MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

G00-G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy

G10-G14

Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu

G20-G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30-G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35-G37

Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

G40-G47

Poruchy záchvatové – paroxyzmální

G50-G59

Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení

G60-G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy

G70-G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

G80-G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90-G99

Jiné poruchy nervové soustavy

G90

Poruchy autonomní nervové soustavy
Disordines systematis nervosi autonomi

G90.0

Idiopatická periferní autonomní neuropatie
Neuropathia autonoma peripherica idiopathica

G90.1

Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]
Dysautonomia familiaris [Riley-Day]

G90.2

Hornerův syndrom
Syndroma Horner

G90.4

Autonomní dysreflexie
Dysreflexia autonomica

G90.8

Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
Disordines systematis nervosi autonomi alii

G90.9

Porucha autonomní nervové soustavy NS
Disordo systematis nervosi autonomi, non specificatus

G91

Hydrocefalus
Hydrocephalus

G91.0

Komunikující hydrocefalus
Hydrocephalus communicans

G91.1

Obstrukční hydrocefalus
Hydrocephalus obstructivus

G91.2

Hydrocefalus s normálním tlakem
Hydrocephalus cum tensione normali

G91.3

Poúrazový hydrocefalus NS
Hydrocephalus posttraumaticus, non specificatus

G91.8

Jiný hydrocefalus
Hydrocephalus alius

G91.9

Hydrocefalus NS
Hydrocephalus, non specificatus

G92

Toxická encefalopatie
Encephalopathia toxica

G93

Jiné poruchy mozku
Disordines cerebri alii

G93.0

Mozkové cysty
Cystis cerebri

G93.1

Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
Laesio cerebri anoxica, non alibi classificata

G93.2

Nezhoubná nitrolební hypertenze
Hypertensio intracranialis benigna

G93.3

Postvirový syndrom únavy
Syndroma fatigationis postviralis

G93.4

Encefalopatie NS
Encephalopathia, non specificata

G93.5

Komprese mozku
Compressio cerebri

G93.6

Edém mozku
Oedema cerebri

G93.7

Reyeův syndrom
Syndroma Reye

G93.8

Jiné určené poruchy mozku
Disordines cerebri specificati, alii

G93.9

Porucha mozku NS
Disordo cerebri, non specificatus

G94*

Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
Disordines cerebri alii in morbis alibi classificati

G94.0*

Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)
Hydrocephalus in morbis infectivis et parazitariis alibi classificatis

G94.1*

Hydrocefalus při novotvarech (C00–D48+)
Hydrocephalus ad neoplasma

G94.2*

Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
Hydrocephalus in morbis aliis alibi classificatis

G94.8*

Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
Disordines cerebri specificati alii in morbis alibi classificatis

G95

Jiné nemoci míchy
Disorders medullae spinalis alii

G95.0

Syringomyelie a syringobulbie
Syringomyelia et syringobulbia

G95.1

Cévní myelopatie
Myelopathia vascularis

G95.2

Komprese míchy NS
Compressio medullae spinalis, non specificata

G95.8

Jiné určené nemoci míchy
Morbus medullae spinalis specificatus, alius

G95.9

Nemoci míchy NS
Morbus medullae spinalis, non specificatus

G96

Jiné poruchy centrální nervové soustavy
Disordines systematis nervosi centralis alii

G96.0

Prosakování mozkomíšního moku
Liquorrhoea

G96.1

Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde
Disordines meningium, non alibi classificati

G96.8

Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
Disordines systematis nervosi centralis specificati, alii
129
Jiné nemoci nervové soustavy
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

G96.9

Porucha centrální nervové soustavy NS
Disordo systematis nervosi centralis, non specificatus

G97

Stavy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinde
Disordines systematis nervosi postprocedurales, non alibi classificatae

G97.0

Prosakování mozkomíšního moku po punkci
Liquorrhoea cerebrospinalis puncturalis

G97.1

Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
Reactio ad punctionem spinolumbalem alia

G97.2

Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
Hypotensio intracranialis ad shunting ventricularem

G97.8

Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
Disordines systematis nervosi postprocedurales alii

G97.9

Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
Disordo systematis nervosi postproceduralis, non specificatus

G98

Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde
Disordines systematis nervosi alii non alibi classificati

G99*

Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
Disordines systematis nervosi alii in morbis alibi classificatis

G99.0*

Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
Neuropathia autonomica in morbis endocrinis et metabolicis

G99.1*

Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
Disordines systematis nervosi autonomi alii in morbis aliis alibi classificatis

G99.2*

Myelopatie při nemocech zařazených jinde
Myelopathia in morbis alibi classificatis

G99.8*

Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
Disordines systematis nervosi specificati alii in morbis alibi classificatis

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.