Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G00

Bakteriální zánět mozkových a míšních plen (bakteriální meningitida)nezařazený jinde
Meningitis bacterialis, non alibi classificatis

G00.0

Hemofilová meningitida
Meningitis haemophilosa

G00.1

Pneumokoková meningitida
Meningitis pneumococcica

G00.2

Streptokoková meningitida
Meningitis streptococcica

G00.3

Stafylokoková meningitida
Meningitis staphylococcica

G00.8

Jiná bakteriální meningitida
Meningitis bacterialis alia

G00.9

Bakteriální meningitida NS
Meningitis bacterialis, non specificata

G01*

Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G02*

Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Meningitis in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis, alibi classificatis

G02.0*

Meningitida při virových nemocech zařazených jinde
Meningitis in morbis viralibus, alibi classificatis

G02.1*

Meningitida při mykózách zařazených jinde
Meningitis mycotica

G02.8*

Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazenýchjinde
Meningitis in morbis infectivis et parasitariis aliis specificatis, alibi classificatis

G03

Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami
Meningitis propter causas alias et non specificatas

G03.0

Nepyogenní meningitida
Meningitis non pyogenes

G03.1

Chronická meningitida
Meningitis chronica

G03.2

Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
Meningitis benigna recidivans [Mollaret]

G03.8

Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
Meningitis propter causas specificatas alias

G03.9

Meningitida NS
Meningitis, non specificata

G04

Zánět mozku (encefalitida)‚ míchy (myelitida) a mozku i míchy(encefalomyelitida)
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

G04.0

Akutní diseminovaná encefalitida
Encephalitis disseminata acuta

G04.1

Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
Paraplegia spastica tropica

G04.2

Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis, non alibi classificatis

G04.8

Jiná encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis alia

G04.9

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida NS
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis, non specificata

G05*

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

G05.0*

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G05.1*

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech zařazených jinde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis viralibus alibi classificatis

G05.2*

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocechzařazených jinde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus infectivis et parasitariis aliis alibi classificatis

G05.8*

Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech zařazených jinde
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in aliis morbis alibi classificatis

G06

Nitrolební a páteřní absces a granulom
Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G06.0

Nitrolební absces a granulom
Abscessus intracranialis et granuloma intracraniale
120
Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
Absces (embolický):
. mozku [kterákoliv část]
. cerebelární
. cerebrální
. otogenní
Nitrolební absces a granulom:
. epidurální
. extradurální
. subdurální
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

G06.1

Páteřní absces a granulom
Abscesus intraspinalis et granuloma intraspinale

G06.2

Extradurální a subdurální absces NS
Abscessus extraduralis et abscessus subduralis, non specificatus

G07*

Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis

G08

Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
Phlebitis et thrombophlebitis intracranialis et intraspinalis

G09

Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.