MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B20

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek infekčnía parazitární nemoci
Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis

B20.0

Onemocnění HIV‚ mající za následek mykobakteriální infekce
Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B20.1

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné bakteriální infekce
Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.2

Onemocnění HIV‚ mající za následek onemocnění způsobené Cytomegalovirem
Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.3

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné virové infekce
Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.4

Onemocnění HIV‚ mající za následek onemocnění způsobené Candidou albicans
Morbus HIV cum candidiase

B20.5

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné mykózy
Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.6

Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis jiroveci [carinii]
Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis jirovecii)

B20.7

Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetné infekce
Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

B20.8

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné určené infekční a parazitární onemocnění
Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B20.9

Onemocnění HIV‚ mající za následek neurčené infekční nebo parazitární onemocnění
Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B21

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek zhoubnýnovotvar
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.0

Onemocnění HIV‚ mající za následek Kaposiho sarkom
Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B21.1

Onemocnění HIV‚ mající za následek Burkittův lymfom
Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B21.2

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiný typ non-Hodgkinského lymfomu
Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodkin aliis

B21.3

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné zhoubné novotvary lymfatické‚ krvetvornéa příbuzné tkáně
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B21.7

Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetné zhoubné novotvary
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B21.8

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné zhoubné novotvary
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.9

Onemocnění HIV‚ mající za následek neurčené zhoubné novotvary
Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B22

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek jináurčená onemocnění
Morbus HIV cum morbis aliis specificatis

B22.0

Onemocnění HIV‚ mající za následek encefalopatií
Morbus HIV cum encephalopathia

B22.1

Onemocnění HIV‚ mající za následek lymfoidní intersticiální pneumonií
Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi adjuncta

B22.2

Onemocnění HIV‚ mající za následek syndrom chátrání [wasting syndrome]
Morbus HIV cum "Wasting"syndromate

B22.7

Onemocnění HIV‚ mající za následek mnohočetná onemocnění zařazená jinde
Morbus HIV cum morbis multiplicibus, alibi classificatis

B23

Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ mající za následek jinéstavy
Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis

B23.0

Syndrom akutní infekce HIV
Syndroma HIV infectionis acutum

B23.1

Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
Morbus HIV cum lymphadenopathia (persastenti) generali

B23.2

Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenýmijinde
Morbus HIV cum immunohaemopathiis non alibi classificatis

B23.8

Onemocnění HIV‚ mající za následek jiné určené stavy
Morbus HIV cum statibus aliis specificatis

B24

Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Morbus HIV, non specificatus

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.