MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A30

Lepra – malomocenství (Hansenova nemoc)
Lepra [Morbus Hansen]

A30.0

Lepra indeterminovaná
Lepra indefinita

A30.1

Lepra tuberkuloidní
Lepra tuberculoides

A30.2

Lepra hraniční tuberkuloidní
Lepra tuberculoides limitans

A30.3

Lepra hraniční
Lepra limitans

A30.4

Lepra hraniční lepromatózní
Lepra lepromatosa limitans

A30.5

Lepra lepromatózní
Lepra lepromatosa

A30.8

Jiné formy lepry
Lepra, formae aliae

A30.9

Lepra NS
Lepra, non specificata

A31

Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
Morbi mycobacteriales alii

A31.0

Plicní mykobakteriální infekce
Infectio pulmonalis mycobacterialis

A31.1

Kožní mykobakteriální infekce
Infectio cutanea mycobacterialis

A31.8

Jiné mykobakteriální infekce
Infectiones mycobacteriales aliae

A31.9

Mykobakteriální infekce NS
Infectio mycobacterialis, non specificata

A32

Listerióza [listeriosis]
Listeriosis

A32.0

Listerióza kožní
Listeriosis cutanea

A32.1+

Listeriová meningitida a meningoencefalitida
Meningitis et meningoencephalitis listerialis

A32.7

Listeriová sepse
Listeriosis septica

A32.8

Jiné formy listeriózy
Listeriosis, formae aliae

A32.9

Listerióza NS
Listeriosis, non specificata

A33

Tetanus novorozenců
Tetanus neonati

A34

Tetanus porodnický
Tetanus puerperalis

A35

Tetanus jiný
Tetanus alius

A36

Záškrt [diphtheria]
Diphtheria

A36.0

Záškrt hltanu
Diphtheria pharyngica

A36.1

Nosohltanový záškrt
Diphtheria nasopharyngica

A36.2

Hrtanový záškrt
Diphtheria laryngica

A36.3

Kožní záškrt
Diphtheria cutanea

A36.8

Jiný záškrt
Diphtheriae aliae

A36.9

Záškrt NS
Diphtheria, non specificata

A37

Dávivý kašel [pertussis]
Pertussis

A37.0

Dávivý kašel‚ původce: Bordetella pertussis
Pertussis per Bordetellam pertussis

A37.1

Dávivý kašel‚ původce: Bordetella parapertussis
Pertussis per Bordetellam parapertussis

A37.8

Dávivý kašel‚ původce: jiný určený druh Bordetelly
Pertussis per Bordetellam speciei aliae

A37.9

Dávivý kašel NS
Pertussis, non specificata

A38

Spála [scarlatina]
Scarlatina

A39

Meningokokové infekce
Infectio meningococcica

A39.0+

Meningokoková meningitida (G01*)
Meningitis meningococcica

A39.1+

Waterhauseův–Friderichsenův syndrom (E35.1*)
Syndroma Waterhouse – Friderichsen

A39.2

Akutní meningokoková sepse
Sepsis meningococcica acuta

A39.3

Chronická meningokoková sepse
Meningococcaemia chronica

A39.4

Meningokoková sepse NS
Meningococcaemia, non specificata

A39.5+

Meningokoková onemocnění srdce
Morbus cordis meningococcica

A39.8

Jiné meningokokové infekce
Infectiones meningococcicae aliae

A39.9

Meningokoková infekce NS
Infectio meningococcica, non specificata

A40

Streptokoková sepse
Sepsis streptococcica

A40.0

Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny A
Sepsis streptococcica A

A40.1

Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny B
Sepsis streptococcica B

A40.2

Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny D a enterokoky
Sepsis streptococcica D

A40.3

Sepse‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Sepsis pneumococcica

A40.8

Jiná streptokoková sepse
Sepsis streptococcica alia

A40.9

Streptokoková sepse NS
Sepsis streptococcica, non specificata

A41

Jiná sepse
Sepses aliae

A41.0

Sepse‚ původce: Staphylococcus aureus
Sepsis staphylococcica

A41.1

Sepse‚ způsobená jinými určenými stafylokoky
Sepsis staphylococcica alia, specificata

A41.2

Sepse‚ způsobená neurčeným stafylokokem
Sepsis staphylococcica, non specificata

A41.3

Sepse‚ původce: Haemophilus influenzae
Sepsis per Haemophilum influenzae

A41.4

Sepse‚ způsobená anaeroby
Sepsis anaerobica

A41.5

Sepse‚ způsobená jinými gramnegativními organismy
Sepsis per organismos Gramos-negativos alios

A41.8

Jiné určené sepse
Sepsis alia, specificata

A41.9

Sepse NS
Sepsis, non specificata

A42

Aktinomykóza – actinomycosis
Actinomycosis

A42.0

Plicní aktinomykóza
Actinomycosis pulmonalis

A42.1

Břišní aktinomykóza
Actinomycosis abdominalis

A42.2

Cervikofaciální aktinomykóza
Actinomycosis cervicofacialis

A42.7

Aktinomykotická sepse
Sepsis actinomycotica

A42.8

Jiné formy aktinomykózy
Actinomycosis, formae aliae

A42.9

Aktinomykóza NS
Actinomycosis, non specificata

A43

Nokardióza [nocardiosis]
Nocardiosis

A43.0

Plicní nokardióza
Nocardiosis pulmonalis

A43.1

Kožní nokardióza
Nocardiosis cutanea

A43.8

Jiné formy nokardiózy
Nocardiosis, formae aliae

A43.9

Nokardióza NS
Nocardiosis, non specificata

A44

Bartonelóza [bartonellosis]
Bartonellosis

A44.0

Bartonelóza systémová
Bartonellosis systematica

A44.1

Bartonelóza kožní a mukokutánní
Bartonellosis cutanea et mucocutanea

A44.8

Jiné formy bartonelózy
Bartonellosis, formae aliae

A44.9

Bartonelóza NS
Bartonellosis, non specificata

A46

Růže – erysipel
Erysipelas

A48

Jiné bakteriální nemoci nezařazené jinde
Morbi bacteriales alii, non alibi classificati

A48.0

Plynatá sněť
Gaseosa gangraena

A48.1

Legionářská nemoc
Legionellosis

A48.2

Nepneumonická legionářská nemoc (pontiacká horečka)
Legionellosis extrapulmonalis

A48.3

Syndrom toxického šoku
Afflictus (shock) toxicus

A48.4

Brazilská purpurová horečka
Febris brasiliana purpurica

A48.8

Jiné určené bakteriální nemoci
Morbi bacteriales alii, specificati

A49

Bakteriální infekce neurčené lokalizace
Infectio bacterialis, loci non specificati

A49.0

Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
Infectio staphylococcica, loci non specificati

A49.1

Streptokoková a enterokoková infekce neurčené lokalizace
Infectio streptococcica, loci non specificati

A49.2

Infekce‚ původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
Infectio per Haemophilum influenzae, loci non specificati

A49.3

Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
Infectio mycoplasmatica, loci non specificati

A49.8

Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
Infectiones bacteriales aliae

A49.9

Bakteriální infekce NS
Infectio bacterialis, non specificata

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.