Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C30

Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0

Jama nosowa
Neoplasma malignum cavi nasi

C30.1

Ucho środkowe
Neoplasma malignum auris mediae

C31

Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
Neoplasma malignum sinuum nasi

C31.0

Zatoka szczękowa
Neoplasma malignum sinus maxillaris

C31.1

Komórki sitowe
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis

C31.2

Zatoka czołowa
Neoplasma malignum sinus frontalis

C31.3

Zatoka klinowa
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis

C31.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie zatok przynosowych
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens

C31.9

Zatoka przynosowa, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum

C32

Nowotwór złośliwy krtani
Neoplasma malignum laryngis

C32.0

Głośnia
Neoplasma malignum glottidis

C32.1

Nagłośnia
Neoplasma malignum supraglottidis

C32.2

Jama podgłośniowa
Neoplasma malignum subglottidis

C32.3

Chrząstki krtani
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae

C32.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie krtani
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens

C32.9

Krtań, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum

C33

Nowotwór złośliwy tchawicy
Neoplasma malignum tracheae

C34

Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0

Oskrzele główne
Neoplasma malignum bronchi principalis

C34.1

Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi superioris

C34.2

Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi medii

C34.3

Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi inferioris

C34.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, limites transiens

C34.9

Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum bronchi et pulmonum, non specificatum

C37

Nowotwór złośliwy grasicy
Neoplasma malignum thymi

C38

Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

C38.0

Serce
Neoplasma malignum cordis

C38.1

Śródpiersie przednie
Neoplasma malignum mediastini anterioris

C38.2

Śródpiersie tylne
Neoplasma malignum mediastini posterioris

C38.3

Śródpiersie, część nieokreślona
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum

C38.4

Opłucna
Neoplasma malignum pleurae

C38.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens

C39

Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius

C39.0

Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona
Neoplasma malignum tractus respiratorii superioris, pars non specificata

C39.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallium, limites transiens

C39.9

Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignoti

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.