Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D00

Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi

D00.0

Warga, jama ustna i gardło
Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis

D00.1

Przełyk
Carcinoma in situ oesophagi

D00.2

Żołądek
Carcinoma in situ ventriculi

D01

Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum

D01.0

Okrężnica
Carcinoma in situ coli

D01.1

Zgięcie esiczo-odbytnicze
Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis

D01.2

Odbytnica
Carcinoma in situ recti

D01.3

Odbyt i kanał odbytu
Carcinoma in situ ani et canalis analis

D01.4

Inne i nieokreślone części jelita
Carcinoma in situ partium intestiniorum aliarum et non specificatarum

D01.5

Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Carcinoma in situ hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris

D01.7

Inne określone narządy układu pokarmowego
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum

D01.9

Narządy układu pokarmowego, nieokreślone
Carcinoma in situ organorum digestivorum, non specificatum

D02

Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

D02.0

Krtań
Carcinoma in situ laryngis

D02.1

Tchawica
Carcinoma in situ tracheae

D02.2

Oskrzele i płuco
Carcinoma in situ bronchi et pulmonis

D02.3

Inne części układu oddechowego
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum

D02.4

Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii, non specificatum

D03

Czerniak in situ
Melanoma in situ

D03.0

Czerniak in situ wargi
Melanoma in situ labii oris

D03.1

Czerniak in situ powieki, łącznie z kątem oka
Melanoma in situ palpebrae, canthum includens

D03.2

Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Melanoma in situ auris et meatus acustici externi

D03.3

Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum

D03.4

Czerniak in situ owłosionej skóry głowy i skóry szyi
Melanoma in situ capillitii et colli

D03.5

Czerniak in situ tułowia
Melanoma in situ trunci

D03.6

Czerniak in situ kończyny górnej, łącznie z barkiem
Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens

D03.7

Czerniak in situ kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Melanoma in situ extremitatis inferioris, regionem coxae includens

D03.8

Czerniak in situ innych umiejscowień
Melanoma in situ, locorum aliorum

D03.9

Czerniak in situ, umiejscowienie nieokreślone
Melanoma in situ, non specificatum

D04

Rak in situ skóry
Carcinoma in situ cutis

D04.0

Skóra wargi
Carcinoma in situ cutis labii

D04.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka
Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens

D04.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi

D04.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum

D04.4

Skóra owłosiona głowy i szyi
Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli

D04.5

Skóra tułowia
Carcinoma in situ cutis trunci

D04.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, omam includens

D04.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens

D04.8

Skóra, inne umiejscowienie
Carcinoma in situ cutis, locorum aliorum

D04.9

Skóra, umiejscowienie nieokreślone
Carcinoma in situ cutis, non specificatum

D05

Rak in situ piersi
Carcinoma in situ mammae

D05.0

Rak zrazikowy in situ
Carcinoma in situ lobulare

D05.1

Rak wewnątrzprzewodowy in situ
Carcinoma in situ intraductale

D05.7

Inny rak piersi in situ
Carcinoma in situ mammae, alia

D05.9

Rak in situ piersi, umiejscowienie nieokreślone
Carcinoma in situ mammae, non specificatum

D06

Rak in situ szyjki macicy
Carcinoma in situ cervicis uteri

D06.0

Błona śluzowa kanału szyjki macicy
Carcinoma in situ endocervicis uteri

D06.1

Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
Carcinoma in situ exocervicis uteri

D06.7

Inna część szyjki macicy
Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum

D06.9

Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
Carcinoma in situ cervicis uteri, non specificatum

D07

Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
Carcinoma in situ genitalium aliorum et non specificatorum

D07.0

Błona śluzowa macicy
Carcinoma in situ endometrii

D07.1

Srom
Carcinoma in situ vulvae

D07.2

Pochwa
Carcinoma in situ vaginae

D07.3

Inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie
Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum

D07.4

Prącie
Carcinoma in situ penis

D07.5

Gruczoł krokowy
Carcinoma in situ prostatae

D07.6

Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie
Carcinoma in situ genitalium masculinorum aliorum

D09

Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Carcinoma in situ, locorum aliorum, non specificatorum

D09.0

Pęcherz moczowy
Carcinoma in situ vesicae urinariae

D09.1

Inne i nieokreślone części układu moczowego
Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum

D09.2

Oko
Carcinoma in situ oculi

D09.3

Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego
Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum

D09.7

Rak in situ o innym określonym umiejscowieniu
Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum

D09.9

Rak in situ, umiejscowienie nieokreślone
Carcinoma in situ, non specificatum

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.