MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B25

Cytomegalovirová nemoc
Morbus cytomegaloviralis

B25.0+

Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
Pneumonitis cytomegaloviralis

B25.1+

Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
Hepatitis cytomegaloviralis

B25.2+

Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
Pancreatitis cytomegaloviralis

B25.8

Jiná cytomegalovirová nemoc
Morbi cytomegalovirales aliae

B25.9

Cytomegalovirová nemoc NS
Morbus cytomegaloviralis, non specificatus

B26

Příušnice [parotitis epidemica]
Parotitis

B26.0+

Parotitická orchitida (N51.1*)
Orchitis parotitica

B26.1+

Parotitická meningitida (G02.0*)
Meningitis parotitica

B26.2+

Parotitická encefalitida (G05.1*)
Encephalitis parotitica

B26.3+

Parotitická pankreatitida (K87.1*)
Pancreatitis parotitica

B26.8

Epidemická parotitida s jinými komplikacemi
Parotitis epidemica cum complicationibus aliis

B26.9

Epidemická parotitida bez komplikací
Parotitis epidemica sine complicatione

B27

Infekční mononukleóza
Mononucleosis infectiva

B27.0

Mononukleóza‚ původce: gamma Herpes virus 4
Mononucleosis gammaherpetica viralis

B27.1

Mononukleóza‚ původce: Cytomegalovirus
Mononucleosis cytomegaloviralis

B27.8

Jiná infekční mononukleóza
Mononucleoses infectivae aliae

B27.9

Infekční mononukleóza NS
Mononucleosis infectiva, non specificata

B30

Virová konjunktivitida
Coniunctivitis viralis

B30.0+

Keratokonjunktivitida‚ původce: Adenovirus (H19.2*)
Keratoconiunctivitis adenoviralis

B30.1+

Konjunktivitida‚ původce: Adenovirus (H13.1*)
Coniunctivitis adenoviralis

B30.2

Virová faryngokonjunktivitida
Pharyngoconiunctivitis viralis

B30.3+

Akutní epidemická hemoragická konjunktivitida‚ původce: Enterovirus (H13.1*)
Coniunctivitis haemorrhagica epidemica acuta (enteroviralis)

B30.8+

Jiná virová konjuktivitida (H13.1*)
Coniuctivitides viralies aliae

B30.9

Virová konjuktivitida‚ NS
Coniunctivitis viralis, non specificata

B33

Jiná virová onemocnění nezařazená jinde
Morbi virales alii, non alibi classificati

B33.0

Epidemická myalgie
Myalgia epidemica

B33.1

Onemocnění Ross River
Morbus Ross River

B33.2

Virová karditida
Carditis viralis

B33.3

Retrovirová infekce nezařazená jinde
Infectiones retrovirales non alibi classificatae

B33.4+

Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Syndroma hantavirale (cardio-)pulmonis [HPS] [HCPS]

B33.8

Jiná určená virová onemocnění
Morbi virales alii, specificati

B34

Virová onemocnění neurčené lokalizace
Infectio viralis, loci non specificati

B34.0

Infekční onemocnění‚ původce: Adenovirus neurčené lokalizace
Infectio adenoviralis

B34.1

Infekční onemocnění‚ původce: Enterovirus neurčené lokalizace
Infectio enteroviralis

B34.2

Infekční onemocnění‚ původce: Coronavirus neurčené lokalizace
Infectio coronaviralis

B34.3

Infekční onemocnění‚ původce: Parvovirus neurčené lokalizace
Infectio parvoviralis

B34.4

Infekční onemocnění‚ původce: Papovavirus neurčené lokalizace
Infectio papovaviralis

B34.8

Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
Infectiones virales aliae

B34.9

Virové infekční onemocnění NS
Infectio viralis, non specificata

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.