MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C40

Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

C40.0

Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

C40.1

Krátké kosti horní končetiny
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris

C40.2

Dlouhé kosti dolní končetiny
Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris

C40.3

Krátké kosti dolní končetiny
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris

C40.8

Léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum, limites transiens

C40.9

Kost a kloubní chrupavka končetiny NS
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis, non specificatum

C41

Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, loci alterius

C41.0

Kosti lebky a obličeje
Neoplasma malignum ossium cranii et faciei

C41.1

Dolní čelist [mandibula]
Neoplasma malignum mandibulae

C41.2

Páteř
Neoplasma malignum columnae vertebralis

C41.3

Žebra‚ hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae

C41.4

Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis

C41.8

Léze přesahující kost a kloubní chrupavku
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, limites transiens

C41.9

Kost a kloubní chrupavka NS
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.