ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

C81

Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
Morbus Hodgkin

C81.0

Przewaga limfocytów
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1

Stwardnienie guzkowe
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2

Postać mieszanokomórkowa
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3

Zanik limfocytów
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.7

Inna postać ziarnicy złośliwej
Morbi Hodgkin alii

C81.9

Ziarnica złośliwa, nieokreślona
Morbus Hodgkin, non specificatus

C82

Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0

Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I

C82.1

Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II

C82.2

Z dużych komórek, guzkowy
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum

C82.7

Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9

Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C83

Chłoniak nieziarniczy rozlany
Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare

C83.0

Z małych komórek (rozlany)
Lymphoma B-cellularum parvarum

C83.1

Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)
Lymphoma „mantle cell“

C83.2

Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)

C83.3

Z dużych komórek (rozlany)
Lymphoma B cellularum magnarum difussum

C83.4

Immunoblastyczny (rozlany)

C83.5

Limfoblastyczny (rozlany)
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.6

Niezróżnicowany (rozlany)

C83.7

Guz Burkitta
Lymphoma Burkitt

C83.8

Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9

Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum

C84

Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0

Ziarniniak grzybiasty
Mycosis fungoides

C84.1

Choroba Sézary’ego
Syndroma Sezary

C84.2

Chłoniak strefy T

C84.3

Chłoniak limfoepitelioidalny

C84.4

Obwodowy chłoniak z komórek T
Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata

C84.5

Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T
Lymphomata T-cellularum alia et non specificata

C85

Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.0

Mięsak limfatyczny

C85.1

Chłoniak z komórek B, nieokreślony
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.7

Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
Lymphomata non-Hodgkin specificata alia

C85.9

Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C88

Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0

Makroglobulinemia Waldenströma
Macroglobulinaemia Waldenström

C88.1

Choroba łańcuchów ciężkich alfa

C88.2

Choroba łańcuchów ciężkich gamma
Morbi catenarum gravium alii

C88.3

Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.7

Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.9

Złośliwa choroba immunoproliferacyjna, nieokreślona
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

C90

Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90.0

Szpiczak mnogi
Myeloma multiplex

C90.1

Białaczka plazmatycznokomórkowa
Leukaemia plasmocytica

C90.2

Pozaszpikowa postać szpiczaka
Plasmocytoma extramedullare

C91

Białaczka limfatyczna
Leukaemia lymphoides

C91.0

Ostra białaczka limfoblastyczna
Leukaemia lymphoblastica acuta [ALL]

C91.1

Przewlekła białaczka limfocytowa
Leukaemia lymphocytica chronica B-cellularum

C91.2

Podostra białaczka limfocytowa

C91.3

Białaczka prolimfocytarna
Leukaemia prolymphocytica B-cellularum

C91.4

Białaczka włochatokomórkowa
Leukaemia "hairy-cell"

C91.5

Białaczka dorosłych z komórek T
Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti (HTLV-1-adiunctae)

C91.7

Inna białaczka limfatyczna
Leukaemia lymphoides alia

C91.9

Białaczka limfatyczna, nieokreślona
Leukaemia lymphoides, non specificata

C92

Białaczka szpikowa
Leukaemia myeloides

C92.0

Ostra białaczka szpikowa
Leukaemia myeloblastica acuta [AML]

C92.1

Przewlekła białaczka szpikowa
Leukaemia myeloides chronica [CML], BCR/ABL-positivum

C92.2

Podostra białaczka szpikowa
Leukaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL- negativum

C92.3

Mięsak szpikowy
Sarcoma myeloides

C92.4

Ostra białaczka promielocytowa
Leukaemia promyelocytica acuta[PML]

C92.5

Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
Leukaemia myelomonocytica acuta

C92.7

Inna białaczka szpikowa
Leukaemia myeloides alia

C92.9

Białaczka szpikowa, nieokreślona
Leukaemia myeloides, non specificata

C93

Białaczka monocytowa
Leukaemia monocytica

C93.0

Ostra białaczka monocytowa
Leukaemia monoblastica /monocytica acuta

C93.1

Przewlekła białaczka monocytowa
Leukaemia myelomonocytica chronica

C93.2

Podostra białaczka monocytowa

C93.7

Inna białaczka monocytowa
Leukaemia monocytica alia

C93.9

Białaczka monocytowa, nieokreślona
Leukaemia monocytica, non specificata

C94

Inne białaczki określonego rodzaju
Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum

C94.0

Ostra czerwienica i erytroleukemia
Leukaemia erythroides acuta

C94.1

Przewlekła czerwienica

C94.2

Ostra białaczka megakarioblastyczna
Leukaemia megacaryoblastica acuta

C94.3

Białaczka z komórek tucznych
Leukaemia mastocytica

C94.4

Ostra szpikowica uogólniona
Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C94.5

Ostre zwłóknienie szpiku

C94.7

Inne określone białaczki
Leukaemia aliae, specificata

C95

Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Leukaemia generis cellularum non specificati

C95.0

Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Leukaemia generisi cellularum non specificati acuta

C95.1

Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Leukaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.2

Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C95.7

Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
Leukaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.9

Białaczka, nieokreślona
Leukaemia, non specificata

C96

Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia, non specificata

C96.0

Choroba Letterera-Siwego
Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata) [Letterer-Siwe morbus]

C96.1

Histiocytoza złośliwa

C96.2

Guz złośliwy z komórek tucznych
Tumor mastocyticus malignus

C96.3

Prawdziwy chłoniak histiocytarny

C96.7

Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, specificata alia

C96.9

Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.