MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C76

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
Neoplasma malignum, locorum aliorum et satis non definitorum

C76.0

Hlava‚ obličej a krk
Neoplasma malignum capitis, faciei et colli

C76.1

Hrudník
Neoplasma malignum thoracis

C76.2

Břicho
Neoplasma malignum abdominis

C76.3

Pánev
Neoplasma malignum pelvis

C76.4

Horní končetina
Neoplasma malignum extremitatis superioris

C76.5

Dolní končetina
Neoplasma malignum extremitatis inferioris

C76.7

Jiné nepřesně určené lokalizace
Neoplasma malignum, loci alterius

C76.8

Léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
Neoplasma malignum, locorum aliorum, limites transiens

C77

Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum

C77.0

Mízní uzliny hlavy‚ obličeje a krku
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli

C77.1

Nitrohrudní (intratorakální) mízní uzliny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium

C77.2

Nitrobřišní (intraabdominální) mízní uzliny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium

C77.3

Mízní uzliny podpažní (axilární) a horní končetiny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris

C77.4

Mízní uzliny tříselné (inguinální) a dolní končetiny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis inferioris

C77.5

Nitropánevní (intrapelvické) mízní uzliny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrapelvicum

C77.8

Mízní uzliny mnohočetných oblastí
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum, locorum multiplicium

C77.9

Mízní uzliny NS
Neoplasma malignum secundarium lymphonodi, non specificatum

C78

Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium et digestivorum

C78.0

Sekundární zhoubný novotvar plic
Neoplasma malignum secundarium pulmonum

C78.1

Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí (mediastina)
Neoplasma malignum secundarium mediastini

C78.2

Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice (pleury)
Neoplasma malignum secundarium pleurae

C78.3

Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium aliorum et non specificatorum

C78.4

Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis

C78.5

Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
Neoplasma malignum secundarium coli et recti

C78.6

Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea – pobřišnice
Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei

C78.7

Sekundární zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučovodů
Neoplasma malignum secundarium hepatis et ducti biliferi intrahepatici

C78.8

Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non specificatorum

C79

Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum et non specificatorum

C79.0

Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
Neoplasma malignum secundarium renis et pelvis renalis

C79.1

Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močovýchorgánů
Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum et non specificatorum

C79.2

Sekundární zhoubný novotvar kůže
Neoplasma malignum secundarium cutis

C79.3

Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
Neoplasma malignum secundarium cerebri et meningium cerebri

C79.4

Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non specifiatarum

C79.5

Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
Neoplasma malignum secundarium ossis et medullae ossium

C79.6

Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
Neoplasma malignum secundarium ovarii

C79.7

Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
Neoplasma malignum secundarium glandulae suprarenalis

C79.8

Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum specificatorum

C79.9

Sekundární zhoubný novotvar neurčené lokalizace
Neoplasma malignum secundarium, sine loco specificato

C80

Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
Neoplasma malignum, sine loco specificato

C80.0

Zhoubný novotvar‚ primární lokalizace uvedena jako neznámá
Neoplasma malignum, primarium locus ignotum, sic dictum

C80.9

Zhoubný novotvar NS
Neoplasma malignum, non specificatorum

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.