MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C81

Hodgkinův lymfom
Morbus Hodgkin

C81.0

Hodgkinův lymfom nodulární s převahou (predominancí) lymfocytů
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1

Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2

Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3

Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.4

Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
Lymphoma Hodgkin, divites lymphocytica

C81.7

Jiný klasický Hodgkinův lymfom
Morbi Hodgkin alii

C81.9

Hodgkinův lymfom NS
Morbus Hodgkin, non specificatus

C82

Folikulární lymfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0

Folikulární lymfom grade I
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I

C82.1

Folikulární lymfom grade II
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II

C82.2

Folikulární lymfom grade III NS
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum

C82.3

Folikulární lymfom grade IIIa
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III a

C82.4

Folikulární lymfom grade IIIb
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III b

C82.5

Difuzní centrofolikulární lymfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cum diffusione centrali

C82.6

Kožní centrofolikulární lymfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare centrum cutanea

C82.7

Jiné typy folikulárního lymfomu
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9

Folikulární lymfom NS
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C83

Non-folikulární lymfom
Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare

C83.0

B-buněčný lymfom z malých buněk
Lymphoma B-cellularum parvarum

C83.1

Lymfom z plášťové zóny
Lymphoma „mantle cell“

C83.3

B-buněčný lymfom z velkých buněk‚ difuzní
Lymphoma B cellularum magnarum difussum

C83.5

Lymfoblastický (difuzní) lymfom
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.7

Burkittův lymfom
Lymphoma Burkitt

C83.8

Jiný non-folikulární lymfom
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9

Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum

C84

Lymfom ze zralých T/NK-buněk
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0

Mycosis fungoides
Mycosis fungoides

C84.1

Sézaryho syndrom
Syndroma Sezary

C84.4

T-buněčný lymfom‚ periferní‚ nezařazený jinde
Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata

C84.5

Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
Lymphomata T-cellularum alia et non specificata

C84.6

Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-pozitivní
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-positivus

C84.7

Anaplastický lymfom z velkých buněk‚ ALK-negativní
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-negativus

C84.8

Kožní T-buněčný lymfom‚ NS
Lymphoma cutaneus T-cellularum, non specificatum

C84.9

Lymfom ze zralých T/NK-buněk‚ NS
Lymphoma T/NK-cellularum maturarum, non specificatum

C85

Non-Hodgkinův lymfom‚ jiných a neurčených typů
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.1

B-buněčný lymfom NS
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.2

B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
Lymphoma B-cellularum magnarum mediastinale (thymicum)

C85.7

Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
Lymphomata non-Hodgkin specificata alia

C85.9

Non-Hodgkinův lymfom NS
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C86

Lymfom z T/NK-buněk‚ jiné určené typy
Lymphoma T/NK-cellularum, alia genera specifica

C86.0

Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom‚ nosní typ
Lymphoma NK/T-cellularum extranodulare, genus nasale

C86.1

T-buněčný lymfom jater a sleziny
Lymphoma T-cellularum hepatosplenicum

C86.2

T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
Lymphoma T-cellularum (intestinarum), genus enteropathiae

C86.3

Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
Lymphoma T-cellularum subcutaneus quasi panniculitis

C86.4

Blastický NK-buněčný lymfom
Lymphoma NK-cellularum blasticarum

C86.5

Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
Lymphoma T-cellularum angioimmunoblasticum

C86.6

Primární kožní T-buněčné proliferace‚ CD30-pozitivní
Cutaneum CD30-positivum primae T-cellularum proliferationis

C88

Zhoubné imunoproliferativní nemoci
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0

Waldenströmova makroglobulinemie
Macroglobulinaemia Waldenström

C88.2

Onemocnění jiných těžkých řetězců
Morbi catenarum gravium alii

C88.3

Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.4

Mimouzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny v lymfatické tkáni spojené se sliznicí[MALT-lymfom]
Lymphoma B-cellularum mucosae extranodularis, zonae marginalis-adiunctum lymphatici textus [MALT-lyphoma]

C88.7

Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.9

Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

C90

Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90.0

Mnohočetný myelom
Myeloma multiplex

C90.1

Plazmocelulární leukemie
Leukaemia plasmocytica

C90.2

Extramedulární plazmocytom
Plasmocytoma extramedullare

C90.3

Solitární plazmocytom
Plasmacytoma solitarium

C91

Lymfoidní leukemie
Leukaemia lymphoides

C91.0

Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
Leukaemia lymphoblastica acuta [ALL]

C91.1

Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
Leukaemia lymphocytica chronica B-cellularum

C91.3

Prolymfocytická leukemie z B-buněk
Leukaemia prolymphocytica B-cellularum

C91.4

Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
Leukaemia "hairy-cell"

C91.5

Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti (HTLV-1-adiunctae)

C91.6

Prolymfocytická leukemie z T-buněk
Leukaemia prolymphocytica T-cellularum

C91.7

Jiná lymfoidní leukemie
Leukaemia lymphoides alia

C91.8

Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
Leukemia Burkitt B maturarum cellularum

C91.9

Lymfoidní leukemie NS
Leukaemia lymphoides, non specificata

C92

Myeloidní leukemie
Leukaemia myeloides

C92.0

Akutní myeloblastická leukemie [AML]
Leukaemia myeloblastica acuta [AML]

C92.1

Chronická myeloidní leukemie [CML]‚ BCR/ABL-pozitivní
Leukaemia myeloides chronica [CML], BCR/ABL-positivum

C92.2

Atypická chronická myeloidní leukemie‚ BCR/ABL-negativní
Leukaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL- negativum

C92.3

Myeloidní sarkom
Sarcoma myeloides

C92.4

Akutní promyelocytická leukemie [PML]
Leukaemia promyelocytica acuta[PML]

C92.5

Akutní myelomonocytická leukemie
Leukaemia myelomonocytica acuta

C92.6

Akutní myeloidní leukemie s abnormalitou 11q23
Leukaemia myeloides acuta cum 11q23 deprauationem

C92.7

Jiná myeloidní leukemie
Leukaemia myeloides alia

C92.8

Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve více řadách
Leukaemia myeloides acuta cum multilineari dysplasia

C92.9

Myeloidní leukemie NS
Leukaemia myeloides, non specificata

C93

Monocytická leukemie
Leukaemia monocytica

C93.0

Akutní monoblastická/monocytická leukemie
Leukaemia monoblastica /monocytica acuta

C93.1

Chronická myelomonocytická leukemie
Leukaemia myelomonocytica chronica

C93.3

Juvenilní myelomonocytická leukemie
Leukaemia myelomonocytica juvenilis

C93.7

Jiná monocytická leukemie
Leukaemia monocytica alia

C93.9

Monocytická leukemie NS
Leukaemia monocytica, non specificata

C94

Jiné leukemie určených buněčných typů
Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum

C94.0

Akutní erytroidní leukemie
Leukaemia erythroides acuta

C94.2

Akutní megakaryoblastická leukemie
Leukaemia megacaryoblastica acuta

C94.3

Mastocelulární (mastocytická) leukemie
Leukaemia mastocytica

C94.4

Akutní panmyelóza s myelofibrózou
Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C94.6

Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
Morbus myelodysplasticus et myeloproliferativus, non alibi classificatus

C94.7

Jiná určená leukemie
Leukaemia aliae, specificata

C95

Leukemie neurčeného buněčného typu
Leukaemia generis cellularum non specificati

C95.0

Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
Leukaemia generisi cellularum non specificati acuta

C95.1

Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
Leukaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.7

Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
Leukaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.9

Leukemie NS
Leukaemia, non specificata

C96

Jiné zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia, non specificata

C96.0

Multifokální a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buněk(Lettererova-Siweova nemoc)
Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata) [Letterer-Siwe morbus]

C96.2

Zhoubný mastocelulární novotvar
Tumor mastocyticus malignus

C96.4

Sarkom z dendritických buněk
Sarcoma dendriticarum cellularum (cellularum accessoriarum)

C96.5

Multifokální a jednosystémová histiocytóza z Langerhansových buněk(Handova-Schüllerova-Christianova nemoc)
Multifocalis et unisystemica Langerhans-cellularum histiocytosis

C96.6

Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
Histiocytosis Langerhans-cellularum unifocalis

C96.7

Jiné určené zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, specificata alia

C96.8

Histiocytický sarkom
Sarcoma histiocyticum

C96.9

Zhoubný novotvar mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně NS
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.