MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I26

Pľúcna embólia
Embolia pulmonis

I26.0

Pľúcna embólia s prejavmi akútneho cor pulmonale
Embolia arteriae pulmonalis cum mentione cordis pulmonalis acuti

I26.9

Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale
Embolia arteriae pulmonalis sine mentione cordis pulmonalis acuti

I27

Iné srdcovopľúcne choroby
Morbi cordis pulmonales alii

I27.0

Primárna pľúcna hypertenzia
Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis

I27.1

Srdcová choroba pri kyfoskolióze
Cor kyphoscolioticum

I27.2-

Iná sekundárna pľúcna hypertenzia

I27.20

Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe

I27.28

Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia

I27.8

Iné srdcovopľúcne choroby, bližšie určené
Morbi cordis pulmonales alii, specificati

I27.9

Srdcovopľúcna choroba, bližšie neurčená
Morbus cordis pulmonalis, non specificatus

I28

Iná choroba pľúcnych ciev
Morbi vasorum pulmonis alii

I28.0

Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev
Fistula arteriovenosa pulmonalis

I28.1

Aneuryzma pľúcnej tepny
Aneurisma arteriae pulmonalis

I28.8

Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená
Morbi vasorum pulmonis specificati, alii

I28.9

Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená
Morbus vasorum pulmonis, non specificatus

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.