MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C45

Mezoteliom [mesothelioma]
Mesothelioma

C45.0

Mezoteliom pohrudnice (pleury)
Mesothelioma pleurae

C45.1

Mezoteliom pobřišnice (peritonea)
Mesothelioma peritonaei

C45.2

Mezoteliom osrdečníku (perikardu)
Mesothelioma pericardii

C45.7

Mezoteliom jiných lokalizací
Mesothelioma, locorum aliorum

C45.9

Mezoteliom NS
Mesothelioma, non specificatum

C46

Kaposiho sarkom
Sarcoma Kaposi

C46.0

Kaposiho sarkom kůže
Sarcoma Kaposi cutis

C46.1

Kaposiho sarkom měkké tkáně
Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.2

Kaposiho sarkom patra
Sarcoma Kaposi palati

C46.3

Kaposiho sarkom mízních uzlin
Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.7

Kaposiho sarkom jiných lokalizací
Sarcoma Kaposi, locorum aliorum

C46.8

Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.9

Kaposiho sarkom NS
Sarcoma Kaposi, non specificatum

C47

Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

C47.0

Periferní nervy hlavy‚ obličeje a krku
Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli

C47.1

Periferní nervy horní končetiny včetně ramene
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens

C47.2

Periferní nervy dolní končetiny včetně boku
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C47.3

Periferní nervy hrudníku
Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis

C47.4

Periferní nervy břicha
Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis

C47.5

Periferní nervy pánve
Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis

C47.6

Periferní nervy trupu NS
Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum

C47.8

Léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites transiens

C47.9

Periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum

C48

Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

C48.0

Retroperitoneum
Neoplasma malignum retroperitonaei

C48.1

Určené části peritonea
Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum

C48.2

Peritoneum NS
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum

C48.8

Léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens

C49

Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

C49.0

Pojivová a měkká tkáň hlavy‚ obličeje a krku
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli

C49.1

Pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem omae includens

C49.2

Pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C49.3

Pojivová a měkká tkáň hrudníku
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis

C49.4

Pojivová a měkká tkáň břicha
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis

C49.5

Pojivová a měkká tkáň pánve
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis

C49.6

Pojivová a měkká tkáň trupu NS
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum

C49.8

Léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens

C49.9

Pojivová a měkká tkáň NS
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.