MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I20

Angina pectoris
Angina pectoris

I20.0

Nestabilná angina pectoris
Angina pectoris non stabilis

I20.1

Angina pectoris s dokázaným spazmom vencovitých tepien
Angina pectoris spastica verificata

I20.8

Iná forma angina pectoris
Angina pectoris, formae aliae

I20.9

Angina pectoris, bližšie neurčená
Angina pectoris, non specificata

I21

Akútny infarkt myokardu
Infarctus myocardii acutus

I21.0

Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus

I21.1

Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus

I21.2

Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
Infarctus myocardii transmuralis acutus, partium aliarum

I21.3

Akútny transmurálny infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato

I21.4

Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
Infarctus myocardii subendocardialis acutus

I21.9

Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
Infarctus myocardii acutus, non specificatus

I22

Ďalší infarkt myokardu
Infarctus myocardii recidivus

I22.0

Ďalší infarkt myokardu prednej steny
Infarctus myocardii anterioris recidivus

I22.1

Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
Infarctus myocardii inferioris recidivus

I22.8

Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
Infarctus myocardii recidivus, partium aliarum

I22.9

Ďalší infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta
Infarctus myocardii recidivus, partis non specificatae

I23

Určité akútne komplikácie po akútnom infarkte myokardu
Complicationes post infarctum cordis acutum

I23.0

Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Haemopericardium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.1

Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.2

Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.3

Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4

Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5

Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptura musculi papillaris ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.6

Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Thrombosis atrii, auriculae atrii et ventriculi cordis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.8

Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Complicationes post infarctum cordis acutum aliae

I24

Iná akútna forma ischemickej choroby srdca
Morbi cordis ishaemici acuti alli

I24.0

Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu
Thrombosis coronaria sine infarctu myocardii

I24.1

Poinfarktový syndróm
Syndroma Dressler

I24.8

Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca
Morbus cordis ischaemicus acutus, formae aliae

I24.9

Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
Morbus cordis ischaemicus acutus, non specificatus

I25

Chronická ischemická choroba srdca
Morbus cordis ischaemicus chronicus

I25.0

Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená
Atherosclerosis cardiovascularis

I25.1-

Aterosklerotická choroba srdca

I25.10

Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz

I25.11

Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie

I25.12

Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie

I25.13

Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie

I25.14

Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa

I25.15

Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu

I25.16

Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu

I25.19

Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená

I25.2-

Starý infarkt myokardu

I25.20

Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace

I25.21

Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok

I25.22

Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie

I25.29

Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený

I25.3

Aneuryzma (steny) srdca
Aneurisma cordis

I25.4

Aneuryzma vencovitej tepny
Aneurisma arteriae coronariae

I25.5

Ischemická kardiomyopatia
Cardiomyopathia ischaemica

I25.6

Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
Ischaemia myocardii asymptomatica

I25.8

Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca
Morbus cordis ischaemicus chronicus, formae aliae

I25.9

Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.