Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C51

Nowotwór złośliwy sromu
Neoplasma malignum vulvae

C51.0

Warga sromowa większa
Neoplasma malignum labii majoris

C51.1

Warga sromowa mniejsza
Neoplasma malignum labii minoris

C51.2

Łechtaczka
Neoplasma malignum clitoridis

C51.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie sromu
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.9

Srom, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

C52

Nowotwór złośliwy pochwy
Neoplasma malignum vaginae

C53

Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0

Błona śluzowa kanału szyjki macicy
Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.1

Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.9

Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

C54

Nowotwór złośliwy trzonu macicy
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0

Cieśń macicy
Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.1

Błona śluzowa macicy
Neoplasma malignum endometrii

C54.2

Mięsień macicy
Neoplasma malignum myometrii

C54.3

Dno macicy
Neoplasma malignum basis uteri

C54.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.9

Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum

C55

Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

C56

Nowotwór złośliwy jajnika
Neoplasma malignum ovarii

C57

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non specificatorum

C57.0

Trąbka Fallopia
Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.1

Więzadło szerokie macicy
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.2

Więzadło obłe macicy
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri

C57.3

Przymacicza
Neoplasma malignum parametrii

C57.4

Przydatki macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum

C57.7

Inne określone żeńskie narządy płciowe
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum

C57.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens

C57.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum

C58

Nowotwór złośliwy łożyska
Neoplasma malignum placentae

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.