MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B50

Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Malaria cum Plasmodio falciparo

B50.0

Malárie s mozkovými komplikacemi‚ původce: Plasmodium falciparum
Malaria cum Plasmodio falciparo cum compilcationibus cerebralibus

B50.8

Jiná těžká a komplikovaná malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Malaria gravis cum Plasmodio falciparo et complicata alia

B50.9

Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum NS
Malaria cum Plasmodio falciparo, non specificata

B51

Malárie‚ původce: Plasmodium vivax
Malarija cum Plasmodio vivaci

B51.0

Malárie s rupturou sleziny‚ původce: Plasmodium vivax
Malaria cum Plasmodio vivaci cum ruptura splenis

B51.8

Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium vivax
Malaria cum Plasmodio vivaci cum complicationibus aliis

B51.9

Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium vivax
Malaria cum Plasmodio vivaci sine complicatione

B52

Malárie‚ původce: Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae

B52.0

Malárie s nefropatií‚ původce: Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae cum nephropathia

B52.8

Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae cum complicationibus aliis

B52.9

Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae sine complicationibus

B53

Jiná parazitologicky ověřená malárie
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae

B53.0

Malárie‚ původce: Plasmodium ovale
Malaria cum Plasmodio ovali

B53.1

Malárie způsobená opičími plasmodii
Malaria cum Plasmodio simiae

B53.8

Jiná parazitologicky ověřená malárie nezařazená jinde
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae, non alibi classificatae

B54

Malárie NS
Malaria, non specificata

B55

Leishmanióza [leishmaniasis]
Leishmaniasis

B55.0

Viscerální leishmanióza
Leishmaniasis visceralis

B55.1

Kožní leishmanióza
Leishmaniasis cutanea

B55.2

Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
Leishmaniasis mucocutanea

B55.9

Leishmanióza NS
Leishmaniasis, non specificata

B56

Africká trypanozomóza [trypanosomiasis africana]
Trypanosomiasis africana

B56.0

Gambijská trypanozomóza
Trypanosomiasis gambiensis

B56.1

Rhodézská trypanozomóza
Trypanosomiasis rhodesiensis

B56.9

Africká trypanozomóza NS
Trypanosomiasis africana, non specificata

B57

Chagasova nemoc
Morbus Chagas

B57.0+

Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*‚ I98.1*)
Morbus Chagas acutus cum laesione cordis

B57.1

Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
Morbus Chagas acutus sine laesione cordis

B57.2

Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
Morbus Chagas chronicus cum laesione cordis

B57.3

Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis digestivi

B57.4

Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi

B57.5

Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
Morbus Chagas chronicus cum leasione organorum aliorum

B58

Toxoplazmóza [toxoplasmosis]
Toxoplasmosis

B58.0+

Toxoplazmové postižení očí
Oculopathia toxoplasmotica

B58.1+

Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
Hepatitis toxoplasmotica

B58.2+

Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
Meningoencephalitis toxoplasmotica

B58.3+

Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
Toxoplasmosis pulmonum

B58.8

Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
Toxoplasmosis cum laesione organorum aliorum

B58.9

Toxoplazmóza NS
Toxoplasmosis, non specificata

B59+

Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
Pneumocystosis

B60

Jiné protozoární nemoci nezařazené jinde
Morbi protozoici alii, non alibi classificati

B60.0

Babesióza
Babesiosis

B60.1

Akantamebóza
Acanthamoebiasis

B60.2

Naeglerióza
Naegleriasis

B60.8

Jiné určené protozoární nemoci
Morbi protozoici alii, specificati

B64

Neurčené protozoární nemoci
Morbus protozoicus, non specificatus

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.