MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

I95

Artériová hypotenzia
Hypotensio arterialis

I95.0

Idiopatická artériová hypotenzia
Hypotensio arterialis idiopathica

I95.1

Ortostatická artériová hypotenzia
Hypotensio arterialis orthostatica

I95.2

Artériová hypotenzia zapríčinená liekmi
Hypotensio arterialis medicamentosa

I95.8

Iná artériová hypotenzia
Hypotensio arterialis alia

I95.9

Artériová hypotenzia, bližšie neurčená
Hypotensio arterialis, non specificata

I97

Komplikácie obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
Morbi systematis circulatorii postprocedurales, non alibi classificati

I97.0

Postkardiotomický syndróm
Syndroma post cardiotomiam

I97.1

Iná funkčná porucha po operácii srdca
Disordines post cardiotomiam functionales alii

I97.2

Postmastektomický lymfedém
Syndroma lymphoedematis post mastectomiam

I97.8

Iná komplikácia obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Morbi systematis circulatorii postprocedurales alii, non alibi classificati

I97.9

Komplikácia obehovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
Morbus systematis circulatorii postproceduralis, non specificatus

I98

Iné poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
Morbi systematis circulatorii alii in morbis alibi classificatis

I98.0

Kardiovaskulárny syfilis
Syphilis cardiovascularis

I98.1

Porucha obehovej sústavy pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Morbi cardiovasculares in morbis infectives et parasitariis aliis alibi classificatis

I98.2

Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez krvácania
Varices oesophagi sine haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.3

Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s krvácaním
Varices oesophagi cum haemorrhagia in morbis alibi classificatis

I98.8

Iná bližšie určená porucha obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
Morbi systematis circulatorii specificati, alii in morbis alibi classificatis

I99

Iná a bližšie neurčená choroba obehovej sústavy
Morbi systematis circulatorii alii et non specificati

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.