MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D10

Nezhoubný novotvar úst a hltanu
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis

D10.0

Ret
Neoplasma benignum labii

D10.1

Jazyk
Neoplasma benignum linguee

D10.2

Ústní spodina
Neoplasma benignum basis oris

D10.3

Jiné a neurčené části úst
Neoplasma benignum partium oris, aliarum

D10.4

Mandle
Neoplasma benignum tonsillae

D10.5

Jiné části orofaryngu
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

D10.6

Nosohltan [nasopharynx]
Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.7

Hypofarynx
Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.9

Hltan NS
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum

D11

Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11.0

Žláza příušní [glandula parotis]
Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.7

Jiné velké slinné žlázy
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.9

Velká slinná žláza NS
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D12

Nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0

Slepé střevo [caecum]
Neoplasma benignum caeci

D12.1

Červovitý přívěsek [appendix]
Neoplasma benignum appendicis

D12.2

Vzestupný tračník [colon ascendens]
Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3

Příčný tračník [colon transversum]
Neoplasma benignum coli transversi

D12.4

Sestupný tračník [colon descendens]
Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5

Esovitý tračník [colon sigmoideum]
Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6

Tračník [colon] NS
Neoplasma benignum coli, non specificatum

D12.7

Rektosigmoidální spojení
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.8

Konečník [rectum]
Neplasma benignum recti

D12.9

Řitní kanál a řiť
Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13

Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13.0

Jícen
Neoplasma benignum oesophagi

D13.1

Žaludek
Neoplasma benignum ventriculi

D13.2

Dvanáctník
Neoplasma benignum duodeni

D13.3

Jiné a neurčené části tenkého střeva
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.4

Játra
Neoplasma benignum hepatis

D13.5

Extrahepatální žlučové cesty
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.6

Slinivka břišní
Neoplasma benignum pancreatis

D13.7

Endokrinní část slinivky břišní
Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.9

Nepřesně definované místo v trávicí soustavě
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum

D14

Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14.0

Střední ucho‚ nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi

D14.1

Hrtan
Neoplasma benignum laryngis

D14.2

Průdušnice
Neoplasma benignum tracheae

D14.3

Průduška a plíce
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.4

Dýchací soustava NS
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D15

Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15.0

Brzlík
Neoplasma benignum thymi

D15.1

Srdce
Neoplasma benignum cordis

D15.2

Mediastinum
Neoplasma benignum mediastini

D15.7

Jiné určené nitrohrudní orgány
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum

D15.9

Nitrohrudní orgán NS
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum

D16

Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16.0

Lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.1

Krátké kosti horní končetiny
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.2

Dlouhé kosti dolní končetiny
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.3

Krátké kosti dolní končetiny
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.4

Kosti lebky a obličeje
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei

D16.5

Kost dolní čelisti
Neoplasma benignum mandibulae

D16.6

Páteř
Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.7

Žebra‚ hrudní a klíční kost
Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae

D16.8

Kosti pánevní‚ křížová kost a kostrč
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei

D16.9

Kost a kloubní chrupavka NS
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D17

Nezhoubný lipomatózní novotvar
Neoplasma benignum lipomatosum

D17.0

Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy‚ obličeje a krku
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.1

Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.2

Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum

D17.3

Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.4

Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.5

Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.6

Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici

D17.7

Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.9

Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum

D18

Hemangiom a Iymfangiom kterékoliv lokalizace
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco

D18.0

Hemangiom kterékoliv lokalizace
Haemangioma, quovis loco

D18.1

Lymfangiom kterékoliv lokalizace
Lymphangioma, quovis loco

D19

Nezhoubné novotvary mezotelu
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19.0

Mezotel pleury
Mesothelioma begnignum pleurae

D19.1

Mezotel peritonea
Mesothelioma benignum peritonaei

D19.7

Mezotel jiné lokalizace
Mesothelioma benignum, loci alterius

D19.9

Mezotel NS
Mesothelioma benignum, non specificatum

D20

Nezhoubné novotvary měkké tkáně retroperitonea a peritonea
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20.0

Retroperitoneum
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.1

Peritoneum
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D21

Jiné nezhoubné novotvary pojivové a jiných měkkých tkání
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum

D21.0

Pojivová a jiná měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.1

Pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens

D21.2

Pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens

D21.3

Pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.4

Pojivová a jiná měkká tkáň břicha
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.5

Pojivová a jiná měkká tkáň pánve
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.6

Pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum

D21.9

Pojivová a jiná měkká tkáň NS
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D22

Melanocytové névy
Naevus melanocyticus

D22.0

Melanocytový névus rtu
Naevus melanocyticus labii

D22.1

Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.2

Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.3

Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.4

Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.5

Melanocytový névus trupu
Naevus melanocyticus trunci

D22.6

Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.7

Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D22.9

Melanocytové névy NS
Naevus melanocyticus, non specificatus

D23

Jiné nezhoubné novotvary kůže
Neoplasma benignum cutis aliud

D23.0

Kůže rtu
Neoplasma benignum cutis labii

D23.1

Kůže očního víčka včetně koutku
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens

D23.2

Kůže ucha a zevního zvukovodu
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.3

Kůže jiných a neurčených částí obličeje
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum

D23.4

Kůže vlasové části hlavy a krku
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.5

Kůže trupu
Neoplasma benignum cutis trunci

D23.6

Kůže horní končetiny včetně ramene
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens

D23.7

Kůže dolní končetiny včetně boku
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D23.9

Kůže NS
Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D24

Nezhoubné novotvary prsu
Neoplasma benignum mammae

D25

Leiomyom dělohy
Leiomyoma uteri

D25.0

Submukózní leiomyom dělohy
Leiomyoma submucosum uteri

D25.1

Intramurální leiomyom dělohy
Leiomyoma uteri intramurale

D25.2

Subsérózní leiomyom dělohy
Leiomyoma subserosum uteri

D25.9

Leiomyom dělohy NS
Leiomyoma uteri, non specificatum

D26

Jiné nezhoubné novotvary dělohy
Neoplasmata benigna uteri alia

D26.0

Hrdlo děložní [cervix uteri]
Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.1

Tělo děložní [corpus uteri]
Neoplasma benignum corporis uteri

D26.7

Jiná část dělohy
Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.9

Děloha NS
Neoplasma benignum uteri, non specificatum

D27

Nezhoubný novotvar vaječníku
Neoplasma benignum ovarii

D28

Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum

D28.0

Vulva
Neoplasma benignum vulvae

D28.1

Pochva [vagina]
Neoplasma benignum vaginae

D28.2

Vejcovod a vazy děložní
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.7

Jiné určené ženské pohlavní orgány
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum

D28.9

Ženské pohlavní orgány NS
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum

D29

Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29.0

Pyj [penis]
Neoplasma benignum penis

D29.1

Předstojná žláza – prostata
Neoplasma benignum prostatae

D29.2

Varle [testis]
Neoplasma benignum testis

D29.3

Nadvarle [epididymis]
Neoplasma epididymitis

D29.4

Šourek [scrotum]
Neoplasma benignum scroti

D29.7

Jiné části mužských pohlavních orgánů
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

D29.9

Mužský pohlavní orgán NS
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum

D30

Nezhoubný novotvar močových orgánů
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0

Ledvina
Neoplasma benignum renis

D30.1

Ledvinná pánvička [pelvis renalis]
Neoplasma benignum pelvis renis

D30.2

Močovod [ureter]
Neoplasma benignum ureteris

D30.3

Močový měchýř [vesica urinaria]
Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.4

Močová trubice [urethra]
Neoplasma benignum urethrae

D30.7

Jiné močové orgány
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.9

Močový orgán NS
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum

D31

Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31.0

Spojivka [conjunctiva]
Neoplasma benignum coniuctivae

D31.1

Rohovka [cornea]
Neoplasma benignum corneae

D31.2

Sítnice [retina]
Neoplasma benignum retinae

D31.3

Cévnatka [chorioidea]
Neoplasma benignum chorioideae

D31.4

Řasnaté těleso [corpus ciliare]
Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.5

Slzná žláza a slzovod
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.6

Očnice [orbita] NS
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum

D31.9

Oko NS
Neoplasma benignum oculi, non specificatum

D32

Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
Neoplasma benignum meningium

D32.0

Mozkové pleny [meninges cerebri]
Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.1

Míšní pleny [meninges spinales]
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.9

Pleny [meninges] NS
Neoplasma benignum meningium, non specificatum

D33

Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

D33.0

Mozek supratentoriální
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.1

Mozek infratentoriální
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale

D33.2

Mozek NS
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum

D33.3

Mozkové nervy
Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.4

Mícha
Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.7

Jiné určené části centrální nervové soustavy
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum

D33.9

Centrální nervová soustava NS
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum

D34

Nezhoubný novotvar štítné žlázy
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D35

Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum

D35.0

Nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.1

Příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.2

Hypofýza [glandula pituitaria]
Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.3

Ductus craniopharyngealis
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.4

Epifýza – šišinka [glandula pinealis]
Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.5

Karotické tělísko [glomus caroticum]
Neoplasma benignum corporis carotici

D35.6

Aortické tělísko a jiná paraganglia
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.7

Jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.8

Postižení více žláz s vnitřní sekrecí
Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.9

Žláza s vnitřní sekrecí NS
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum

D36

Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

D36.0

Mízní uzliny
Neoplasma benignum lymphonodorum

D36.1

Periferní nervy a autonomní nervová soustava
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi

D36.7

Jiné určené lokalizace
Neoplasma benignum, loci specificata

D36.9

Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
Neoplasma benignum, loci non specificati

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.