MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A50

Vrozená syfilis
Syphilis congenita

A50.0

Časná vrozená syfilis‚ symptomatická
Syphilis symptomatica praecox congenita

A50.1

Časná vrozená syfilis‚ latentní
Syphilis praecox latens congenita

A50.2

Časná vrozená syfilis NS
Syphilis praecox congenita, non specificata

A50.3

Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
Oculopathia syphilitica tarda congenita

A50.4

Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
Neurosyphilis juvenilis tarda congenita

A50.5

Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
Syphilides symptomaticae tardae congenitae aliae

A50.6

Pozdní vrozená syfilis‚ latentní
Syphilis tarda latens, congenita

A50.7

Pozdní vrozená syfilis NS
Syphilis tarda congenita, non specificata

A50.9

Vrozená syfilis NS
Syphilis congenita, non specificata

A51

Časná syfilis
Syphilis recens

A51.0

Primární genitální syfilis
Syphilis genitalis primaria

A51.1

Primární anální syfilis
Syphilis analis primaria

A51.2

Primární syfilis‚ jiné lokalizace
Syphilis primaria, locorum alliorum

A51.3

Sekundární syfilis kůže a sliznic
Syphilis cutis et mucosae secundaria

A51.4

Jiná sekundární syfilis
Syphildes secundariae aliae

A51.5

Časná syfilis‚ latentní
Syphilis recens latens

A51.9

Časná syfilis NS
Syphilis recens, non specificata

A52

Pozdní syfilis
Syphilis tarda

A52.0+

Kardiovaskulární syfilis
Syphilis cardiovascularis

A52.1

Symptomatická neurosyfilis
Neurosyphilis symptomatica

A52.2

Asymptomatická neurosyfilis
Neurosyphilis asymptomatica

A52.3

Neurosyfilis NS
Neurosyphilis, non specificata

A52.7

Jiná pozdní syptomatická syfilis
Syphilis symptomatica tarda alia

A52.8

Pozdní syfilis‚ latentní
Syphilis tarda latens

A52.9

Pozdní syfilis NS
Syphilis tarda, non specificata

A53

Jiná a nespecifikovaná syfilis
Syphilides aliae non specificatae

A53.0

Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
Syphilis latens, ut recens sive tarda, non specificata

A53.9

Syfilis NS
Syphilis, non specificata

A54

Gonokoková infekce
Infectio gonococcica

A54.0

Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu žlázperiuretrálních a přídatných
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.1

Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí s abscesem žlázperiuretrálních a přídatných
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica cum abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.2

Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce ústrojí pohlavního a močového
Pelvioperitonitides et infectiones genitourinariae gonococcicae aliae

A54.3

Gonokoková infekce oka
Infectio oculi gonococcica

A54.4+

Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
Infectio systematis musculosceletalis gonococcica

A54.5

Gonokoková faryngitida
Pharyngitis gonococcica

A54.6

Gonokoková infekce anu a rekta
Infectio ani et recti gonococcica

A54.8

Jiné gonokokové infekce
Infectiones gonococcicae aliae

A54.9

Gonokoková infekce NS
Infectio gonococcica, non specificata

A55

Venerický lymfogranulom (chlamydiový)
Lymphogranuloma per infectionem Chlamydia (venericum)

A56

Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem
Morbi sexuales alii per Chlamydiam transmissa

A56.0

Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
Infectio tractus genitourinarii inferioris, chlamydialis

A56.1

Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohlavních a močových orgánů
Infectio pelviopernitonaei et organorum genitourinariorum aliorum chlamydialis

A56.2

Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
Infectio tractus genitourinarii, chlamydialis, non specificata

A56.3

Chlamydiová infekce řiti a konečníku
Infectio ani et recti chlamydialis

A56.4

Chlamydiová infekce hltanu
Infectio pharyngis, chlamydialis

A56.8

Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem‚ v jiných lokalizacích
Infectio chlamydialis, modo sexuali transmissa, locorum aliorum

A57

Měkký vřed – chankroid
Ulcus mole

A58

Granuloma inguinale
Granuloma inguinale

A59

Trichomoniáza
Trichomoniasis

A59.0

Trichomoniáza urogenitální
Trichomoniasis urogenitalis

A59.8

Trichomoniáza jiných lokalizací
Trichomoniasis locorum aliorum

A59.9

Trichomoniáza NS
Trichomoniasis, non specificata

A60

Anogenitální herpetické infekce
Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis

A60.0

Infekce močového a pohlavního ústrojí‚ původce: Herpes simplex
Infectio genitaliorum et tractus urogenitalis, herpesviralis

A60.1

Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
Infectio cutis perianalis et recti, herpesviralis

A60.9

Anogenitální herpetická infekce NS
Infectio anogenitalis herpesviralis, non specificata

A63

Jiné‚ převážně pohlavním stykem přenášené nemoci nezařazené jinde
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, non alibi classificati

A63.0

Anogenitální (venerické) bradavice
Verrucae anogenitales

A63.8

Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, specificati

A64

Pohlavním stykem přenášené nemoci NS
Morbus modo sexuali transmissus, non specificatus

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.