MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B15

Akutní hepatitida A
Hepatitis acuta A

B15.0

Hepatitida A s hepatálním kómatem
Hepatitis A cum comate hepatico

B15.9

Hepatitida A bez hepatálního kómatu
Hepatitis A sine comate hepatico

B16

Akutní hepatitida B
Hepatitis acuta B

B16.0

Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) s hepatálním kómatem
Hepatitis acuta B cum delta agente (coinfectio), cum comate hepatico

B16.1

Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) bez hepatálního kómatu
Hepatitis acuta B cum delta agente, sine comate hepatico

B16.2

Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním kómatem
Hepatitis acuta B sine delta agente, cum comate hepatico

B16.9

Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hepatálního kómatu
Hepatitis acuta B sine delta agente et sine comate hepatico

B17

Jiná akutní virová hepatitida
Hepatitides virales acutae aliae

B17.0

Akutní Delta-(super) infekce při chronické hepatitidě B
Infectio delta agente acuta in B antigenaemia sine laesione hepatis

B17.1

Akutní hepatitida C
Hepatitis acuta C

B17.2

Akutní hepatitida E
Hepatitis acuta E

B17.8

Jiná určená akutní virová hepatitida
Hepatitides virales aliae, specificatae

B17.9

Akutní virová hepatitida NS
Hepatitis viralis acuta, non specificata

B18

Chronická virová hepatitida
Hepatitis viralis chronica

B18.0

Chronická virová hepatitida B s Delta agens
Hepatitis viralis chronica B cum delta agente

B18.1

Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
Hepatitis viralis chronica B sine delta agente

B18.2

Chronická virová hepatitida C
Hepatitis viralis chronica C

B18.8

Jiná chronická virová hepatitida
Hepatitides virales chronicae aliae

B18.9

Chronická virová hepatitida NS
Hepatitis viralis chronica, non specificata

B19

Neurčená virová hepatitida
Hepatitis viralis, non specificata

B19.0

Neurčená virová hepatitida s hepatálním kómatem
Hepatitis viralis cum comate, non specificata

B19.9

Neurčená virová hepatitida bez hepatálního kómatu
Hepatitis viralis sine comate, non specificata

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.