MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I70

Ateroskleróza
Atherosclerosis

I70.0

Ateroskleróza aorty
Atherosclerosis aortae

I70.1

Ateroskleróza obličkovej tepny
Atherosclerosis arteriae renalis

I70.2-

Ateroskleróza končatinových tepien

I70.20

Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien

I70.21

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ischemickou bolesťou po záťaži

I70.22

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s bolesťou v pokoji

I70.23

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s ulceráciami

I70.24

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolných končatín, s gangrénou

I70.25

Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a horných končatín, všetky štádiá

I70.8

Ateroskleróza iných tepien
Atherosclerosis arteriarum aliarum

I70.9

Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
Atherosclerosis generalisata, non specificata

I71

Aneuryzma a disekcia aorty
Aneurysma et dissectio aortae

I71.0-

Disekcia aorty

I71.00

Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry

I71.01

Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry

I71.02

Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry

I71.03

Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry

I71.04

Disekcia aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou

I71.05

Disekcia hrudníkovej aorty, s ruptúrou

I71.06

Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou

I71.07

Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou

I71.1

Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou
Aneurysma aortae thoracicalis ruptum

I71.2

Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum

I71.3

Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou
Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.4

Aneuryzma brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

I71.5

Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

I71.6

Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum

I71.8

Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, s ruptúrou
Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum

I71.9

Aneuryzma aorty bez bližšieho určenia miesta, bez prejavov ruptúry
Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum

I72

Iná aneuryzma a disekcia
Aneurysmata et dissectio alia

I72.0

Aneuryzma a disekcia krčnej tepny
Aneurysma et dissectio arteriae carotidis

I72.1

Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis superioris

I72.2

Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny
Aneurysma et dissectio arteriae renalis

I72.3

Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
Aneurysma et dissectio arteriae iliacae

I72.4

Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny
Aneurysma et dissectio arteriae extremitatis inferioris

I72.5

Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových tepien
Aneurysma et dissectio arteriarum praecerebralium aliarum

I72.6

Aneuryzma a disekcia vertebrálnej tepny

I72.8

Aneuryzma iných tepien, bližšie určených
Aneurysma et dissectio arteriarum aliarum specificatarum

I72.9

Aneuryzma a disekcia tepny bez bližšieho určenia miesta
Aneurysma et dissectio arteriae, loco non specificato

I73

Iné choroby periférnych ciev
Morbi vasorum periphericorum alii

I73.0

Raynaudov syndróm
Syndroma Raynaud

I73.1

Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von Winiwarter-Buerger]
Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I73.8

Iné choroby periférnych ciev, bližšie určené
Morbi vasorum perifericorum specificati, alii

I73.9

Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená
Morbus vasorum perifericorum, non specificatus

I74

Embólia a trombóza tepny
Embolia et thrombosis arteriarum

I74.0

Embólia a trombóza brušnej aorty
Embolia et thrombosis aortae abdominalis

I74.1

Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
Embolia et thrombosis partium aortae aliarum et non specificatarum

I74.2

Embólia a trombóza tepien horných končatín
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum superiorum

I74.3

Embólia a trombóza tepien dolných končatín
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum

I74.4

Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená
Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum non specificata

I74.5

Embólia a trombóza a.iliaca
Embolia et thrombosis arteriae iliacae

I74.8

Embólia a trombóza iných tepien
Embolia et thrombosis arteriarum aliarum

I74.9

Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny
Embolia et thrombosis arteriae non specificatae

I77

Iná choroba tepien a tepničiek
Morbi arteriales et arteriolares alli

I77.0

Získaná artériovenózna fistula
Fistula arteriovenosa acquisita

I77.1

Striktúra tepny
Stricturae arteriae

I77.2

Ruptúra tepny
Ruptura arteriae

I77.3

Fibromuskulárna dysplázia tepien
Dysplasio fibromuscularis arterialis

I77.4

Syndróm kompresie a.coeliaca
Syndroma compressionis arteriae coeliacae

I77.5

Nekróza tepny
Necrosis arteriae

I77.6

Arteritída, bližšie neurčená
Arteritis, non specificata

I77.8

Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená
Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii

I77.9

Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená
Morbus arterialis et arteriolaris, non specificatus

I78

Choroba vlásočníc
Morbi vasorum capillarium

I78.0

Hereditárna hemoragická teleangiektázia
Telangiectasia haemorrhagica hereditaria

I78.1

Nenádorový névus
Naevus, non neoplasticus

I78.8

Iné choroby vlásočníc
Morbi vasorum capillarium alii

I78.9

Choroba vlásočníc, bližšie neurčená
Morbus capillarius, non specificatus

I79

Choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis alibi classificatis

I79.0

Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
Aneurysma aortae in morbis alibi classificatis

I79.1

Aortitída pri chorobách zatriedených inde
Aortitis in morbis alibi classificatis

I79.2

Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
Angiopathia peripherica in morbis alibi classificatis

I79.8

Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi classificatis

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.