Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C45

Międzybłoniak
Mesothelioma

C45.0

Międzybłoniak opłucnej
Mesothelioma pleurae

C45.1

Międzybłoniak otrzewnej
Mesothelioma peritonaei

C45.2

Międzybłoniak osierdzia
Mesothelioma pericardii

C45.7

Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
Mesothelioma, locorum aliorum

C45.9

Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
Mesothelioma, non specificatum

C46

Mięsak Kaposiego
Sarcoma Kaposi

C46.0

Mięsak Kaposiego skóry
Sarcoma Kaposi cutis

C46.1

Mięsak Kaposiego tkanki miękkiej
Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.2

Mięsak Kaposiego podniebienia
Sarcoma Kaposi palati

C46.3

Mięsak Kaposiego węzłów chłonnych
Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.7

Mięsak Kaposiego o innym umiejscowieniu
Sarcoma Kaposi, locorum aliorum

C46.8

Mięsak Kaposiego licznych narządów
Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.9

Mięsak Kaposiego, umiejscowienie nieokreślone
Sarcoma Kaposi, non specificatum

C47

Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

C47.0

Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli

C47.1

Nerwy obwodowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens

C47.2

Nerwy obwodowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C47.3

Nerwy obwodowe klatki piersiowej
Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis

C47.4

Nerwy obwodowe brzucha
Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis

C47.5

Nerwy obwodowe miednicy
Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis

C47.6

Nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum

C47.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie nerwów obwodowych i  układu nerwowego wegetatywnego
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites transiens

C47.9

Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum

C48

Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

C48.0

Przestrzeń zaotrzewnowa
Neoplasma malignum retroperitonaei

C48.1

Określona część otrzewnej
Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum

C48.2

Otrzewna, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum

C48.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens

C49

Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

C49.0

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli

C49.1

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem omae includens

C49.2

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C49.3

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis

C49.4

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis

C49.5

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis

C49.6

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum

C49.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek miękkich
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens

C49.9

Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.