Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

I00-I02

Akútna reumatická horúčka

I05-I09

Chronické reumatické choroby srdca

I10-I15

Artériová hypertenzia

I10

Primárna [esenciálna] artériová hypertenzia
Hypertensio arterialis essentialis (primaria)

I10.0-

Benígna primárna artériová hypertenzia

I10.00

Benígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy

I10.01

Benígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou

I10.1-

Malígna primárna artériová hypertenzia

I10.10

Malígna primárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy

I10.11

Malígna primárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou

I10.9-

Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená

I10.90

Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy

I10.91

Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou

I11

Hypertenzná choroba srdca
Morbus cordis hypertensivus

I11.0-

Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním

I11.00

Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy

I11.01

Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou

I11.9-

Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania

I11.90

Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez hypertenznej krízy

I11.91

Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s hypertenznou krízou

I12

Hypertenzná choroba obličiek
Morbus renalis hypertensivus

I12.0-

Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním

I12.00

Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy

I12.01

Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou

I12.9-

Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania

I12.90

Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez hypertenznej krízy

I12.91

Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s hypertenznou krízou

I13

Hypertenzná choroba srdca a obličiek
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus

I13.0-

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním

I13.00

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy

I13.01

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou

I13.1-

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním

I13.10

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy

I13.11

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou

I13.2-

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním

I13.20

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez hypertenznej krízy

I13.21

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s hypertenznou krízou

I13.9-

Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená

I13.90

Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez hypertenznej krízy, bližšie neurčená

I13.91

Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou

I15

Sekundárna artériová hypertenzia
Hypertensio arterialis secundaria

I15.0-

Renovaskulárna artériová hypertenzia

I15.00

Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy

I15.01

Renovaskulárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou

I15.1-

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek

I15.10

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, bez hypertenznej krízy

I15.11

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek, s hypertenznou krízou

I15.2-

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami

I15.20

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, bez hypertenznej krízy

I15.21

Sekundárna artériová hypertenzia zapríčinená endokrinnými chorobami, s hypertenznou krízou

I15.8-

Iná sekundárna artériová hypertenzia

I15.80

Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez hypertenznej krízy

I15.81

Iná sekundárna artériová hypertenzia, s hypertenznou krízou

I15.9-

Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená

I15.90

Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez hypertenznej krízy

I15.91

Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s hypertenznou krízou

I20-I25

Ischemická choroba srdca

I26-I28

Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu

I30-I52

Iné choroby srdca

I60-I69

Cievne choroby mozgu

I70-I79

Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc

I80-I89

Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde

I95-I99

Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.