MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C00

Zhoubný novotvar rtu
Neoplasma malignum labii

C00.0

Horní ret‚ zevní
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1

Dolní ret‚ zevní
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2

Ret zevní NS
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3

Horní ret‚ vnitřní strana
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4

Dolní ret‚ vnitřní strana
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5

Ret neurčen‚ vnitřní strana
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum

C00.6

Ústní koutek
Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.8

Léze přesahující ret
Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.9

Ret NS
Neoplasma malignum labii, non specificatum

C01

Zhoubný novotvar kořene jazyka
Neoplasma malignum radicis linguae

C02

Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02.0

Hřbetní strana jazyka
Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.1

Hrana jazyka
Neoplasma malignum marginis linguae

C02.2

Spodní strana jazyka
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.3

Přední dvě třetiny jazyka‚ část NS
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum

C02.4

Jazyková mandle
Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.8

Léze přesahující jazyk
Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.9

Jazyk NS
Neoplasma malignum linguae, non specificatum

C03

Zhoubný novotvar dásně – gingivy
Neoplasma malignum gingivae

C03.0

Horní dáseň
Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.1

Dolní dáseň
Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.9

Dáseň NS
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

C04

Zhoubný novotvar ústní spodiny
Neoplasma malignum basis oris

C04.0

Přední část spodiny ústní
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.1

Postranní část spodiny ústní
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.8

Léze přesahující spodinu ústní
Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.9

Spodina ústní NS
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

C05

Zhoubný novotvar patra
Neoplasma malignum palati

C05.0

Tvrdé patro
Neoplasma malignum palati duri

C05.1

Měkké patro
Neoplasma malignum palati mollis

C05.2

Čípek [uvula]
Neoplasma malignum uvulae

C05.8

Léze přesahující patro
Neoplasma malignum palati limites transiens

C05.9

Patro NS
Neoplasma malignum palati, non specificatum

C06

Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06.0

Sliznice tváře
Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.1

Ústní předsíň – vestibulum oris
Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.2

Retromolární oblast
Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.8

Léze přesahující jiné a neurčené části úst
Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.9

Ústa NS
Neoplasma malignum oris, non specificatum

C07

Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08

Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum

C08.0

Podčelistní žláza – glandula submandibularis
Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.1

Podjazyková žláza – glandula sublingualis
Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.8

Léze přesahující velké slinné žlázy
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.9

Velká slinná žláza NS
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

C09

Zhoubný novotvar mandle (tonzily)
Neoplasma malignum tonsillae

C09.0

Fossa tonsillaris
Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.1

Tonzilární oblouky (přední)(zadní)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.8

Léze přesahující mandli
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.9

Mandle [tonsilla] NS
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

C10

Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis

C10.0

Vallecula
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.1

Přední strana hrtanové příklopky [epiglottidis]
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.2

Boční stěna orofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.3

Zadní stěna orofaryngu
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.4

Branchiální rozštěp
Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.8

Léze přesahující orofarynx
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.9

Orofarynx NS
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

C11

Zhoubný novotvar nosohltanu (nazofaryngu)
Neoplasma malignum nasopharyngis

C11.0

Horní stěna – strop nosohltanu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.1

Zadní stěna nosohltanu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.2

Boční stěna nosohltanu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.3

Přední stěna nosohltanu
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.8

Léze přesahující nosohltan
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.9

Nosohltan [nasopharynx] NS
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

C12

Zhoubný novotvar pyriformního sinu
Neoplasma malignum recessus piriformis

C13

Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu (hypofaryngu)
Neoplasma malignum hypopharyngis

C13.0

Postkrikoidní krajina
Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.1

Aryepiglotická řasa‚ hypofaryngeální strana
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.2

Zadní stěna hypofaryngu
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.8

Léze přesahující hypofarynx
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.9

Hypofarynx NS
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

C14

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu‚ ústní dutinya hltanu
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14.0

Hltan [pharynx] NS
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.2

Waldeyerův kruh
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.8

Léze přesahující ret‚ ústní dutinu a hltan
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.