Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I30

Akútna perikarditída
Pericarditis acuta

I30.0

Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída
Pericarditis idopathica acuta, non specificata

I30.1

Infekčná perikarditída
Pericarditis infectiva

I30.8

Iná forma akútnej perikarditídy
Pericarditis acuta, formae aliae

I30.9

Akútna perikarditída, bližšie neurčená
Pericarditis acuta, non specificata

I31

Iné choroby osrdcovníka
Morbi pericardii alii

I31.0

Chronická adhezívna perikarditída
Pericarditis adhaesiva chronica

I31.1

Chronická konstriktívna perikarditída
Pericarditis constrictiva chronica

I31.2

Hemoperikard, nezatriedený inde
Haemopericardium non alibi classificatum

I31.3

Perikardový výpotok (nezápalový)
Exudatio pericardii non inflammatoria

I31.8

Iná choroba perikardu, bližšie určená
Morbi pericardii specificati, alii

I31.9

Choroba perikardu, bližšie neurčená
Morbus pericardii, non specificatus

I32

Perikarditída pri chorobách zatriedených inde
Pericarditis in morbis alibi classificatis

I32.0

Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
Pericarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I32.1

Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Pericarditis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

I32.8

Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
Pericarditis in aliis morbis alibi classificatis

I33

Akútna a subakútna endokarditída
Endocarditis acuta et subacuta

I33.0

Akútna a subakútna infekčná endokarditída
Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I33.9

Akútna endokarditída, bližšie neurčená
Endocarditis acuta, non specificata

I34

Nereumatická choroba mitrálnej chlopne
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici

I34.0

Mitrálna insuficiencia
Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica

I34.1

Prolaps mitrálnej chlopne
Prolapsus valvulae mitralis

I34.2

Nereumatická mitrálna stenóza
Stenosis valvulae mitralis non rheumatica

I34.8-

Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne

I34.80

Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia

I34.88

Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne

I34.9

Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae mitralis non rheumaticus, non specificatus

I35

Nereumatická choroba aortálnej chlopne
Morbi valvulae aortae non rheumatici

I35.0

Aortálna stenóza
Stenosis valvulae aortae non rheumatica

I35.1

Aortálna insuficiencia
Insufficientia valvularum aortae non rheumatica

I35.2

Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou
Stenosis cum insufficientia valvulae aortae, non rheumatica

I35.8

Iná choroba aortálnej chlopne
Morbi valvulae aortae non rheumatici alii

I35.9

Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae aortae non rheumaticus, non specificatus

I36

Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici

I36.0

Nereumatická trikuspidálna stenóza
Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.1

Nereumatická trikuspidálna insuficiencia
Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.2

Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.8

Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii

I36.9

Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus, non specificatus

I37

Choroba pulmonálnej chlopne
Morbi valvulae pulmonalis

I37.0

Pulmonálna stenóza
Stenosis valvulae pulmonalis

I37.1

Pulmonálna insuficiencia
Insufficientia valvulae pulmonalis

I37.2

Pulmonálna stenóza a insuficiencia
Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis

I37.8

Iná choroba pulmonálnej chlopne
Morbi valvulae pulmonalis alii

I37.9

Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená
Morbus valvulae pulmonalis, non specificatus

I38

Endokarditída bližšie neurčenej chlopne
Endocarditis, valva non specificata

I39

Endokarditída a chlopňová chyba pri chorobách zatriedených inde
Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis alibi classificatis

I39.0

Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
Morbi valvulae mitralis in morbis alibi classificatis

I39.1

Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
Morbi valvulae aortae in morbis alibi classificatis

I39.2

Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
Morbi valvulae tricuspidalis in morbis alibi classificatis

I39.3

Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
Morbi valvulae pulmonalis in morbis alibi classificatis

I39.4

Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
Morbi valvularum multiplicium in morbis alibi classificatis

I39.8

Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde
Endocarditis valvulae non specificatae in morbis alibi classificatis

I40

Akútna myokarditída
Myocarditis acuta

I40.0

Infekčná myokarditída
Myocarditis infectiva

I40.1

Izolovaná myokarditída
Myocarditis isolata

I40.8

Iná akútna myokarditída
Myocarditis acuta alia

I40.9

Akútna myokarditída, bližšie neurčená
Myocarditis acuta, non specificata

I41

Myokarditída pri chorobách zatriedených inde
Myocarditis in morbis alibi classificatis

I41.0

Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
Myocarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I41.1

Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
Myocarditis in morbis viralibus alibi classificatis

I41.2

Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Myocarditis in morbis infectiosis et parasiticis aliis alibi classificatis

I41.8

Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
Myocarditis in morbis aliis alibi classificatis

I42

Kardiomyopatia
Cardiomyopathia

I42.0

Dilatačná kardiomyopatia
Cardiomyopathia congestiva

I42.1

Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva

I42.2

Iná hypertrofická kardiomyopatia
Cardiomyopathia hypertrophica alia

I42.3

Endomyokardová (eozinofilná) choroba
Endomyocarditis eosinophilica

I42.4

Endokardová fibroelastóza
Fibroelastosis endocardii

I42.5

Iná reštrikčná kardiomyopatia
Cardiomyopathia restrictiva alia

I42.6

Alkoholová kardiomyopatia
Cardiomyopathia alcoholica

I42.7

Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi
Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factorum externorum aliorum

I42.8-

Iné kardiomyopatie

I42.80

Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]

I42.88

Iná kardiomyopatia

I42.9

Kardiomyopatia, bližšie neurčená
Cardiomyopathia, non specificata

I43

Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis

I43.0

Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Cardiomyopathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I43.1

Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
Cardiomyopathia in morbis metabolicis

I43.2

Kardiomyopatia pri poruchách výživy
Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus

I43.8

Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
Cardiomyopathia in morbis aliis alibi classificatis

I44

Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
Block atrioventricularis et block rami sinistri

I44.0

Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
Block atrioventricularis, gradus primus

I44.1

Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa
Block atrioventricularis, gradus secundus

I44.2

Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa
Block atrioventricularis completus

I44.3

Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda
Block atrioventricularis alius et non specificatus

I44.4

Ľavá predná fascikulárna blokáda
Block fasciculi anterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.5

Ľavá zadná fascikulárna blokáda
Block fasciculi posterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.6

Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda
Block fasciculi alterius et non specificati

I44.7

Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená
Block fasciculi sinistri, non specificatus

I45

Iná porucha vedenia srdcových vzruchov
Disordines systematis conductivi cordis alii

I45.0

Pravá fascikulárna blokáda
Block fasciculi dextri

I45.1

Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka
Block fasciculi dextri alius et non specificatus

I45.2

Bifascikulárna blokáda
Block bifascicularis

I45.3

Trifascikulárna blokáda
Block trifascicularis

I45.4

Nešpecifická intraventrikulárna blokáda
Block intraventricularis, non specificatus

I45.5

Iná bližšie určená srdcová blokáda
Block cordis specificatus, alius

I45.6

Syndróm preexcitácie
Syndroma praeexcitationis

I45.8

Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov, bližšie určené
Disordines systematis conductivi cordis specificati alii

I45.9

Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená
Disordo conductionis, non specificatus

I46

Zastavenie srdca
Institio cordis

I46.0

Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
Institio cordis cum reanimatione positiva

I46.1

Náhla srdcová smrť, takto opísaná
Mors cardiaca subita

I46.9

Zastavenie srdca, bližšie neurčené
Institio cordis, non specificata

I47

Paroxyzmálna tachykardia
Tachycardia paraoxysmalis

I47.0

Komorová reentry-arytmia
Arrhytmia ventricularis paroxysmalis [„Re-entry“ arrhytmia]

I47.1

Supraventrikulárna tachykardia
Tachycardia supraventricularis

I47.2

Komorová tachykardia
Tachycardia ventricularis paroxysmalis

I47.9

Paroxyzmálna tachykardia, bližšie neurčená
Tachycardia paroxysmalis, non specificata

I48

Fibrilácia predsiení a flater predsiení
Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum

I48.0

Fibrilácia predsiení, paroxyzmálna

I48.1

Fibrilácia predsiení, perzistentná

I48.2

Fibrilácia predsiení, permanetná

I48.3

Flater predsiení, typický

I48.4

Flater predsiení, atypický

I48.9

Fibrilácia a flater predsiení, bližšie neurčené

I49

Iné srdcové arytmia
Arrhytmiae cordis aliae

I49.0

Flater komôr a fibrilácia komôr
Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum

I49.1

Predsieňová extrasystólia
Extrasystole supraventricularis

I49.2

Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia
Extrasystole nodalis

I49.3

Komorová extrasystólia
Extrasystole ventricularis

I49.4

Iná a bližšie neurčená extrasystólia
Extrasystole alia, non specificata

I49.5

Syndróm chorého sínusu
Disordo sinus cordi

I49.8

Iná srdcová arytmia, bližšie určená
Arrhytmiae cordis specificatae, aliae

I49.9

Srdcová arytmia, bližšie neurčená
Arrhytmia cordis, non specificata

I50

Zlyhávanie srdca
Insufficientia cordis

I50.0-

Zlyhávanie pravej komory

I50.00

Primárne zlyhávanie pravej komory

I50.01

Sekundárne zlyhávanie pravej komory

I50.1-

Zlyhávanie ľavej komory

I50.11

Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí

I50.12

Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení

I50.13

Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení

I50.14

Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji

I50.19

Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené

I50.9

Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
Insufficientia cordis, non specificata

I51

Komplikácie choroby srdca a nepresne opísaná choroba srdca
Complicationes et morbi cordis male definiti

I51.0

Získaný defekt srdcovej priehradky
Defectus septi cordis acquisitus

I51.1

Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde
Ruptura chordae tendineae, non alibi classificata

I51.2

Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde
Ruptura musculi papillaris, non alibi classificata

I51.3

Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde
Thrombosis intracardialis, non alibi classificata

I51.4

Myokarditída, bližšie neurčená
Myocarditis, non specificata

I51.5

Degenerácia myokardu
Degeneratio myocardii

I51.6

Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená
Morbus cardiovascularis, non specificatus

I51.7

Kardiomegália
Cardiomegalia

I51.8

Iná choroba srdca, nepresne určená
Morbi cordis allii

I51.9

Choroba srdca, bližšie neurčená
Morbus cordis, non specificatus

I52

Iná choroba srdca pri chorobách zatriedených inde
Morbi cordis alii in morbis alibi clasificatis

I52.0

Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde
Morbi cordis alii in morbis bacterialibus alibi classificatis

I52.1

Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis alibi classificatis

I52.8

Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde
Morbi cordis alii in morbis aliis alibi classificatis

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.