MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I80

Trombóza, flebitída a tromboflebitída
Phlebitis et thrombophlebitis

I80.0

Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných končatín
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis

I80.1

Trombóza, flebitída a tromboflebitída v. femoralis
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis

I80.2

Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných končatín
Phlebitis et thrombophlebitis vasorum profundorum aliorum membrorum inferiorum

I80.3

Trombóza, flebitída a tromboflebitída dolných končatín, bližšie neurčená
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata

I80.8

Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach
Phlebitis et thrombophlebitis aliorum locorum

I80.9

Trombóza, flebitída a tromboflebitída bez bližšieho určenia miesta
Phlebitis et thrombophlebitis loco non specificato

I81

Trombóza v. portae
Thrombosis venae portae

I82

Iná žilová embólia a trombóza
Embolia et thrombosis venarum alia

I82.0

Buddov-Chiariho syndróm
Syndroma Budd-Chiari

I82.1

Migrujúca tromboflebitída
Thrombophlebitis migrans

I82.2

Embólia a trombóza v.cava
Embolia et thrombosis venae cavae

I82.3

Embólia a trombóza obličkovej žily
Embolia et thrombosis venae renalis

I82.8

Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl
Embolia et thrombosis venarum aliarum specificatarum

I82.9

Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily
Embolia et thrombosis venae non specificatae

I83

Varixy dolných končatín
Varices venarum extremitatum inferiorum

I83.0

Varixy dolných končatín s vredom
Varices extremitatis inferioris cum ulcere

I83.1

Varixy dolných končatín so zápalom
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione

I83.2

Varixy dolných končatín s vredom a zápalom
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione et ulcere

I83.9

Varixy dolných končatín bez vredu alebo zápalu
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione

I85

Varixy pažeráka
Varices oesophagi

I85.0

Varixy pažeráka s krvácaním
Varices oesophagi cum haemorrhagia

I85.9

Varixy pažeráka bez krvácania
Varices oesophagi sine haemorragia

I86

Varixy na iných miestach
Varices locorum aliorum

I86.0

Podjazykové varixy
Varices sublinguales

I86.1

Varixy skróta
Varices scroti

I86.2

Varixy panvy
Varices pelvis

I86.3

Varixy vulvy
Varices vulvae

I86.4

Varixy žalúdka
Varices gastricae

I86.8

Varixy na iných bližšie určených miestach
Varices locorum specificatorum, aliorum

I87

Iné choroby žíl
Morbi venarum alii

I87.0-

Posttrombotický syndróm

I87.00

Posttrombotický syndróm bez ulcerácie

I87.01

Posttrombotický syndróm s ulceráciou

I87.1

Kompresia žily
Compressio venae

I87.2

Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
Insufficientia venosa (chronica)(peripherica)

I87.8

Iné choroby žily, bližšie určené
Morbi venarum specificati, alii

I87.9

Choroba žily, bližšie neurčená
Morbus venae, non specificatus

I88

Nešpecifická lymfadenitída
Lymphadenitis non specificata

I88.0

Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
Lymphadenitis mesenterica non specificata

I88.1

Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy
Lymphadenitis chronica non mesenterica

I88.8

Iná nešpecifická lymfadenitída
Lymphadenitis non specificata, alia

I88.9

Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená
Lymphadenitis, non specificata

I89

Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, alii

I89.0

Lymfedém, nezatriedený inde
Lymphoedema, non alibi classificatum

I89.1

Lymfangitída
Lymphangitis

I89.8

Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určené
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi alii, specificati

I89.9

Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená
Morbi vasorum et nodorum lymphaticorum non infectivi, non specificati

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.