MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A80

Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
Poliomyelitis anterior acuta

A80.0

Akutní paralytická poliomyelitida‚ spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
Poliomyelitis paralytica acuta, postvaccinalis

A80.1

Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus importovaný
Poliomyelitis paralytica acuta (virus importatum)

A80.2

Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus tuzemský
Poliomyelitis paralytica acuta (virus autochtonum)

A80.3

Akutní paralytická poliomyelitida‚ jiná a NS
Poliomyelitides paralyticae acutae, aliae, non specificatae

A80.4

Akutní neparalytická poliomyelitida
Poliomyelitis acuta, non paralytica

A80.9

Akutní poliomyelitida NS
Poliomyelitis acuta, non specificata

A81

Atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae

A81.0

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
Morbus „Creutzfeldt-Jakob“

A81.1

Subakutní sklerotizující panencefalitida
Panencephalitis scleroticans subacuta

A81.2

Progresivní multifokální leukoencefalopatie
Leucoencephalopathia multifocalia progressiva

A81.8

Jiné atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae aliae

A81.9

Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
Infectio systematis nervosi centralis viralis lenta, non specificata

A82

Vzteklina – rabies – lyssa
Rabies

A82.0

Sylvatická (lesní) vzteklina
Rabies silvatica

A82.1

Urbánní (městská) vzteklina
Rabies urbana

A82.9

Vzteklina NS
Rabies, non specificata

A83

Virová encefalitida přenášená komáry
Encephalitis viralis anophelis transmissa

A83.0

Japonská encefalitida
Encephalitis „japonica“

A83.1

Západní koňská encefalitida
Encephalitis equina occidentalis

A83.2

Východní koňská encefalitida
Encephalitis equina orientalis

A83.3

St. Louiská encefalitida
Encephalitis „St. Louis“

A83.4

Australská encefalitida
Encephalitis „australiensis“

A83.5

Kalifornská encefalitida
Encephalitis „californiensis“

A83.6

Encefalitida‚ původce: virus Rocio
Morbus viralis „Rocio“

A83.8

Jiná virová encefalitida přenášená komáry
Encephalitides virales anophelis transmissae aliae

A83.9

Virová encefalitida přenášená komáry NS
Encephalitis viralis anophelis transmissa, non specificata

A84

Virová encefalitida přenášená klíšťaty
Encephalitis viralis ixodibus transmissa

A84.0

Encefalitida dálného východu přenášená klíšťaty (ruská jarně-letní encefalitida)
Encephalitis Orientis extremi ixodibus transmissa

A84.1

Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
Encephalitis Europae centralis ixodibus transmissa

A84.8

Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
Encephalitides virales ixodibus transmissae aliae

A84.9

Virová klíšťová encefalitida NS
Encephalitis viralis ixodibus transmissa, non specificata

A85

Jiná virová encefalitida nezařazená jinde
Encephalitides virales aliae, non alibi classificatae

A85.0+

Enterovirová encefalitida (G05.1*)
Encephalitis enteroviralis

A85.1+

Adenovirová encefalitida (G05.1*)
Encephalitis adenoviralis

A85.2

Virová encefalitida přenášená členovci NS
Encephalitis viralis arthoropodis transmissa, non specificata

A85.8

Jiná určená virová encefalitida
Encephalitides virales aliae, specificatae

A86

Neurčená virová encefalitida
Encephalitis viralis, non specificata

A87

Virová meningitida
Meningitis viralis

A87.0+

Enterovirová meningitida (G02.0*)
Meningitis enteroviralis

A87.1+

Adenovirová meningitida (G02.0*)
Meningitis adenoviralis

A87.2

Lymfocytární choriomeningitida
Choriomeningitis lymphocytica

A87.8

Jiné virové meningitidy
Meningitides virales aliae

A87.9

Virová meningitida NS
Meningitis viralis, non specificata

A88

Jiné virové infekce centrální nervové soustavy nezařazené jinde
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, non alibi classificatae

A88.0

Enterovirová exantémová horečka (bostonská vyrážka)
Febris exanthematosa enteroviralis (exanthema Boston)

A88.1

Epidemické vertigo
Vertigo epidemica

A88.8

Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, specificatae

A89

Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
Infectio systematis nervosi centralis viralis, non specificata

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.