MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G20

Parkinsonova nemoc
Morbus Parkinson

G21

Sekundární parkinsonismus
Parkinsonismus secundarius

G21.0

Zhoubný neuroleptický syndrom
Syndroma neurolepticum malignum

G21.1

Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
Parkinsonismus secundarius medicamentosus, alius

G21.2

Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
Parkinsonismus secundarius propter factores externo, alios

G21.3

Parkinsonismus postencefalitický
Parkinsonismus postencephaliticus

G21.4

Vaskulární parkinsonismus
Parkinsonismus vascularis

G21.8

Jiný sekundární parkinsonismus
Parkinsonismus secundarius alius

G21.9

Sekundární parkinsonismus NS
Parkinsonismus secundarius, non specificatus

G22*

Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
Parkinsonismus in morbis alibi classificatis

G23

Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
Degenerationes gangliorum basalium aliae

G23.0

Nemoc Hallervordenova–Spatzova
Morbus Hallervorden-Spatz

G23.1

Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
Ophthalmoplegia supranuclearis progressiva [Steelo-Richardson-Olszewski]

G23.2

Mnohočetná systémová atrofie‚ typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]
Degeneratio ganglii striatonigralis

G23.3

Mnohočetná systémová atrofie‚ typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]

G23.8

Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
Degenerationes gangliorum basalium specificatae, aliae

G23.9

Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
Degeneratio ganglii basalis, non specificata

G24

Dystonie
Dystonia

G24.0

Dystonie způsobená léčivy
Dystonia medicamentosa

G24.1

Idiopatická familiární dystonie
Dystonia idiopathica familiaris

G24.2

Idiopatická nefamiliární dystonie
Dystonia idiopathica non familiaris

G24.3

Spastická tortikolis
Torticollis spasmodica

G24.4

Idiopatická orofaciální dystonie
Dystonia orofacialis idiopathica

G24.5

Blefarospazmus
Blepharospasmus

G24.8

Jiná dystonie
Dystonia alia

G24.9

Dystonie NS
Dystonia, non specificata

G25

Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum alie

G25.0

Esenciální třes
Tremor essentiallis

G25.1

Třes vyvolaný léčivy
Tremor medicamentosus
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

G25.2

Jiné určené formy třesu
Formae tremoris specifici ailae

G25.3

Myoklonus
Myoclonus

G25.4

Chorea způsobená léčivy
Chorea medicamentosa

G25.5

Jiná chorea
Chorea alia

G25.6

Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
Tics medicamentosi et organici

G25.8

Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum specificatae aliae

G25.9

Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
Affectio extrapyramidales et disordo motionum, non specificatus

G26*

Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
Affectiones extrapyramidales et disordines motionum in morbis alibi classificatis

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.