Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C76

Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Neoplasma malignum, locorum aliorum et satis non definitorum

C76.0

Głowa, twarz i szyja
Neoplasma malignum capitis, faciei et colli

C76.1

Klatka piersiowa
Neoplasma malignum thoracis

C76.2

Brzuch
Neoplasma malignum abdominis

C76.3

Miednica
Neoplasma malignum pelvis

C76.4

Kończyna górna
Neoplasma malignum extremitatis superioris

C76.5

Kończyna dolna
Neoplasma malignum extremitatis inferioris

C76.7

Inne niedokładnie określone umiejscowienie
Neoplasma malignum, loci alterius

C76.8

Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
Neoplasma malignum, locorum aliorum, limites transiens

C77

Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum

C77.0

Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli

C77.1

Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium

C77.2

Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium

C77.3

Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris

C77.4

Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis inferioris

C77.5

Węzły chłonne wewnątrz miednicy
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrapelvicum

C77.8

Węzły chłonne mnogich regionów
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum, locorum multiplicium

C77.9

Węzły chłonne, nieokreślone
Neoplasma malignum secundarium lymphonodi, non specificatum

C78

Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium et digestivorum

C78.0

Wtórny nowotwór złośliwy płuc
Neoplasma malignum secundarium pulmonum

C78.1

Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
Neoplasma malignum secundarium mediastini

C78.2

Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
Neoplasma malignum secundarium pleurae

C78.3

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu oddechowego
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium aliorum et non specificatorum

C78.4

Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis

C78.5

Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
Neoplasma malignum secundarium coli et recti

C78.6

Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei

C78.7

Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
Neoplasma malignum secundarium hepatis et ducti biliferi intrahepatici

C78.8

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non specificatorum

C79

Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum et non specificatorum

C79.0

Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
Neoplasma malignum secundarium renis et pelvis renalis

C79.1

Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum et non specificatorum

C79.2

Wtórny nowotwór złośliwy skóry
Neoplasma malignum secundarium cutis

C79.3

Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
Neoplasma malignum secundarium cerebri et meningium cerebri

C79.4

Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non specifiatarum

C79.5

Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
Neoplasma malignum secundarium ossis et medullae ossium

C79.6

Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
Neoplasma malignum secundarium ovarii

C79.7

Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
Neoplasma malignum secundarium glandulae suprarenalis

C79.8

Wtórny nowotwór złośliwy o innym określonym umiejscowieniu
Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum specificatorum

C80

Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Neoplasma malignum, sine loco specificato

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.