou
Stenosis et insufficientia valvulae mitralis

I05.8

Iná choroba mitrálnej chlopne
Morbi valvulae mitralis alii

I05.9

Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae mitralis, non specificatus

I06

Reumatická choroba aortálnej chlopne
Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0

Reumatická aortálna stenóza
Stenosis aortae rheumatica

I06.1

Reumatická aortálna insuficiencia
Insufficientia aortae rheumatica

I06.2

Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

I06.8

Iná reumatická choroba aortálnej chlopne
Morbi valvulae aortae rheumatici alii

I06.9

Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae aortae rheumaticus, non specificatus

I07

Reumatická choroba trikuspidálnej chlopne
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0

Trikuspidálna stenóza
Stenosis valvulae tricuspidalis

I07.1

Trikuspidálna insuficiencia
Insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.2

Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis

I07.8

Iná choroba trikuspidálnej chlopne
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii

I07.9

Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus, non specificatus

I08

Choroba viacerých chlopní
Morbi valvularum cordis multiplices

I08.0

Kombinovaná choroba mitrálnej a aortálnej chlopne
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae

I08.1

Kombinovaná choroba mitrálnej a trikuspidálnej chlopne
Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium

I08.2

Kombinovaná choroba aortálnej a trikuspidálnej chlopne
Morbi valvularum aortae et tricuspidalium

I08.3

Kombinovaná choroba mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne
Morbi valvularum aortae, mitralium et tricuspidalium

I08.8

Iná choroba viacerých chlopní
Morbi valvularum multiplices alii

I08.9

Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
Morbus valvulae multiplex, non specificatus

I09

Iná reumatická choroba srdca
Morbi cordis rheumatici alii

I09.0

Reumatická myokarditída
Myocarditis rheumatica

I09.1

Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne
Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae

I09.2

Chronická reumatická perikarditída
Pericarditis rheumatica chronica

I09.8

Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená
Morbi cordis rheumatici specificati, alii

I09.9

Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
Morbus cordis rheumaticus, non specificatus

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.