Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C15

Nowotwór złośliwy przełyku
Neoplasma malignum oesophagi

C15.0

Szyjna część przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis

C15.1

Piersiowa część przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis

C15.2

Brzuszna część przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis

C15.3

Górna trzecia część przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris

C15.4

Środkowa trzecia część przełyku
Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae

C15.5

Dolna trzecia część przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris

C15.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens

C15.9

Przełyk, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum

C16

Nowotwór złośliwy żołądka
Neoplasma malignum gasteris

C16.0

Wpust
Neoplasma malignum cardiae

C16.1

Dno żołądka
Neoplasma malignum basis gastricae

C16.2

Trzon żołądka
Neoplasma malignum corporis gastrici

C16.3

Ujście odźwiernika
Neoplasma malignum antri pylori

C16.4

Odźwiernik
Neoplasma malignum pylori

C16.5

Krzywizna mniejsza żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris

C16.6

Krzywizna większa żołądka, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris

C16.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żołądka
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens

C16.9

Żołądek, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum

C17

Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0

Dwunastnica
Neoplasma malignum duodeni

C17.1

Jelito czcze
Neoplasma malignum jejuni

C17.2

Jelito kręte
Neoplasma malignum ilei

C17.3

Uchyłek Meckela
Neoplasma malignum diverticuli Meckel

C17.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens

C17.9

Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum

C18

Nowotwór złośliwy jelita grubego
Neoplasma malignum coli

C18.0

Jelito ślepe
Neoplasma malignum caeci

C18.1

Wyrostek robaczkowy
Neoplasma malignum appendicis vermifomis

C18.2

Okrężnica wstępująca
Neoplasma malignum coli ascendentis

C18.3

Zgięcie wątrobowe
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae

C18.4

Okrężnica poprzeczna
Neoplasma malignum coli transversi

C18.5

Zgięcie śledzionowe
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis

C18.6

Okrężnica zstępująca
Neoplasma malignum coli descendentis

C18.7

Esica
Neoplasma malignum coli sigmoidis

C18.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego
Neoplasma malignum coli, limites transiens

C18.9

Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum coli, non specificatum

C19

Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

C20

Nowotwór złośliwy odbytnicy
Neoplasma malignum recti

C21

Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
Neoplasma malignum ani et canalis analis

C21.0

Odbyt, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum ani, non specificatum

C21.1

Kanał odbytu
Neoplasma malignum canalis analis

C21.2

Strefa kloakogenna
Neoplasma malignum zonae cloacae

C21.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens

C22

Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum

C22.0

Rak komórek wątroby
Carcinoma hepatocellulare

C22.1

Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
Carcinoma cholangiocellulare

C22.2

Wątrobiak zarodkowy
Hepatoblastoma

C22.3

Mięsak naczyniowy wątroby
Angiosarcoma hepatis

C22.4

Inne mięsaki wątroby
Sarcomata hepatis alia

C22.7

Inne nieokreślone raki wątroby
Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.9

Wątroba, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum

C23

Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
Neoplasma malignum vesicae felleae

C24

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

C24.0

Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici

C24.1

Brodawka większa dwunastnicy Vatera
Neoplasma malignum ampullae Vater

C24.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens

C24.9

Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum

C25

Nowotwór złośliwy trzustki
Neoplasma malignum pancreatis

C25.0

Głowa trzustki
Neoplasma malignum capitis pancreatis

C25.1

Trzon trzustki
Neoplasma malignum corporis pancreatis

C25.2

Ogon trzustki
Neoplasma malignum caudae pancreatis

C25.3

Przewód trzustkowy
Neoplasma malignum ductus pancreatici

C25.4

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Neoplasma malignum pancreatis endocrini

C25.7

Inna część trzustki
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium

C25.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens

C25.9

Trzustka, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum

C26

Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis definitorum

C26.0

Przewód pokarmowy, część nieokreślona
Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata

C26.1

Śledziona
Neoplasma malignum lienis

C26.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens

C26.9

Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.