Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C69

Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69.0

Spojówka
Neoplasma malignum coniunctivae

C69.1

Rogówka
Neoplasma malignum corneae

C69.2

Siatkówka
Neoplasma malignum retinae

C69.3

Naczyniówka
Neoplasma malignum chorioideae

C69.4

Ciało rzęskowe
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.5

Gruczoł i drogi łzowe
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.6

Oczodół
Neoplasma malignum orbitae

C69.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oka i przydatków oka
Neoplasma malignum oculi et adnexorum, limites transiens

C69.9

Oko, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum oculi, non specificatum

C70

Nowotwór złośliwy opon mózgowo‑rdzeniowych
Neoplasma malignum meningium

C70.0

Opony mózgowe
Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.1

Opony rdzeniowe
Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.9

Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum meningium, non specificatum

C71

Nowotwór złośliwy mózgu
Neoplasma malignum cerebri

C71.0

Mózg z wyjątkiem płatów i komór
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.1

Płat czołowy
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.2

Płat skroniowy
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.3

Płat ciemieniowy
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.4

Płat potyliczny
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.5

Komory mózgowe
Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.6

Móżdżek
Neoplasma malignum cerebelli

C71.7

Pień mózgu
Neoplasma malignum trunci encephali

C71.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.9

Mózg, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

C72

Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium systematis nervosi centralis aliorum

C72.0

Rdzeń kręgowy
Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.1

Ogon koński
Neoplasma malignum caudae equinae

C72.2

Nerw węchowy
Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.3

Nerw wzrokowy
Neplasma malignum nervi optici

C72.4

Nerw przedsionkowo-ślimakowy
Neoplasma malignum nervi acustici

C72.5

Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
Neoplasma malignum nervorum craniallum, aliorum

C72.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum, limites transiens

C72.9

Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.